Friday, November 20, 2009

Fp profilerar sig som ett borgerligt parti till skillnad mot M och C.

Jan Bjorklund (fp) som folkpartiledare profilerar Fp som ett borgerlig parti medan Moderaterna och Centern vandrat langt vansterut och narmat sig socialdemokraterna. Forut var M det mest borgerliga partiet, men nu verkar det som Fp tagit over den rollen.

Jan Bjorklund ger klara besked och har sina ideer klara for sig, det ar bra och genomforbara ideer, till skillnad mot moderaternas och centerns vagare ideer.

Jag gillar det mesta som Bjorklund pratar om. Men Fp har precis som de andra riksdagspartierna nagra stora brister.

Jan Bjorklund talar om att Talibanerna branner skolor i Afghanistan och sputar syra i ansiktet pa skolflickor. Han ar informerad om Afghanistan men vad vet han om det som hander i Sverige?

Flera tusen skolor har brunnit i Sverige under de senaste aren och han borde ha sagt nagot om den nationella krisen. Han kanske inte vet om det? Manga skolor kommer att kosta tiotals miljoner att bygga upp igen, en del kostar 100 miljoner kr att bygga. Politikerna har det gemensamt, det vet en del saker om andra lander men de vet mindre om det som hander i Sverige.

Han sade att stenkastning mot raddningsfordon ar oaceptablet och att ordningsmakten maste agera kompromisslost. Som sittande i Alliansregeringen undra man varfor de inte gjort det hittills. Fp kan inte skylla pa andra for Alliansens egna brister. De har ju agerat pa samma satt som S regeringen, de ser valdet oka men kan inte gora nagot at saken. Det kallar jag inte "kompromisslost agerande".

Alliansens rattssystem slapper grova brottslingar, gor ingenting at unga grova brottslingar. De vill inte utvisa asylsokande som valdtar barn eller som mordar annat an i undantagsfall.

De bibehaller den massiva manniskohandeln, over hundratusen flyktingar smugglades till Sverige forra aret. Det blir 400 000 pa en mandatperiod vilket ar dubbelt sa manga mottagna flyktingar jamfort med S regeringen. Hur kan man kritisera S da?

Bjorklund kritiserar Socialdemokraterna for artionden av misslyckad invandringspolitik (men han kallar det felaktigt for "integreringspolitik"), se hur ni sjalva gor forst. Alliansen har varit varre pa kortare tid.

Bjorklund sager att han vill mota motstandare till flyktingpolitiken med debatt syftande pa Vellingemoderaterna, men M har redan gjort klart att de vill bestamma over kommunernas och kora over de som inte foljer Moderaternas direktiv om att fylla upp alla kommuner till bristningsgransen. Ingen debatt ar M linjen. Fp vill ha debatt men M vill med tvang infora sin politik. Fp och M skiljer sig i hur de vill hantera kommunerna. M kan ju samregera med S, de har en liknade syn pa saken. En av de fa saker som skiljer M och S ar hur manga statliga bolag som ska privatiseras.

4 comments:

Tvilling said...

”... Jan Bjorklund (fp) som folkpartiledare profilerar Fp som ett borgerlig parti medan Moderaterna och Centern vandrat langt vansterut och narmat sig socialdemokraterna. Forut var M det mest borgerliga partiet, men nu verkar det som Fp tagit over den rollen...”

Ja, c har gått till vänster när det gäller mer värdeorienterade frågor ex rörande social- och familjepolitik, men åt höger ang ekonomi och är snudd på nyliberalt parti. Från ett landbygds-, decentraliserings-, och socialkonservativt parti till ett urbant orienterat och nyliberalt parti.
Ett parti får vara vad just det vill vara, men det bör råda samstämmighet mellan överbyggnaden och partiets rötter, för att inte säga själ..?
Idag har c inga problem med homoäktenskap, homoadoptioner, inseminationer av lesbiska och ensamstående kvinnor, abort tillåten ända till 18:e graviditetsveckan m m. I förlängningen kan partiet upplösas genom att partiets nyliberala går till m, och de mer konservativa till kd, i vissa fall kanske till fp, och varför inte till sd som ju faktiskt vågar ha en värdekonservativ profil.

”... Jan Bjorklund ger klara besked och har sina ideer klara for sig, det ar bra och genomforbara ideer, till skillnad mot moderaternas och centerns vagare ideer...”

Jo. Med all respekt för Reinfeldt, är väl inte modigt klarspråk hans starka sida, utan mer att fånga upp samhällstrender.

”... Jan Bjorklund talar om att Talibanerna branner skolor i Afghanistan och sprutar syra i ansiktet pa skolflickor. Han ar informerad om Afghanistan men vad vet han om det som hander i Sverige?”

Jag tror att den gamla majoren är ytterst medveten, militärer brukar vara det. Det som håller honom tillbaka, är naturligtvis att han idag ej jobbar åt försvarsstaben och liknande etablissemang där man alltid har att förhålla sig till verkligheten oavsett vad man tycker om den. Idag är han inne i den bubbla – den politiska sfären – som torde vara allra mest ogin mot alla avsteg från det politiskt korrekta. Alldeles oavsett hur osunt det politiskt korrekta än kan vara i olika sammanhang.

”... Han sade att stenkastning mot raddningsfordon ar oacceptabelt och att ordningsmakten maste agera kompromisslost. Som sittande i Alliansregeringen undrar man varfor de inte gjort det hittills. Fp kan inte skylla pa andra for Alliansens egna brister. De har ju agerat pa samma satt som S regeringen, de ser valdet oka men kan inte gora nagot at saken. Det kallar jag inte "kompromisslost agerande"...”

Att ta itu med detta, fordrar att Alliansen debatterar med invandringspolitiken, vilket de söker undvika. Detta att frågan är kontroversiell, och för att det står invandrarröster på spel.

Svenska politikers undanglidande attityd kan väl ses som en svensk variant av att få politiker i USA berör den ständiga massinvandringen från Mexiko, då politikerna ej vill mista latinoröster.

”... Alliansens ratts system slapper grova brottslingar, gor ingenting at unga grova brottslingar. De vill inte utvisa asylsokande som valdtar barn eller som mordar annat an i undantagsfall...”

Regeringens flathet är naturligtvis klandervärd.

”... De bibehaller den massiva manniskohandeln, over hundratusen flyktingar smugglades till Sverige forra aret. Det blir 400 000 pa en mandatperiod vilket ar dubbelt sa manga mottagna flyktingar jamfort med S regeringen. Hur kan man kritisera S da?”

Här saknas moral.

”... Alliansen har varit varre pa kortare tid... M har redan gjort klart att de vill bestamma over kommunerna och kora over de som inte foljer Moderaternas direktiv om att fylla upp alla kommuner till bristningsgransen. Ingen debatt ar M linjen... M kan ju samregera med S, de har en liknade syn pa saken. En av de fa saker som skiljer M och S ar hur manga statliga bolag som ska privatiseras...”

Allianspolitikerna kanske känner viss sorg över att landet Sverige går åt pipan, men de vill ej inleda 2010 års valrörelse utan att fullt ut ha utrett hur manga statliga bolag som ska privatiseras..?

Med vänlig hälsning,
En smått uppgiven tvilling

Tvilling said...

När det gäller detta med huruvida fp verkligen ska börja agera mer uttalat borgerligt i framtiden - eller ej - är det väl lite tidigt att avgöra detta än. Det skulle väl behövas mer av icke-socialistiska mandatperioder i Sveriges riksdag – då samtliga allianspartier får många möjligheter att visa om de verkligen vill vara borgerliga, eller någon slags smygsocialister – innan vi mer säkert kan avgöra djupet i fp:s ideologiska färg.

Nu når vi av nyheten att landets opinionsledare Mona Sahlin gör allt för att söka stänga ute sd från politiskt inflytande efter ett eventuellt riksdagsinträde nästa år. Fru Sahlin må ha resonerat som så, att hon i och med denna manöver ger sig och s två chanser att sitta i Rosenbad nästa år. Antingen i en röd-grön klubb, vilket ju är första alternativ för henne och s. Eller i en blå-röd grupp med fp och c, vilket skulle vara ett andra alternativ.

Detta utspel var måhända mindre välbetänkt. Dels ställde sig snabbt partisekreterarna för fp och c kallsinniga till denna invit, och deklarerade klart att socialister icke var önskvärda samarbetspartier.
Dels lär nog fler än en i väljarkåren göra reflektionen att det har börjat uppstå en viss panik bland etablerade partier över sd:s framgångar i opinionsmätningarna.

Blott det faktum att det finns ett intryck av en mild panik bland etablerade riksdagspartier lär gynna sd, och mer av utspel likt dessa gör sannolikt att opinionssiffrorna för sd fortsätter stiga utan att Jimmie Åkesson & Co behöver göra så mycket själva. Detta torde vara en tämligen tacksam sits för sd.

Mycket tacksam till och med.

Mvh,
En reflekterande tvilling

Demokratibloggen said...

Agitatorn August palm var det svenska välfärdssamhällets pionjär.

Dagens socialdemokrater har INGENTING gemensamt med honom!

http://demokratbloggen.wordpress.com/

Ann-Marie said...

Bränna ner skolor verkar vara senaste innesporten bland "nysvenskarna"...