Sunday, November 1, 2009

Obama har inte lyckats med en enda sak.


Hur många gånger folk har tagit ett djupt andetag efter att han meddelat ett nytt program går inte ens att räkna.

Obama ar snabbt pa vag att blir det mest ogillade presidenten någonsin, kanske varre an den nast mest ogillade, President Jimmi Carter.

Det beror framst pa att samtliga planer och program han infort har misslyckats. De ger inget resultat. Overallt kokar ilskan men ingen vet hur man kan bli av med honom.

Vi tvingas nog vanta i ytterligare 3 ar , men tills dess sa har den valbargade amerikanska medelklassen utplanats med alla samhallsforstorande program som snart far effekt. Den som inte kanner till det har inte besokt USA den senaste tiden.

Vi kan namna, "cap and tax programmet" klimatprogrammet och tusen andra atgarder, men folk begriper inte konsekvenserna av illa genomtankta atgarder forran efter de genomforts, kostnaderna blir skyhoga och forstort ekonomin och varldsekonomin.

Cap and tax kommer enligt Obamas lofte gora kolindustrin bankrutt. Kortsiktigt och langsiktigt sa blir energikostnaderna for konsumenten skyhoga. Avgifterna kommer att leda till att de oerhorda inhemska koltillgangarna liggar kvar ororda. Kolverk stangs ner och tvingas ersattas med nya oljekraftverk. Obama ar emot inhemsk karnkraft och utveckling av nya naturgasfyndigheter och offshore olja. Solkraft och vindkraft har knappt markbar betydelse i det stora hela. De enda som vinner pa den policyn ar de som har 97 % av varldens oljetillgangar, dvs, de oljerika arabstaterna och andra muslimska stater. Deras kartell bestammer produktionen och satter darmed priserna, vilket av industrifolk som Boone Pickens forutspas na $300.00 per fat, redan nu har en stadig uppgaende trend. Alla som konsumerar olja och dess biprodukter, plast, asfalt mm kommer att se standigt okande kostnader.

Det kan leda till en depression over hela varlden och mest drabba fattiga lander.

Varldsekonomin kan paverkas sa mycket av bara energipolitiken, da har vi inte ens borjat prata om alla andra Obama forslag som snart kommer upp.

Mer om det om jag finner tid. Obama = Socialist? Nope, I don't think so. Obama = Taliban? Don't know? Den politik han bedriver ar mest lonsam for oljekartellen, alla andra forlorar ekonomisk pa den. Var han hor hemma politiskt kan man bara bedoma nar man ser resultatet av hans politik. svd ab dn svd dn


No comments: