Saturday, July 17, 2010

Obama stoppar federal gränsbevakning.

Obama tog bort 6000 gränsvakter och stoppade bygget av stängslet vid Mexico - USA gränsen. Därför är det i stort sett bara gränsstaterna själva kvar som tvingas bevaka gränsen vilket egentligen är de federala myndigheternas jobb. Regeringens ombytliga politik gav 1200 nya gränsvakter, ett omotiverade fram och tillbaks. Upprördheten över det beslutet sprider sig. Allt fler staten stöder Arizonas beslut att med en ny lag i praktiken överta de federala myndigheterna jobb. Det är ett pinsamt FAIL betyg åt de federala myndigheterna och bara en av en lång rad FAIL beslut som Obama administrationen tvingas lägga till sin långa lista med misslyckanden.

(Bilden: Narkotikasmugglare grips vid gränsen. Sedan Obama "öppnat" gränsen kan de korsa gränsen nästan riskfritt.)

Det tar ungefär 3 dagar att utan fordon korsa ökenområdet vid gränsen. En person kan knappast bära med sig tillräckligt med vatten för den trippen i 40 - 50 graders hetta. De kanske får slut på vatten halvvägs men fortsätter med risk för livet till drömlandet där de kan tjäna bra pengar. Om stängslet byggdes skulle de flesta inte ens försöka ta sig över gränsområdet, det skulle spara ett stor antal liv.

I juli har man hittat 40 döda bara vid Tucson området men långt fler finns säkert utspridda på den mexikanska sidan om gränsen och kommer aldrig att hittas.

Många ledande politiker som tidigare ville ha en allomfattande immigrationpolitik först har nu skiftat åsikt och vill ha gränsen säkrad först innan man tar itu med de större och mer komplicerade besluten om reglerad istället för illegal invandring.

Orsakerna är dels det kraftigt ökande kravet från befolkningen i gränstater och inlandsstater som drabbas av den illegala invandringen. Välbetalda jobb försvinner när fattiga mexikaner kan anställas för 1/4 av normal lön från 40 dollar i timmen till 10. Det blir lönedumpning.

Andra orsaker till kravet på stängsel och mer gränskontroller är den oerhörda brottsligheten som översvämmar USA. Gränsfrågan var en av de viktigaste frågorna i förra valet men politikerna var överens om att inte ta upp den, de hade samma syn på saken, de vill inte göra något åt den. Det är en av orsakern till att Tea-party rörelsen växt till flera miljoner medlemmar.

Tea-party rörelsen är en ny mäktig tredje part, men de är inte ett politiskt parti. De vill ha bort alla politiker som "gör som vanligt", dvs inte tar folkliga krav på allvar. Hittils har de kandidater Tea-party rörelsen stöder i olika val vunnit i nästan samtliga fall.

Det drabbar både republikaner och demokrater som tror sig kunna fortsätta med slöseri och vill skjuta viktiga beslut på framtiden. En vanlig passiv politiker som bara har bra tal kommer i framtiden inte kunna lura folk. Obama är typexemplet på en okunnig, oerfaren politiker som bara klarar hålla ett bra tal som han läser i en teleprompter.

Nu blev alla lurade av Obama "vältalighet". Att bara väljas på ett slagord som "Change" kommer inte längre att gå. Nu kräver skrämda väljare via Tea-party rörelsen att politikerna faktiskt förklarar vad de menar, redovisar en plan och tar klar ställning i olika frågor istället för att bara lämna oklara svar och hålla långa vaga tal som kan tydas hur som helst. dn svd fria tider WP

No comments: