Tuesday, June 30, 2009

Ken och andra arbetslosa borde lyssna noga pa partierna.

Lyssa pa debatten mellan Muf och Sdu i Almedalen.

Den mest intressanta fragan om arbetslosheten besvarades direkt. Muf sager att de vill oppna granserna for invandrare att konkurrera om de svenska jobben.

Det vore bra att veta innan man rostar pa moderaterna som jag gjort nagra ganger. Det ar slut med moderatrostandet for min del. Det ar inte det moderata partiet som fanns for manga ar sedan, de har blivit konstiga och mer likt socialdemokraterna.

Moderaterna vill att invandrare ar valkomna och ska kunna ta alla svenska jobb om de vill. Nar man oppnar granser pa det sattet sa leder det automatiskt till lonedumpning, omedelbart.

Vem vill anstalla en svensk for 20 0000 kr i manaden eller mer om en pakistanier bara vill ha 10 000 kr eller annu mindre lon?

Dessutom sa kan svenska arbetsgivare avskeda svenskar och ersatta dem med lagavlonade invandrare, det sker redan i dag men moderaterna vill se mer av den politiken.

Det overgar mitt forstand hur moderaterna kan argumentera pa det sattet. Sverige har haft stor arbetsloshet i atskilliga ar, det paverkar tydligen inte moderaternas tankande. Sveriges tynande tillvaro kan snabbt bli en hopplos tillvaro om moderaterna far fortsatta bestamma.

Ken och andra borde tanka efter rejalt innan ni valjer M eller annu varre S blocket som inte skiljer sig mycket fran M. svd

1 comment:

Tvilling said...

"... Moderaterna vill att invandrare ar valkomna och ska kunna ta alla svenska jobb om de vill. Nar man oppnar granser pa det sattet sa leder det automatiskt till lonedumpning, omedelbart.

Vem vill anstalla en svensk for 20 0000 kr i manaden eller mer om en pakistanier bara vill ha 10 000 kr eller annu mindre lon?"

Det vill nog ingen arbetsgivare. Det är kanske så, att vi borde ha såväl rätt slutna gränser som rätt protektionistisk företagspolitik för att klara oss framgent..?
Om jag förstår det rätt, menar olika grupper av konservativa i olika länder, ex i USA, att det behövs just denna dubbla mix av ökad gränskontroll och ökade hinder för utländska företag i USA, för att landet ska kunna komma igen på allvar.

Kanske något att tänka på även för olika skandinaviska länder..?

Mvh