Thursday, April 17, 2008

Obamas mojligheter forsamrade. Clinton ljuger uppenbarligen.

Gardagens TV debatt handlade i borjan om de klagomal som kommit upp i valdebatten om Clinton's kraftiga overdrifter och om Obamas kontakter med radikaler och inhemska terrorister. Radikala bekantskaper blev temat den forsta halvtimman.

Clinton kunde inte forklara sin overdrift om att varit utsatt for kryskyttar i Bosnien. Det var en klar osanning och hon hade ingen rationell forklaring for hennes overdrifter.

Obama tog i forra debatten som sandes ett par dagar sedan tillbaks sitt pastaende att den rasistiske praster Jeremiah Wright var hans spirituelle radgivare. Det ar en plotslig forandring av vad han sagt tidigare. Efter att Wrights rasistiska anti-amerikanska predikningar spreds pa Youtube sa fortsatte Obama att forsvara honom men han tog avstand fran de kontroversiella predikningarna. Nu har han andra sej, han gar emot det han sade tidigare och sajer att Wrigth inte ar hans spirituella radgivare.

En bekantskap som visar sej vara langt varre an Wright ar en barndomsvan, Mr. William Ayers. Han var medlem i en inhemsk terror organisation, Weather Underground, som bombat federala institutioner. Han har varit pa flykt fran rattvisan pa 1970-talet tills han gav upp 1980. Han flydde efter att en bomb som de holl pa att tillverka exploderade och dodade tre personer. Obama och Ayers har varit med i en annan organisation tilsammans vilket gor hans vanskap suspekt. Senast 9-11 2001 talade Ayers ut i en tidning och sade om terror bombningarna att "vi borde gjort mer". En besvarande bekantskap for Obama som han forklarar bort kortfattat och ytligt vilket lamnar en rad fragor obesvarade. Man vill veta mer om hur deras relation och hur Obama kan vara i nara kontakt med extrema radikaler. Ett av Obamas svar var att Bill Clinton har benadat tva personer fran samma terrorgrupp, Weather Underground, vilket antyder att Clintons har liknande suspekta vanskaper.

Som summering kan man konstatera att de tva kandidaterna har nastan lika mycket stod. Clinton kunde redovisa mer direkta planer i olika omraden, hon pratade sej hes. Obama forsokt med sitt vanliga (en aning ytliga) resonemang om samforstand. I undersokningarn sa hade Clinton tidigare haft ett storre forsprang i det kommande delstatsvalet, men Obama har knappat in pa forspranget som Clinton tros kunna bibehalla. Valdebatten vanns helt ovantat av kandidaten som inte var med i debatten. John McCain framstar mer som en person som inte har samma brist pa trovardighet som de tva demokraterna kampar med att overvinna.

SVD AB SVD

No comments: