Wednesday, January 30, 2008

Debatt i Ronald Reagans Bibliotek vid AirForce One.

Simi Valley, CA.
Kvallens TV debatt ibland de Republikanska kandidaterna borjade strax efter Giulianis ovantade avhopp fran sin kampanj. Han antogs vara en ledande kandidat och hade gott om pengar till sitt forfogande, mer an Huckabee och McCain. Efter en stor satsning i Florida blev hans forlust avgorande for beslutet att hoppa av, ikvall gav han sitt stod till McCain vilket aven Arnol Schwazenegger gjorde, Jag trodde att han sakerligen skulle hanga kvar till nasta tisdag da ett flertal  stater valjer kandiat. Han har inte haft en sa driftig kampanjledning som Mitt Romne eller John MCain haft, det har minskat hans mojligheter att na ut till stora valjargrupper. Han har haft stora svarigheter med att fa ut sitt budskap. De stora media har tidigare mest fokuserat sej pa Clinton och Obama och lamnat lite utrymme at Republikanerna som dessutom haft 8 kandidater vilket minskar TV tiden sk "facetime" for varje enskild kandidat.     

Debatten bestod mestadels av artiga inlagg och kandidaterna vantade aslmodigt pa sin stur utan att avbryta. Anderson Cooper pa CNN hade problem med att halla styr pa en ordvaxling mellan McCain och Romney om vad Romney pastas ha sagt. Romney rundade av den bataljen med den sylvassa kommentaren:

 "hur kommer det sej att du ar en expert pa vad mina asikter ar?"

Ron Paul sade rakt ut vad det handlade om, "gnall om detaljer om vem som sagt vad och nar ar lojevackande, lat oss prata om det stora fragorna istallet".  Dar borde programledaren Anderson Cooper tagit at sej, han ville tydligen forsoka fa till en mindre batalj utan tanke pa att det finns massor av stora fragor att ta upp tiden med. Han ville leka med kandidaterna vilket visar att han inte ligger pa den proffsniva som man borde gora som vard i en viktig debatt. 
      
Huckabee som fick mycket mindre tid an Romney och McCain kande sej en aning utanfor. Ron Paul verkade medveten om att han egentligen inte horde hemma i A-laget som smalog da han forsokte utveckla sina teorier som egentligen inte ar en politiskt plan utan mer generellt gnall.

Romney vann debatten, McCain kom strax efter. Coopers betyg som programledare blir F=fail.   
Edwards drog sej ur Demokraternas kampanj idag men har inte annonserat vem han stoder. Demokraterna har debatt imorrgon.  SVD DN AB AB SVD AB
  

No comments: