Sunday, June 1, 2008

USA och Sverige skiljer sej stort.


Bilden visar Svenskor som trivs i Los Angeles
Det ar intressant att se hur svenskar upplever USA da de kommer pa besok som turist eller som boende en langre tid.

Helena Petterson som citeras i SVD skriver om det hon kallar "avsaknaden av ett valfardsamhalle eller jamstalldhet kan gora en mycket frustrerad."

Det ar en sanning med modifikation. Det svenska valfardsamhallet dar man man kan sjukskriva sej och erhalla arbetsloshetsunderstod och socialhjalp mm osv finns i USA precis som det finns i Sverige. Det ar daremot relativt okant for svenskar som besoker USA. I USA har det klagats pa missbruk och ett stort sloseri med socialhjalp till livstidsfall som inte vill ta sej ur sin situation. Den diskussionen kanner man igen fran Sverige. Det var anledningen till att Bill Clinton vann sitt andra president val. Han tog till sej socialhjalpfragan som tidigare bara Republikanerna tagit till sej, han blev nastan republikan annars hade han inte vunnit valet. Han gjorde reformer som bidrog till att dra ut miljontals socialfall ur en livstids socialhjalp situation och fick in manga pa arbetsmarknaden.

Helenas syn om "Samre jamstalldhet" vet jag inte vad hon syftar pa. Det finns inga hinder for kvinner eller minoriteter att bli vad de vill. Daremot hor man sallan prat om jamstalldhet i USA till skillnad mot Sverige. Orsaken ar att det inte finns nagra hinder och kvinnor ar, sett ur svenskt perspektiv, mycket oftare och i langt storre antal i mycket hoga och mycket valbetalda positioner. En annan "jamstalldhets" fraga i USA ar att valdigt manga unga manniskor finns pa mycket hoga positioner, det forkommer nasta aldrig i Sverige. Om man vill gora karriar i Sverige sa far man invanta alderdom innan man kommer till foretagsledningen. I USA ar det bara talang som raknas och har struntar man i om han rakar vara oerhort ung, bara i 20-ars aldern eller om hon ar kvinna. Kon, alder och etnicitet finns det ingen som bryr sej om i USA darfor kan vemsomhelst gora en stralande karriar vilket man inte kan saja om Sverige. I Sverige som mestadels har statliga eller kommunala foretag sa maste man var en partipamp eller fackpamp for att bli foretagsledare, pampen gar fore i kon och talang emigrerar fran Sverige.

Andra saker som skiljer sej mycket i USA ar familjen, det ar en grundpelaren i kulturen, i Sverige ar familjen inte varderad som en viktig bestandsdel. Familjer splittras mycket oftare i Sverige, man gifter sej inte ofta i Sverige jamfort med USA, och i USA bildar man ofta familj. Sa gott som alla politiker och valjare i USA kraver rimliga (laga) skatter men i Sverige sajer bade alliansen och (S) blocket att vi behover ha hoga skatter annars klarar man inte utgifterna.

Det finns som sagt manga och stor skillnader mellan USA och Sverige men SVD artikeln vilseleder lasarna att tro nagot helt annat an hur verkligheten ar i USA. Det ar synd att en riktig bild inte kan komma ut i svensk media, det ar darfor svenskar har sa manga fordomar om det stora landet i vast. Jag sjalv hade kvar manga fordomar trots att jag bott i USA i manga ar, trots flera ars vistelse visste jag inte ens om att USA hade ett socialhjalpsystem, sa djupt sitter den felaktiga bilden svenskar har och orsaken ar att vi trodde pa media. Las om den "Grandiosa Sjalvbilden" svenskar har om sej sjalva. AB SVD SVD2

No comments: