Tuesday, February 5, 2008

D nasta lika. R stora skillnader i olika stater.

Demokraterna ligger nara varann med en mindre ledning for Clinton. Republikaneras resultat varierar kraftigt i olika delstater men McCain har ledningen.

Demokraternas valresultat delas proportionellt mellan kandidaterna. Republikanernas resultat mats inte pa samma satt, dar tar vinnaren alla roster utom i en del undantagsfall da rosterna delas proportionellt mellan kandidaterna.

( Tabeller funkar inte sa bra med begransad html i bloggen tyvarr.)
Republikanernas resultat;   Demokraternas result;
 Stat Vinnare, %    Nr. 2.   %       Vinnare
MO McCain, 33%, Huckabee 32% Obama
CA MCain 44% Romney 26% Clinton
MT Romney 38% Paul 25% N/A
TN Huckabee 34% McCain 32% Clinton
CO Romney 60% McCain 19% Obama
GA Huckabee 34% McCain32% Obama
MN Romney 42% McCain 22% Obama
ND Romney 36% McCain 23% Obama
AZ McCain 47% Romney 34% Clinton
AL Huckabee 41% McCain 37% Obama
OK McCain 37% Huckabee 33% Clinton 
UT Romney 89% McCain 6% Obama 
NY McCain 51% Romney 28% Clinton
DE McCain 45% Romney 33% Obama
AR Huckabee 60% McCain 21% Clinton
NJ McCain 55% Romney 28% Clinton
CT McCain 52% Romney 33% Obama
IL McCain 48% Romney 29% Obama
MA Romney 51% McCain 41% Clinton
WV Huckabee 52% Romney 47% N/A
AK Romney 45% Huckabee 22% Obama
NM N/A Clinton


Resultat kan andras efter slutrakning.

SVD DN AB SVD2 SVD3 SVD4 SVD5DN AB AB

No comments: