Tuesday, August 11, 2009

Vita Husets extremistvarning var en groda.

Obama administrationens Department of Homeland Security, DHS utfardade en varning om hogerextremism for nagra veckor sedan.

Nu har en privat organisation som gjorde en FOIA request, Freedom of Information Act begaran fatt reda pa innehallet i rapporten.

Rapporten var endast based pa onlinematerial som nagon person pa DHS har tagit fram under en eftermiddag av online surfing. Det fanns ingen undersokning eller overvakning som lett fram till rapporters varningar. DHS chefen erkanner att det finns brister i rapporten utan att tala om detaljer. Rapporten som offentligjordes citerades runtom i varlden och aven i Sverige.

Det ar en makalost daligt underbyggd rapport gjord av nationens hogsta sakerhetsorgan, vilket antyder vad for slags personer Obama administrationen har anstallt som chefer. De verkar inte ha nagon kompetens eller insikt om sitt arbete. De misstankliggor folk i onodan och skapar oro utan anledning. De som kallas hogerextremister av Obama ar abortmotstandare och de som ar emot illegala invandrare, vilket innefattar de flesta amerikaner.

Det paminner om hur Vita Hustets militara liason anvande presidentens plan och flera militara plan for att ta bilder over New York. Det skramde upp NY-borna som trodde det handlade om ett nytt 9-11. Den inkompetenta militara liason som var ansvarig for idiotin fick avga.

Obama och de ledande demokraternas reaktion pa protesterna mot sjukvardsreformen ar att det ar mobsterns, hogerextremister och nazister som protesterar. Det ar ett underligt beteende, de vill smutskasta och fortrycka oliktankande, trots att de flesta om bjudits in till townhallmotena och star for mycket av det nationella raseriet mot Obamas sjukvardsreform ar demokrater, deras egna valjare.

Debatten i USA politiken har natt en lag niva. Debatt ar inte langre bra enligt demokraterna som vill tysta all opposition och stampla motstandare till deras forslag for maffia. Som ett ironisk svar pa det borjar folk ta nicknamn fran maffia varlden.

Obama lovade under valkampanjen att alla nya forslag ska finnas att lasa i helhet online en tid innan folk rostar. Obama ljog om det viktiga valloftet. All forslag gar igenom andringar och sista natten innan kongressen valjer ja eller nej sa kastas hundratals forandringar in vilket gor att ingen manniska kan ha last hela forslaget. Alla forslag har hanterats sa hittils vilket har gjort att folk inte har nagon mojlighet till insyn, debatt eller att gora motforslag.

Man har darfor tagit bort en bit av den demokratiska rattigheten att se ett forslag innan man rostar om det. For Obama, Pelosi och de andra handlar det mest om att skapa stod for den senaste planen trots att de inte kan eller vill forklara detaljer. Det ar mystiskt och suspekt tycker de flesta. Vad ar egentliga syftet? Folk litar inte langre pa Obamas och hans syften. Allmant sa ser det mer ut for varje dag som Chicago politik syftande pa hur maffian och korruption styrde och annu styr politiken i Chicago. Den riktiga mobben, eller maffian ar darfor de som inte vill tillata fri debatt och insyn.

Som avslutning maste man vardera en valtalig person pa den substans han har. En valtalig person utan substans kallas i USA "an empty suit", en tom kostym. svd dn dn

1 comment:

Mr Galahad said...

Du bör kanske läsa rapporten ifrån "Southern Powerty Law Center", innan du påstår att högerextremist snacket är båg.
Om det inte ljuger rakt upp och ned, vilket man måste anta att de inte gör, så är det åtskilliga källor bakom rapporten och inte en enda av dem kommer ifrån DHD.

//Mr G