Monday, December 10, 2007

Priset till Gore pinsamt for Nobelstiftelsen.


Att ha Al Gore i samma kategori som vetenskapsman och forskare ar en pinsam upplevelse. Jag var helt saker pa att Gore's nominering till Nobelpriset var menat som ett skamt. Den Norska Nobelstiftelsen tyckte tydligen inte det. Al Gore har sjalv inte astadkommit nagot betydelsefullt, tvartom. De 8 ar han var vice-president i Clinton regeringen, den maktigaste regeringen pa jorden, gjordes ingen miljomassig nytta. Tidigare presidenter hade infort begransningar pa bilutslapp och tvingat ner bensinforbrukningen i manga nyproducerade bil modeller. Samtidigt hade regler inforts om samakning speciellt for storre organisationer med manga anstallda, allt for att minska bransleforbrukningen i USA. Clinton regeringen tog bort alla de begransningarna och darfor sag vi en utveckling mot production av stora bransleslukande SUV's, det pagick under hela Gores tid som vicepresident. Clinton regering minskade kraven for fororenade landomraden (superfunds) sa att de kunde kallas rena. Det gjorde att statistiken sag battre ut i och med antalet "fororenade landomraden" minskade.

Gore var talare i den omtalade filmen "An Inconvenient Truth,". Filmen har forbudits av en domare i England pa grund av en rad "allvariga felaktigheter".

Gore's privata liv visar inte att han lever ett miljobesparande liv, tvartom. Han's stora mansion i Tennesee slukar mer energi an 10 normal hem, alla hans andra bostader ar aven de energi slosare. Han flyger naturligtvis privat jet som alla andra naturresurs slosare.

Alla ar overens att det finns "global warming". Man har kunnat mata en okning i jordens medeltemperatur. Den har okat med 1 grad de senaste 100 aren. Det rader delade meningar om hur mycket av det som paverkats av befolkningen och hur mycket ar naturligt.

Om man satter saken i perspektiv sa har vi inte kunnat mata temeraturen langre tillbaks an 100-200 ar. Hur var temperaturen 500 ar sedan, 1000 ar, 2000 ar, 100.000 ar sedan? Det vet vi inte. Istider kommer regelbundet, kanske var 50.000 ar eller var 10.000 ar. Just nu sa ar vi pa vag mot en mittenperiod mellan 2 istider. Det borde darfor bli en okning av temperaturen de narmaste tusentals aren.

Den som borde fatt Nobelpriset ar en vetenskapsman som kunnat hjalpa varlden pa nagot vis. Eftersom vi snart har forbrukat alla jordens oljetillgangar sa tycker jag att en vardig mottagare skulle vara nagon som forskar i alternativa branslen. Forutom att ha misslyckats med energipolitiken under sin tid i Vita Huset sa har Al Gore har inte gjort nagot annat an att posera och gora rubrik framkallande uttalanden. Las mer om Gores lustiga uttalanden har. Nobelstiftelsens val ar klart politiskt och inte baserat pa vetenskapliga framgangar.

Ett intressant faktum som tillhor "global warming" debatten ar att nord-amerika hade forra vintern den kallaste vintern pa 100 ar.


SvD SvD2 SvD3SvD4 ABAB2SvD5SvD6 SvD7

2 comments:

Anders said...

Fredspriset är inte ett "Vetenskapligt" pris som de andra (Ekonomipriset i åminnelse av Alfred Nobell är inte Alfreds pris).
Det är till för någon som gjort mycket stora bidrag till mänsklighetens fromma, och det tycker jag att han har gjort.

Men i huvudsak, skilj på de olika Nobellpriserna. De är olika statut för dem, så de skall gå till olika mottagare.

Pål Bergström said...

Pinsamt är det om man ifrågasätter en hel vetenskapskår, eller en hel värld för den delen – Bali. Finns det verkligen tvivlare kvar? Gore förtjänar priset.