Sunday, June 21, 2009

Folkradio betyder att folket tvingas lyssna da staten vill ha ut sitt budskap.

Folkradio borde betyde att folket kan anvanda radion sa nyheter, debatt, och olika asikter kommer till tals. Men i Sverige betyder det tvartom, folket ska undanhallas viktiga skeenden och nyheter sa de halls oinformerade om allt viktigt som hander i Sverige.

Bara i Sverige accepteras statens ord som okritsikt formedlas av statens media, Radio och TV. Bara Sverige har en tolerans for statlig media och statliga journalister. Det later som en kvarleva fran da oststaterna hade sina mediamonopol och kunde fortrycka folket och lura alla medborgare med sin statliga propaganda. Sveriges kvarleva "statlig media" fyller bara en funktion, att bedra folk och lura lyssnare och tittare och halla dem oinformerade om alla viktiga handelser i Sverige.

Det mesta i som formedlas i statlig media ar ytligt babbel, resten ar nyheter och debatt som ar politiskt styrd och noga bevakad sa att inga folkliga asikter far komma fram.

Nar oststaterna fallit sa borde det inte langre finnas en tolerans for statligt kontrollerad media, det ar hlet enkelt en fara for demokratin och yttrandefriheten. Det erkanner man forvande nog i DN atikeln. Dar erkanner statens radioredaktion att de censurerar vissa politika debatter och politiker:

"Så en politiker från Sverigedemokraterna är okej?

– Där går nog en gräns, vissa åsikter kan vi inte släppa fram oemotsagda."

Historiken i artikeln som beskriver statlig radio talar bara om ett tillfalle da socialdemokraterna kritiserats, en gang 1988:

"Författaren och journalisten Anderz Harning upprörde 1988 när han elakt häcklade byråkrater, tjänstemän och politiker i allmänhet, men socialdemokrater i synnerhet."

Den kritiken kan har sants av misstag om han samtidigt drev med andra partier "for balansens" skull.

Statlig media bedriver opinionbildade verksamhet, dvs man styr och kontrollerar opinion, asikter och vad folk ska ha ratt att veta.

Media kan darfor begransa yttrandefriheten vilket de gjort i Sverige sedan Palmes dagar. Ar de inte dags att gora sig av med statlig media och statligt kontroll over nyhetsflodet? Lever vi i 1940-talets osteuropa eller i 2000-talets vasteuropa?

Hur ligger beteckningen "statliga journalister" pa tungan, det smakar ganska illa tycker manga utlandssvenskar? svd

No comments: