Tuesday, September 8, 2009

Obamas tal andrades efter stark kritik.

Obama hade tankt halla ett tal till skolbarnen och den federala skolmyndigheten hade instruerat skolorna att ge barnen i uppdrag att skriva ett papper om hur de skulle gora for att hjalpa Obama administrationen att genomfora deras politik.

Nar planen lackte ut sa blev det genast en kraftig reaktion mot Obama. Han vill anvanda barnen som sina personiga sma trupper for att paverka foraldrarna.

Om nagon annan president hade forsokt med det sa hade forstasidesrubrikerna fortsatt i veckor med massiv kritisk. Eftersom nastan all media stoder Obamas sa marks knappt nagon kritik.

I Sverige gar man langst, dar verker man vara helt omedveten om det oetiska, minst sagt, styrningsforsok och indoktrineringsforsok pa skoltid. SvD skriver att Obamas tal mottes av jubel utan att SvD ens kommenterar indoktrineringsforsoket. svd dn ab

1 comment:

Tvilling said...

"... SvD skriver att Obamas tal mottes av jubel utan att SvD ens kommenterar indoktrineringsforsoket."

Detta ligger helt i linje med vad jag förväntar mig av SvD nuförtiden. Som jag ser det, finns det visserligen vissa lokaltidningar med konservativ prägel på sina ledarsidor, men Sverige saknar idag en konservativ, rikstäckande, dagstidning.
Så är det.

Att amerikansk journalistik, åtminstone vad tryckta medier och tv-bolag beträffar, är uttalat vänsterliberal, och extremt hatiska mot all libertarianskt och konservativt, framstår som alltmer uppenbart.
Så är det.

Mvh