Thursday, November 22, 2007

Den forsta kandidaten som tar stallning emot advokat lobbyn.

Den republikanske president kandidaten Mitt Romney gjorde ett uttalande i tisdags och vill ha cap (max begransning) pa "medical malpractice lawsuits". Detta har varit en stor fraga under manga ar. Lawsuits har blivit ett sapass stort problem att lakare helt enkelt har flyttat fran stater som har tillatit domar med obegransade belopp i medicinska fall. Det har gett resultatet att manga orter star utan lakare. Det ar en smart strategi att tala om saken i god tid. Nu aterstar att se vilka andra kandidater, republikaner och demokrater som kommer att gora detsamma. En hel del kandidater i tidigare val har aldrig tagit stallning i saken eftersom de har gett sitt stod till den maktiga advokatlobbyn i USA.

No comments: