Saturday, March 29, 2008

Hillary's osanningar analyseras i media.

Media har en hel del osanningar att analysera, den ena osanningen avloser den andra ungefar som ett stafettlopp mot slutet. Demokraternas trovardighet har har tagit stor skada de senaste veckorna och det interna braket eskalerar med omsesidiga anklagelser. Har kommer den senaste ankan i form av ironi;


DN SVD

No comments: