Saturday, April 5, 2008

Clintons fick storre inkomst efter presidentperioden.

Clintons deklarerade mellan aren 2000 och 2007 en inkomst pa 109 miljoner dollar. I USA betala man en hog skatt pa en sadan hog inkomst. De betalade 33 miljoner dollar vilket ar 30% i skatt. Bill tjanade mest med 50 miljoner dollar i inkomst fran sina tal och 30 miljoner fran hans bok.

Inkomsten ar sensationellt stor, en ovanligt stor inkomst for en fd president. Jag tror inte andra fd presidenter har kunnat dra in sa stora belopp pa att halla tal. Clinton har formodligen satsat hart pa att marknadsfora sej och utnyttjat alla sina kontakter. De kanske tyckte att de skulle kompensera sej sjalva for alla pinsamheter de gatt igenom.

Hillary har sagt att hon vill konfiskera oljebolagen stora vinster. Ett bolag tjanade 40 miljarder dollar i vinst pa ett ar. Vad hon inte tagit med i kalkylen ar att ett bolag har som exempel betalt 19 miljarder mer i skatt an deras bruttointakt i USA. Det beror pa att de dubbelbeskattas for sin utlandesverksamhet, de betalar skatt i landet de driver affarer och dessutom beskattas de i USA pa samma inkomst. I USA betalas det hoga skatter (inte jamfort med Sverige, Sverige har dubbelt sa hoga skatter) sa Clintons skatteplaner har nog inga granser och skulle hamma ekonomin om de realiserades. Hon vill ha en socialistik typ av hogskattesamhalle och det ar knappt nagra foretagare som vill det, formodligen ar det darfor de svenska journaliterna vill ha henne som president. En amatorpolitiker som Hillary Clinton kommer inte att kunna vinna ett presidentval.

Vi som driver egna foretag vill ha laga skatter och fortsatta som forut med att alla kostnader ar avdragsgilla. Det paminner om min tid i Sverige som foretagare. Trots rekord hoga skatter for foretagare tog man bort olika slags avdrag vilket till slut gjorde att man funderade mer pa att etablera sej utomlands. Att flytta utomlands visade sej vara det basta jag gjort, jag har aldrig angrat det beslutet. Om det finns andra Svenskar med samma funderingar sa kan jag stalla up med radgivning.

Sverige har sedan jag flyttade fortsatt i samma riktning, foretagsklimatet blir samre hela tiden och det ser inte ut att bli nagon forbattring varken pa kort eller lang sikt, tvartom. Nufortiden sa maste foretagare i Sverige dessutom rakna med nya kostnader och problem som inte fanns i samma utstrackning. All skadegorelse, brander, ran, inbrott, bedragerier, fackblockader, och anstallda som stammer sin arbetsgivare ar kostnader som kan tillintetgora ett foretag. Att i den situationen fortsatta att betala varldens hogsta skatter (nast hogsta, efter Danmark?) maste kannas hopplost. Jag kan bara ge ett rad till en driftig, arbetsvillig ung person i Sverige; GO WEST, flytta ifran Sverige och lamna elandet bakom er. De svenska politikerna har inte gjort nagot for att forbattra situationen i Sverige. Medan de talar om utslapp sa flyttar tusentals arbetstillfallen utomlands, politikerna talar om jamnlikhet och kvinnofragor samtidigt flyttar tusentals utbildade skattebetalare utomlands. Politikerna talar om hur de ska kunna fa in fler invandrare i Sverige samtidigt som Sverige ensamt tagit emot fler an hela vasteuropa sammantaget. Politikerna pratar om omorganisation av Statligt TV samtidigt som den skyhoga valdsbrottsligheten gor det livsfarligt att bara existera i Sverige. Svenska politiker ar helt separarade fran verkligheten, de har ingen sjalvbevarelsedrift. De vet inte vilka fragor som som folk anser viktiga, om de vet om det sa struntar de i vad folk vill och behover. Det ar konstigt att ingen tidning har undersokt hur mycket stod politikerna har bland folk i Sverige. "Approvalfactor" och "politikerforakt" ar nagot som borde matas regelbundet, annars tror de kanske att de har folkligt stod. DN  SVD

No comments: