Thursday, July 23, 2009

Obama visar upp rasfordomar.

Under pressmotet i Vita huset som handlade om de nya sjukvardsplanerna sa fick Obama fragan om hur han ser pa gripandet av en bekant, Mr Gates. Henry Gates greps av polis for storande upptradande da han konfronterats utanfor sitt hus.

En granne trodde att Gates forsokte bryta sig in i huset dar Gates bor och ringde polisen. Polisen som kom fram forst undrade vem han var, men fick inget svar. Gates fick upp sin dorr och borjade ga in. Under ett meningsutbyte borjade Gates skrika at polisen istallet for att forklara vem han var. Polisen ville se Gates id papper men Gates vargrade och skrek forolampningar istallet och menade att han var misstankt bara for att han var svart, han drog mao fram raskortet. Efter en stunds skrikande greps han men han blev inte atalad for incidenten.

Obama forklarade under pressmotet forst att han inte vet mycket om fallet men sade att polisen "acted stupidly", agerat idiotiskt.

Det var korkat och fordomsfullt sagt av Obama som inte foljde den sedvanliga metoden att bara lasa av sin teleprompter.

Hans antydan om rasism var annu varre eftersom han pa forhand utan att veta vad som hant domer polisen och hela ortens poliskar infor en nationell publik for rasism.

Senare kom det fram att polisen agerat efter sitt vanliga protokoll som kraver att man identifierar en person som misstanks bryta sig in.

Istallet for att visa tacksamhet for en snabb utryckning sa blev det hets mot polisen. Med det viktiga var att Obama annu en gang visar hur ogenomtankt han agerar och hur daligt omdome han har. Hans rasfordomar borjar lysa igenom oftare. Ju mer man hor fran honom i spontana tal utan assistans fran sin teleprompter ju mer framstar han som ganska extrem for att vara en hogt uppsatt politiker.

Nu borjar formodligen flera dagar av analys i alla TV kanaler, dags att stanga av TV'n en vecka igen tills nasta Obama- eller Bidenskandal intraffar.

Sjukvardsplanen ar inte mogen for kommentar eftersom det inte finns nagon plan. Obamas tal som sandes i primetime visade sig inte ha nagra fakta att redovisa. Inga kostnader eller besparingar redovisades. Den enskilde forsakrades kostnad for planen visste han inte. Hur alla miljontals nya lakare och skoterskor skulle rekryteras visste han inte, han verkar inte ha last nagot av de delforslag som lagts fram anda vill han genom sina vanner i media forsoka skapa stod for en plan som ingen varken skrivit, last eller har lagt fram ideerna till. En av de fa saker man vet ar att de som inte har sjukforsakring ska tvingas ta och betala for en forsakring och att de inte kan valja nagot annat alternatv om de inte har forsakring. Inga andra lander tvingar folk kopa nagot de inte har rad med eller vill ha, det ar en nyhet som inte ar bruklig i demokratier. Jag antar att alla kloka analytiker diskuterar den saken i media? ab svd dn ab dn

1 comment:

Tvilling said...

Vad gäller möjligheterna att få igenom en sjukvårdsplan innan kongressen snart tar semester, är de väl inte alltför stora. Precis som Markos skriver tycks det inte finnas en riktigt färdig plan än, och de generella riktlinjer som skissats fram verkar vara omöjliga att snabbt och begripligt beskriva för det amerikanska folket.

Trots Obamas berömda retoriska förmåga.

Därutöver är presidentens populäraritet i sjunkande, och lär ha sjunkit från ca 65 procent till ca 49 procent i nuläget. Ju svagare stöd, desto mindre chans att få gehör för vänsterliberala policys, speciellt när det handlar om påtagligt icke-kapitalistiska sådana.
Sakta, sakta, minskar medias och många amerikaners dubiösa kärleksaffär med Barack Obama i styrka som det syns.

Dessutom verkar åtminstone konservativa och libertarianer anse att det knappast går att försäkra drygt 50 miljoner idag oförsäkrade amerikaner utan kostnader. Sådan social ingenjörskonst har naturligtvis ett pris.

Därutöver framförs ju det oerhört starka argumentet, att länder med socialistiska sjukförsäkringssystem, ex Kanada och Skandinavien, har sämre sjukvård där folk dör i väntan på vård. Dessutom får många äldre ej operationer genomförda pga begränsade resurser. Det tycks som en träffande beskrivning på... eh... svensk sjukvård...

Det framhålls även att folk med vårdbehov kommer till USA, men ingen amerikan åker utomlands för att ta del andra länders sjukvård.

När det gäller huruvida några kloka analytiker i Sverige diskuterar lämpligheten i att amerikaner utan sjukförsäkring tvingas ta och betala för en försäkring, och att jänkare ej kan välja något annat alternativ ifall de saknar försäkring, vet jag ej om denna debatt förs rikligt och intensivt då jag ej hängt med särskilt mycket.
Det senare beror i sin tur på att jag f n är rätt less på svensk inrikespolitik, och hellre riktar min politiska energi mot uppladdningen inför 2010 års val till USAs kongress, resp Storbritanniens underhus.

Mvh