Sunday, March 14, 2010

Befolkningsexplosion i uländerna, varför krävs befolkningsminskning i rika länder?

Alla u-lander har en befolkningsexplosion, i-landerna har tvartom en minskande befolking som kommer att leda till en halverad befolkning varje eller varannan generation.

En atikel i DN kraver man att nativiteten minskar, men inte bara i u-landerna. De kraver att i-landerna minskar sin befolkning.

Visst har varlden begransade resurser i fraga om livmedel, energi osv. men de lander som har en explosionsartad befolkningsokning maste begransa fodelsetalen.

Det ar inte i-landerna som har ett problem, dar sker en kraftig befolkningminskning automatiskt med den laga nativiteten som finns dar.

Orsaken Sverige befolkning okar ar en oerhort stor massinvanding som har pagatt i 25 ar och ser ut att oka med allianseregeringen jamfort med S regeringen. Vi tar in 100 000 nya flyktingar varje ar, de ar ofta barnrika stora familjer och klaner. De i sin tur tar in anknytningsfall till Sverige. Forra aret var 47 % av de 100 000 som kom till Sverige anknytningsfall, de var fler an antalet flyktingar. Anknytningsfallen var den storsta gruppen.

Urspurngssvenskarna minskar i antal varje ar. Dels pga den laga nativitet, bland den lagsta i Europa. Varje svenska foder bara 1.4 barn vilket ar under 2.1 som kravs om befolkningsantalet ska vara konstant.

Invandrarna har en oerhort mycket hogre nativitet, det har drivit upp den genomsnittliga nativitetssiffran till 1.8 i Sverige.

Det pagar en stor folkomflyttning, ett stor antal flyktingar kommer till Europa varje ar samtidigt som anatalet Europeer minskar.

Problemet med det ar att de flesta langvaga immigranter lever pa samhallet, de ar en balstning och bidrar inte till den gemensamma skattekakan. De kommer darfor i stort inte vara den framtida skattebas som kravs om man ska kunna bibehalla pensioner och social service i framtiden.

Man far darfor rakna med att service and skatteintakter kommer att sjunka, samtidigt som kostnaderna for livsmedel och energi, boende och vatten kommer att oka kraftigt.

DN artiklen ar underlig eftersom slutsaten ar att man vill att vi i vast minskar var befolkning annu mer, frivilligt, medan uppmaningeb istallet borde riktas dit dar en befolkningsexplosion pagar.

Man far kanslan av att man vill forbereda oss pa att vi snart tvingas arbeta langre an till 65 ar alder. Sossarna har forvarnat oss, de pratar om att man maste hoja pensisonsaldern fran 65 till 67 ar.

Artiklen sakande tyvarra alla forslag pa hur u-landerna ska agera for att minska befokningokningen. Inte ett enda forslag kom man fram med trots att det ar en nadvandighet att minska ulandernas befolkning om en framtida konflikt mellan folkrika stater och vast ska undvikas. En konflikt om resurser och makt kan komma snabbare an man tror med tanke pa de snabbt sinande resurserna som automatiskt leder till hogre priser som nastan bara vast har rad med.

Vad gor 1 miljard fattiga kinerser nar de inte har rad med mat och energi langre, och de ser var hoga levnadsstandard pa TV?

dn

3 comments:

karinthe said...

omg vad dum din blog är. Självklart spelar det större roll att i-länderna minskar sin befolkning än att u-länderna gör det. Om du inte har lärt dig det i skolan eller förstått det ur logisk väg så kommer svaret här: En människa som lever i ett i-land konsumerar mycket mer tillgångar än någon som inte är det. Och om vi kunde vara fler människor och ändå använda en konstant mängd naturressurser ; aa då skulle det vara onödigt att minska antalet befolkningen Mr.Eistein. Och btw vågar du inte ha anonyma kommentarer? Vad har hänt med hela "ytrandefriheten" och allt det där :p

Anonymous said...

@karinthe

Ja, det spelar större roll att iländerna minskar sin befolkning än att u-länderna gör det. Just därför måste vi stoppa migrationen från uländerna till iländerna.

Markos blog i USA said...

karinthe,
De rika landenas befolkning sjunker redan av den laga nativitet, vi kanske halverar vart antal varje generation , laste du inte det?

Varfor ska inte da uppmaning att minska befolkningen riktas till ulander med sin explosiva okningstakt, de har annu farre tillgangar pa mat och energi an vi har.

Nu pagar dessutom en folkoverforing, folk fran ulanderna strommar in i de rika landerna, de ar ofta bidragstagare och en belastning.

Omflyttningen gor att befolkningen okar i alla lander, inget land har darmed en minskande befolkning. Man maste stoppa folkomflyttningen, minska folkmangden i fattiga lander, sa de har rad att foda sina barn, istallet for att skaffa 15 barn per familj och utarma sitt lands knappa resurser. De rika landernas massiva bidrag till ulanderna har inte hjalp dem, det gav bara en rik klick mer makt och rikedom, det hjalpen borde stoppas sa landerna lar sig att anpassa sig till sina resurser, annars bryr dom sig inte om att lara sig.