Monday, November 3, 2008

Skillnaden mellan Obama och McCain sammanfattas.

Skillnaden mellan de bagge kandidaterna klargors med deras forra arbetsdatorer:
Ett ljudband med Obama kom ut i media igar. Obama talar om sin energiplan och sager att kolindustrin kommer att forsvinna i USA om han far bestamma. Han vill inte borra efter olja och ar emot karnkraft. 

Den enda aterstaende stora energkallan som finns ar olja fran mellanostern.

Hans politik vill uppenbarligen oka oljeimporten och driva upp engergikostnaden radikalt. Det drabbar inte bara USA men hela varlden och ganska snabbt. Inom nagra mander kan besinpriset 4 dubblas for att sedan ga i en kraftigt uppatgaende trend. 

Om man istallet som McCain vill borjar borra i tidigare forbjudna omraden som vissa kustomraden, alaska mfl, och dessutom bygger nya karnkraftverk, investerar i fler rena kolkraftverk sa kommer oljepriset och andra energipriser att drivas ner inom nagra mander. 

 Om skillnaden i deras energipolitik blir kand sa ar valet avgjort bara pa den punkten, det behovs jngen annan debatt etersom energipriserna har blivit hogre an nagonsin tidigare. Som sagt, den energipolitik som drivs i USA drabbar aven Sverige och resten av varlden. 

Det finns ingen logisk forklaring till varfor Obama vill ha en sa begransad tillgang pa nationell energi. Enbart de oljerika arabstaterna vinner pa hans politik. 

Kan han ha kopts av saudiska oljeintressen, de betalade visst for hans college. Obama sjalv har hemlighallit allt kring hans bakgrund och Obama media i USA har inte brytt sig om att ens stalla fragor om saken. 

Svenskar ar inte mindre begavade an amerikanska journalister sa vi borde kunna stalla komplicerade fragor till kandidaterna. Men svensk media ar annu varre an amerikansk media. I Sverige ar det en personkult man bedriver i stallet for journalistik, det paminner om personkulten kring Kim Il Sung. Han ar forresten den enda diktator som inte sagt att han stoder Obama, det kan bero pa att han inte leder en oljerik muslimsk stat.   DN AB SVDDN DN DN AB AB AB AB SVD

Obamas energi plan:McCains energi plan:


No comments: