Tuesday, July 29, 2008

Kraftig jordbavning skakar staden.En timme sedan skakade marken sa kraftigt att hela byggnaden jag befann mej i skakade med marken. Jag var pa kundbesok i en tvavanings betongbyggnad ungefar 10 km norr om centrala Los Angeles. Det kandes som om byggnaden skulle rasa. De flesta i grannfastigheterna gick ut pa parkeringsplatsen for att invanta ett annu storre skalv eller forhoppningsvis en avtrappning. Ett kraftigt efterskalv marktes ungefor 10 minuter efter det stora skalvet da jag stod pa parkeringsplatsen.

Enligt en radiolyssnare som ringde in till en lokal radiostation sa hade en hund reagerat kraftigt strax innan skalvet. Hunden hoppade omkring och skallde intensivt utan att nagon forstod varfor.

Ett vardhem som ligger sydost om Los Angeles i Brea hade kraftiga skador med flera skadade personer.

En freewaybro hade strukturella separationer vid ett brofaste.

Flera vattenhuvudledningar av brutits sonder i olika omraden vilket stoppat vatten tillforseln i nagra orter.

Mobiltelefon ar det svart att komma fram pa pga av tillfallig overbelastning.

LA Times online server havererade pga overbelastning men har nu aterstallts.

Enligt Caltec sa var styrkan pa jordbavningen 5.4 pa Richterskalan. Jag tvivlar pa det, den kandes mycket kraftigare. Andra mindre jordbavningar som jag varit med om som har varit runt 5.0 har inte kants sa kraftiga som dagens jordbavning. Dagens jordbavning och den stora Northridge jordbavningen var de enda jordbavningarna som jag blivit radd av. Andra mindre jordbavningar ar vanliga men marks knappt.

For den tekniskt intresserade sa mater man skadeverkningar i "Peak Acceleration" vilket betyder ungefar "maximal acceleration av markrorelse". Northridge have en Peak Acceleration av 0.5 - 1.0 g vid epicentrums markniva. Vid nybyggnation sa bedoms bla den typen av siffror sa att nya byggnader kan klara forvantade jordbavningar.

SVD DN AB DN2 DN3 AB2 AB3

2 comments:

Anna said...

Nå, men nu är ju skalan logaritmisk. Om de jordbävningar du upplevt hitills legat runt 5 och den här låg på 5.5 så innebär det att den var 15 ggr starkare, det borde ha kännts.

Markos blog i USA said...

Jag menade att andra jordbavningar som jag kant som legat mellan 4.5 och 5.6 inte har kants lika stark som dagens. Hur en jordbavning marks beror pa vilken typ av jordbavning det ar och hur nara marknivan den ar, dessutom beror det pa maktypen dar man befinner sej. Marken ror sej mer i sandig jord an pa ett berg tex. En byggnad som star pa fast mark eller berg kan vara utan skador medan en byggnad i narheten pa los fyllnadsjord kan ha stora skador.