Sunday, March 14, 2010

Sverige far huvudvark av att aldrig fa komma till tals.

De som kallas flyktingbarn ar ofta inga bebisar eller barn, de ar fullvuxna och en del ser ut att vara 20 - 30 - och 40 ar gamla.

De pa Migrationsverket som jobbar med "barnen" sager att nastan ingen av dem ar barn och de har inget asylbehov, allt ar en bluff, en asylbluff. Las om det fran en direktrapport.

Men aldern ar ett mindre problem. Ett storre problem ar att Sverige inte har nagon invandringspolitik och fortsatter ta emot ett obegransat antal manniskor till en hemlig kostnad som det inte finns nagon grans for uppat.

Med jamna mellanrum fortsatter media och personer som ar anstallda i den bidragskravande offentliga sektorn att argumentera for en storre massinvandnrng. De har aldrig forklarat varfor de vill ha fler till Sverige, de har aldrig forklarat varfor Sverige ska anvanda surt forvarvade skattemedel, dessutom ett belopp som ar hemligt till ett obegransat antal nyankomna som far asyl av tusen olika skal. Kan nagon vettig manniska forsta varfor vi ger asyl pga en arvstvist?

Varfor ar beloppet hemligt, varfor ska vi ha en ofantligt stor massinvandring, varfor tar man in sa manga som mojligt sa fort som mojligt till Sverige?

Varfor, varfor, varfor, vi far aldrig nagra svar.

En annan fraga som jag undrat over ar varfor finns det ingen i den privata sektorn som stoder massinvandringen? Varfor ar de enda som stoder den, de ar anstallda i den offentliga sektorn, dit raknar jag Radda Barnen, Roda Korset, Unicef och de andra artikelskribenterna.

Den privata sektorn som anstallda eller som foretagare, de betalar samtliga skatteintakter som den offentliga sektorn ar beroende av och anvander till invandring, bidrag och loner till alla experter som uttalar sig till stod for fler till Sverige.

Vi far aldrig svar av dem, de har asikter men de kan aldrig forklara sig.

En flykting kostar over 1.2 miljon kronor varje ar, vad kostar de 100 000 som arligen tas in till sverige av var regering. De avslojar inga kostnader, siffrorna ar inlasta i ett sakerhetsskap i riksdagshuset, det ar Sveriges mest valbevarade hemlighet.

De sager ibland att "vi har rad", men har rad med vad undrar jag? Vad ar kostnaden vi "har rad" med?

100 000 asylsokande vi tar in varje ar som kostar gissningsvis 400 000 kr per person om aret, blir 40 miljarder kronor varje ar, sen laggs nasta ars 100 000 osv, det blir snabbt hundratals miljarder kronor som "vi har rad med".

Nar blev de som betalar for det tillfragade? Vi har aldrig fatt fragan, vi har aldrig tillatits protestera, men de i den offentliga sektorn, politiker osv de protestear inte just pa grund av att de inte betalar ett enda ore av kostnaden, skattebetalarna betalar hela rasket.

Men det ar inte enbart en kostnadsfraga, samhallet forandras till att se ut som nagon slags arabisk eller afrikansk bazaar, Sverige har redan forandrats och nu har partierna beslutat ta bort de sista svenskarna fran Rinkeby och ersatta alla de arbetstillfallena i de kommunala servicebolagen med en moske. Stockholmfororten Rinkeby har nu donerats till andra nationaliteter och svenskar har i stort sett forsvunnit med den sista utflyttningen. De bidragskravande invandrarfororterna far fler moskeer och mer kulturella bidrag och de svenska omradena far samre service och det blir farligare att vara utomhus i bade de svenska omradena och i invandraromradena.

Vi cementerar ett mer permanent overforande av sverige till fler bidragsberoende flyktingar som inte ens vill bo i Sverige. Pengarna ar bra for dem, men sa fort de far mojlighet sa aker de hem igen, kanske med svensk pension.

Sverige har snart forstorts helt, kanske utan att svenskarna ens markt det. De ser andra slags manniskor runtom dem, men de far aldrig reda pa vad som egentligen haller pa att handa.

Uppenbarligen vill vara politiker gora sverige till ett ghettolikandne okanomrade, utom i de sma enklaver dar de sjalva bor. Har de verkligen tankt igenom sin plan? Om deras enklaver blir omringade av farliga ghetton, kommer de inte att drabbas sjalva,

Vill de inte behalla en liten del av Sverige som svenskt? For turismens skull eller som museum for framtida generationer?

Fan vet hur de tanker, inte en enda svensk begriper hur de resonerar, inte en enda skattebetalare har fatt en forklaring till varfor de anvant obegransat med kapital till en massinvandring som ingen vill ha, som forstort Sverige, som driver ut rekordmanga svenskar fran Sverige och som i langden kommer att gora svenskarna till en underkuvad minoritet, kanske slavar under en ny religion eller kultur som ingen visste ett dugg om bara 10 ar sedan som harstammar fran > 1000 ar tilbaks i tiden.

Varfor?

Nar har vi passerat en punkt da det inte finns nagon atervando?

Las en insandare som aldrig skulle publiceras av nagon av de stora tidningarna. Den ar tankevackande och borde lasas av alla som ar intresserade av Sverige framtid. svd

No comments: