Monday, January 21, 2008

"Han maste visa hur han dansar sa vi kan bedoma hur svart han ar"


Det var kommentaren som drog mest skatt i Demokraternas valdebatt i kvall i South Carolina. Obama fick fragan om han holl med om att Bill Clinton var "den forsta svarta presidenten" som Clinton brukar saja med tanke pa hans stod bland svarta valjare. 
Efter en utlaggning om Clintons bakgrund sa kom Obama fram den kommentaren att "vi maste undersoka hur bra hans danskunskaper ar innan vi kan bedoma hur svart han ar" som drog skratt bland publiken. 

I den 2 timmar langa debatten fick de 3 kandidaterna tillfalle att tala om en hel del saken. Halva tiden Hillary Clinton hade till forfogande anvande hon till att klaga pa Bush regeringen och deras policy.   Man fick intrycket att hon uppfattat att valet ar mellan henne och President Bush. Hon hade kunnat utnyttja tiden battre till att prata om det hon stod for istallet. Henns policy blev istallet relativt ytligt berord.  Hon kande sej tydligen tvungen att slaga in en hel del klagomal pa Obama sa hon framstod en aning bitchy, det markte publiken och en del buanden marktes under loppet av kvallens debatt. 
Obama forsokte halla sej undan fran personliga attacker och det lyckades han med. Trots att han blir angripen av bade Hillary och Bill Clinton. Bill som inte drar sej for mer aggresiva och osakliga angrepp gor att Obama har svarigheter att ge sej in i polemik med de 2 pa olika plan. Bill hade igar klagat pa att Obama nyligen sagt att republikanerna var de enda som hade bra ideer. Det var inte sant, allt Obama hade gjort var att hylla den forra republikanske Presidenten Ronald Reagan for sina ideer och den nya riktning Reagan tog USA pa 1980-talet, in i lagskattesamhallet, framtidstro och moraliska principer. Vidare sa klagade Hllary pa Obama med sin pastadda roll som partner i en "slum hyresvard" firma tilsammans med Tony Rezko.  Obama forklarade att den enda koppling som kunde goras var att Obama arbetat som advokat for Rezko under 5 timmars betald tid, det var allt. Ett stort 'suck" kunde nastan horas i publiken, Clinton framstod som varre an forut med sa losa och vaga anklagelser. 
Obama tog god tid pa sej att svara pa fragor och fick darfor inte mycket sagt. Han var valtalig och avkopplad, han fick med en del skamt sa han framstod som en bra talare, en trevlig och arlig kandidat till skillnad mot Clinton. 

Edwards var mer aggresiv och tydlig an tidigare. Han stod utanfor tjafset mellan Clinton och Obama sa han fick battre tillfalle att tala om sin politk jamfort med de andra 2.  Han talade om sin historik,  hans arbete med att forbattra livsvillkoren for fattiga, sin egen bakgrund med fattiga foraldrar som gett honom mojlighet till  hogre studier och bli nagot trots hans foraldrars stora uppoffringar. Edward klaga pa Obamas rostnings historik, han har ett hundratal ganger rosta "narvarande" istallet for ja eller nej. Det, tyckte Edwards, var att inte ta ansvar eller ta stallning om olika fragor, valjarna borde kanna sej lurade av det. Edwards vann dagens debatt precis som han vann de allra forsta debatterna bland demokraterna. Clinton forlorade pga av allt klagande och gnallande. Obama blev 2:a, han forsokte halla sej ifran klagande, men han blev utmanad av Clinton, de 2 forlorade mycket debattid pa sitt inbordes tjafs.  
    
Clintons har sakert fler fula knep att komma med, det kommer att visa sej de narmaste 2-3 veckorna definitivt fore "super tuesday" da ett storre antal delstater valjer kandidat. Den dagen kan avgora vilka kandidater som till slut blir partiernas slutval och Clintons har bestamt sej att inte lata Obama passera dem.  Redan nu har en del negativa saker kommit fram ryktesvagen som Obama kommer att fa stora problem med.  Mer om det en annan dag. SVD SVD2 DN AB
  

No comments: