Tuesday, November 4, 2008

Nu tvingas Israel se sig efter en ny beskyddare.


Med Obama vid styret sa kommer Israel tvingas klara sig sjalv. Obama har varit sa vag han kunnat for att samtidigt kunna vinna valet men de insiders som sagt nagot och hans anti- israeliska bakgrund talar for att USA kommer att dra bort sitt stod for Israel och fredsplanen som Bush lade fram mellan Palestinerna och Israel kommer att laggas pa hyllan. "The Roadmap" ar Bush fredsplan som alla parter erkanner ar den enda vagen till fred och en tvastatslosning.

Den forandringen ligger nara den svenska pro-palestinska politiken vilket sakert gor de antijudiska svenska politikerna glada.  

Inom ett ar kommer oljepriserna stiga till nya skyhoga belopp eftersom Obama sagt att han vill begransa de flesta stora viktiga oljeutvinningsprojekt som skulle kunna driva ned oljepriserna. Det var en stor fraga i valet dar McCain hade en motsatt uppfattning. 

Det mest forvanande som kommer att lagga sig pa minnet ar hur en kandidat som egentligen inte har en policy eller ide om en politik han vill ha, ar helt okand, och inte har nagon vana fran politiken forutom de 50 veckorna i senaten vilken ar en uppvarmningsperiod, kan vinna ett primarval mot den mest effektiva valmaskinen Clinton och sedan efter nara 2 ars kampanj vinna valet. Med tanke pa att han "copy and paste'ade" till sig andras valprogram utan att ha nagot eget program fran borjan annat an ett "generic boilerplate" program och han slapp nyfikna fragor om hans bakgrund och lyckades klara sig utan att behova forklara alla sina terrorist- och islamistbekantskaper, det ar en otrolig handelse. Slutsiffrorna ligger kring 49 % - 51 % av rosterna totalt med manga stater nara 49-51 % till Obamas fordel. Lite mer tur, utan finanskris sa kunde valet ha gatt i motsatt riktning. Det var duktigt jobbat av McCain i en motvind som bestod i samtliga media med fa undantag, ett massivt ekonomiskt overtag av Obama, finanskris och oklarhet bland valjare om vilka som orsakat krisen, plus det impopulara kriget i Irak. Inte daligt att vara sa nara seger. McCain's hygglighet i kampanjen ar en annan orsak han inte vann, han skulle ha pekat pa alla suspekta Obama kontakter eftersom pressen inte gjorde det.

Givetvis har pressen del i handelseutvecklingen, bara en av hans hundra korrupta bekantskaper eller aktiviteter skulle kunna leda till omedelbar implodering av kampanjen om pressen velat folja upp saken. Bara en sak som att forsnilla hundra miljoner dollar fran Annenberg Foundation till korrupta och radikala malgrupper istallet for att anvanda pengarna till utbilding som var syftet skulle kunnat sabotera Obama's kampanj pa en dag. Det hande aldrig enbart pa grund av att pressen vill ha Obama invald och valde att inte kritisera eller fraga om en enda av de hundra sakerna som skulle kunnat stoppa Obama.

En man utan ideer och utan vana fran politik kommer att aka ut efter en period om inte tidigare. Obama ar inte en Bill Clinton som hade stort kunnande och vana fran politiken, Obama ar mer som ett skamt, eller en saga som Bill Clinton sade, en tillfallighet som lyckades vinna pga av oerhorda belopp fran okanda rika donatorer som inte annu redovisats. 75 % av donationerna komer fran stora donatorer. Ett tydligare problem blir att Obama inte klarar en sakerhets kontroll och kan personligen inte fa all hemlig information som vanliga presidenter far, han tvingas ha sina radgivare bli delgivna alla kansliga hemligheter.

Trots Obamas extrema politik sa ar han formodligen langt till hoger om den svenska vanstern. Han ar inte socialist i samma bemarkelse som svenska sossar eller alliansen aven om man i USA kallar honom socialist. Obama ar formodligen grundad i det kapitalistiska systemet eftersom han inte sett nagot annat system. Hans program stracker sig till att expandera myndighetern och oka skatterna. I USA gar det inte att skapa nagot som liknar Sverige, det ligger langt utanfor vad som ar rimligt.

Khadaffi pratar om sin favorit kandidat, Obama:

DN  SVD AB SVD SVD AB DN SVD

No comments: