Saturday, August 14, 2010

Viktiga nyhetskällor inför valet, lär er mer om Sverige.

Viktiga nyhetskällor, bara fri media avslöjar sanningen om situationen i Sverige. Nästan varenda sak de tar upp förtigs i stora media. Lägg till en till viktig nyhetsida som filmen inte tog upp,

http://natverkmotpk.blogspot.com/

Det är en samlingsblog för ett antal privata bloggar. Ingen av dessa bloggar censurerar nyheter eller ljuger om viktiga händelser som den offentliga sektorns media och statlig media gör.


1 comment:

Tvilling said...

Snart är det val. Ett av de mer intressanta valen på länge. För att inte säga det intressantaste. Någonting säger mig att det svenska, politiska, landskapet håller på att ritas om. Jag kan dock ha fel.

I omskapandet av detta politiska landskap, spelar definitivt de nya medierna på Internet en avgörande roll. Det är nästan så att jag går så långt att jag hävdar följande: utan Internet, inga nya partier i Sveriges riksdag. Detta då gammelmedia gör allt för att hålla nykomlingar därifrån.

Dagarna efter den 19:e september vet vi hur det gick. Jag tror det finns en viss chans att det kommer att synas mycket av blomster i plenisalen under höstens debatter. Blomster i form av kavajsnålar och dylikt.

Dessa kavajsnålar lär i många falla likna röda rosor, i mycket mindre omfattning blåklintar resp vitsippor, samt i oroväckande många fall föreställa svårutrotade maskrosor.

Rätt vad det är, kanske det t o m dyker upp en och annan blåsippa i rikets högsta politiska församling. En befriande blomsterkontrast i så fall.;)

Mvh