Friday, November 30, 2007

Clinton smugglar in kampanjarbetare i Republikanernas debatt?

Brig. Gen. Keith Kerr fick stalla en inspelad fraga via Youtube under den TV sanda debatten haromdagen. Han blev dessutom inbjuden till live debatten och fick sin resa betald av CNN. Dar fick han kommentar svaret han fick pa fragan, dessutom tog han mikrofonen holl han ett anforande i anknytning till det trots att bara blev ombedd att kommentera svaret han fick.

Nu uppdagas det att Mr. Kerr ar en aktiv medlem av Clinton kampanjen och sitter i tva olika kommitteer. Det kan synas en aning underligt att CNN tar in Clinton folk och betalat deras resa. Ahorarna skulle enligt programmet vara republikaner. CNN varden, Anderson Cooper, gjorde ett uttalande och havdade att CNN inte visste om det trots att det hade rackt med en Google sokning for att hitta information om Mr. Kerr som arbetar for Clinton. Mot den bakgunden ar det konstigt att Kerr fick program tid till att kritiserade en policy (don't ask, don't tell) som infordes av Bill Clinton.

CNN's debatter har mycket att lara. En hel rad amnen som ar viktiga togs inte upp varken i den republikanska eller den demokratiska debatten. Amnen om Kina, Iran, halsovard, energipolitik tog inte upp. En hel del underliga intentsajande fragor togs upp och mycket tid blev bortkastad. Man far hoppas att dom lar sej tills slutet av nasta ar da valet halls i USA. AB

No comments: