Wednesday, November 10, 2010

Bara i Sverige, bara svenskar är så totalt oinformerade, tacka media för det.

Bara en svensk kan ogilla Tea Party rörelsens budskap om lägre skatter, mindre slöseri med skattemedel, mindre offentlig upplåning, mindre offentlig sektor och mindre statlig kontroll.

Bara i Sverige röstar man till 90 % på Obama samtidigt som bara 3 % i USA ser honom som trovärdig kandidat som president innan valet.

Bara i en svensk tidingspoll har man enbart demokrater som alternativ att välja mellan som presidentkandidat.

Bara svensk media har 99 % hyllningsartiklar om Obama i fler månder i sträck helt utan motiv eller förklaring trots att han inte har någon erfarenhet, inte vet något eller kan något.

Bara svensk media undanhåller samtliga negativa fakta om Obama innan och efter presidentvalet.

Bara i Sverige saknas all kritisk granskning av politiker hemma och i andra länder.

Bara en svensk låter sig luras att delta i en poll om Obama efter flera månaders intensiv propaganda i samtliga media för att höja den okända och inkompetenta kandidaten till skyarna.

Bara i Sverige kommer media undan med sådan bristande kritisk granskning, objektivitet och bristande ärlighet i bevakningen.

Bara i Sverige måste de flesta svara "jag vet inte" på frågan "vad har Obama gjort som är bra" trots att de i poller säger att de helst ser honom som president. dn

No comments: