Wednesday, September 23, 2009

Komik pa hog niva, diktatorn Kadhaffi underhaller FN.

Diktatorn Kadhaffi holl sitt tal i FN genast efter Obama men fortsatta sitt osammanhangande tal i en och en halv timma, langt over tiden.

Infor en halvton generalforsamling sade han flera sensationella saker;

Han ville dela in FN i tva FN, ett for de stora nationerna och ett annat for de sma landerna med egna sakerhetsrad. Logiken skulle vara att ge de mindre nationerna mer inflytande.

Han ville tacka USA for att ha varit vard for FN i over 50 ar och foreslog att FN flyttas till Indien, Kina eller Lybien.

En av orsakerna han angav var att ledande FN diplomater skulle darmed slippa flyga sa langt och slippa fa jetlag, de blir for trotta. Han begrep inte att de som bor langt ifran Kina eller Indien far anda flyga langa strackor.

Dessutom ville han med flytten hjalpa USA slippa terroristhot mot FN skapan. Han fattar tydligen inte att FN var hotat oavsett vilket land byggnaden lag i.

En annan orsak var att en del personer som tillhorde diplomternas personal nekats visumav USA av olika skal, om man flyttar FN sa skulle det inte langre vara ett problem!?

Han pratade om mordet pa President Kennedy och ville att FN skulle underoka det eftersom han tyckte att Israelerna formodligen lag bakom mordet.

Sedan sade han att kapitalisterna i lakemedelsbolagen lag bakom svin-influensan eftersom de vill tjana pengar pa mediciner. Dessutom foreslog han att nasta gang de uppfinner en sjukdom kallar den hons-influensan i stallet. Medicin ska vara gratis tyckte han.

Han kallade FN och sakerhetsradet for "terrorister precis som Al Queda". Det var oklart om han tyckte bra om FN som terrorister eller inte eftersom han sjalv ar en av de storsta terroristsponsorerna i arabvarlden.

Han delade ut en varning till Europa att:

"om ni inte betalar (nagra triljoner dollar) i skadestand sa kommer vi afrikaner och asiaster att oversvamma Europe och aterta de tillgangar ni stulit fran afrika under kolonialtiden".

Invasionen han menar ar den stora massinvandringen som pagar av afrikaner och asiater till Europa som tar en allt storre andel av BNP i ansprak i Europa i form av bidrag som de invandrade skickar tillbaka sina hemlander. Det handlar om en invandringsinvasion inte en militar invasion.

Han sade att Italien har bett om ursakt och betalar skadestand under 20 ar till diktatorn, darfor kommer han inte "invadera" Italien som han hotar gora med ovriga Europa. Han har inte forklarat varfor batlassen med nya ekonomiska flyktingar fortsattar komma till Italien fran Libyen. En diktator behover ju aldrig forklara sig eller redovisa vad han gor.
Han sade manga andra underliga skrattretande saker och det ar inte konstigt att de flesta diplomater lamnade salen nar han skulle tala. Ingenting han sager "makes sense". Det ar en forvirrad och farlig man, en byfane med massor av pengar. Han blir inte mindre farlig av att ha mycket stora oljetillgangar som han tjanar miljarder pa.

Reinfeldts tal lyssnade jag inte pa av tisdbrist. Sverige som ar ett av varldens minsta lander som pga av sin litenhet knappt kvalificerar sig som en nation har inte och kan inte vantas ha mycket inflytande i varlden. Komik ar roligare att lyssna pa aven den levereras av en farlig galning som Kadhaffi och han inte ens begriper hur rolig han ar. dn svd svd ab

3 comments:

Tvilling said...

Han är fin han, Muammar al-Qadhdhafi (även Gaddafi, Kadafi eller Khadaffi)...

:)

Mvh

Markos blog i USA said...

Han ser ut som ett lik, men ar rolig. Stavningen ar oklar, har sett 20 olika stavningar pa hans namn. Olika landers media stavar olika dessutom.

Tvilling said...

Jag ville inte kritisera din stavning, bäste Markos, utan tog mig helt enkelt friheten att klistra in text från Wikipedia ang Khadaffi och hans namn...

När det sedan gäller detta med att osedvanligt många diktatorer lallat runt i New York och FN på sistone, tycks det ju ha uppmärksammats på olika håll. För att uttrycka det milt. När ex Irans president Mahmoud Ahmadinejad talade i FN reste sig de flesta upp och gick ut. Det lär ha suttit kvar två stycken, och de blev utskällda av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Den senare skällde även ut FN för att överhuvudtaget släppa in sådana som Ahmadinejad, Khadaffi, Chavez etc.

Det är som vanligt. Vissa är diktatorer/psykopater/oförbätterliga rötägg. Vissa är tuff nog att uppmärksamma och kritisera dessa rötägg. Dessa tuffingar är sådana välkända hjältar som Ronald Reagan, Margareth Thatcher, George Bush jnr & snr, Benjamin Netanyahu...

Tuffingar... :)

Mvh