Friday, August 22, 2008

Barack Hussein Obama valjer Vice President kandidat, och det blir inte Biden men,,,

Namnet ar annu inte annonserat men kommer snart, formodligen under helgen att rapporteras. 

De som trodde att det blir Biden har formodligen misstagit sej eftersom Biden redan har sagt till media att han inte ar kandidaten.  Dessutom sa ar han opassande av manga andra skal. 

Clinton ar annu en mojlig kandidat men den mojligheten ar liten eftersom hon formodligen kommer att motarbeta Barack Hussein Obama.

Enbart en amator skulle valja Biden eftersom han ar kand som argumentativ, stokig, brakig, "grandstanding" och osmart.  Nyheter om saken foljer snart, rakna med att meddelandet dras ut till sent i helgen sa att demokraternas stora mote som inleds pa Mandag far mer reklam.


Updatering, Lordag ! Obama har meddelat att han valde Biden som VP. Biden har dafor svart att forklara sitt tidigare uttaande att han inte blev den utvalde kandidaten. Biden har en dalig vana med att gora uttalnden som inte stammer helt med verkligheten, han ar kand for sina overdrifter och ogenomtankta uttalanden. Han kommmer att bli ett bra objekt for republikaners angrepp, de kan ju borja med Biden's tidigare uttalande om att Obama inte ar mogen som presidentkandidat, att han ar for oerfaren.

SVD  DN AB

1 comment:

Simon said...

https://donate.barackobama.com/page/contribute/splashone

guess you're wrong