Friday, November 13, 2009

Resultat blir att Bin Ladens lustmordare slapps fria.


Obama administrationen har bestamt att 9-11 terroristerna som finns i forvar ska flyttas till USA for rattegang. De vill inte ha en rattegang pa Guantanamo pa Kuba dar man redan byggt en domstol och kommit langt pa vag mot en militar rattegang. Det offentligors samtidigt som Obama just lamnat landet for en 9-dagars resa till asien sa han slipper svara pa fragor om det.

Ytligt sett sa kanske det later bra att det blir en rattegang. Men om man kanner till hur domstolarna fungerar sa forstar man att en militardomstol ar ett battre vald process for krigforande terrorister.

(Foto: Khalid Sheikh Muhammad (KSM,) hjarnan bakom 9-11 attackerna, snart friad av Obama?)

Steg 1 i en frigivning av Al Qaida terroristerna togs nyligen da Jusitiedepartemente i USA under den nya presidenten bestamde att alla, aven terrorister pa Guantanamo ska fa mojlighet till en kriminell rattegang med amerikanska lagar och regler. De bestamde att alla fangar skall ha sk "miranda rights", dvs vid gripandet ska de ha informerats om sin ratt till avokat och att allt de sager kan anvandas mot dem i en rattegang. Om det inte sker sa ar det en missad teknikalitet som gor att de maste slappas. Dessutom finns det i amerikanska domstolar detaljerade krav pa bevis, vittnesmal och en mangd andra saker som gor att det finns massor av teknikaliteter som gor att de kan slippa domas under normala lagar i USA och tvingas friges. Bevis och vittnesmal i terroristfallen kommer fran Pakistan eller andra lander. Mycket av de bevisen kan darfor i en federal domstol bedomas som "inadmissable", som otillatna bevis.

Steg 2 i friandet av terroristerna blir en rattegang som inte kommer att kunna sluforas pga alla tekniska krav som namnts ovan. Steg 3 blir att de mest sannorlikt gar fria i New York och kan aterga till sin terrorverksamhet.

Det ar ett troligt resultat av den nya policyn som Obama infort. Oavsett hur det gar sa ar det sorgligt att New York gors till en skadeplats dar dessa groteska lustmordare tillats forlojliga USA och rattssystemet. Dagliga pajasakter kan man rakna med under flera ars tid som den typen av rattegangar brukar ta. New York blir igen ett mal for andra terrorister som vill frita sina kamrater eller bara skapa uppseende. Om de skulle domas sa blir USA anda ett mal for terror mer an annars. Darfor ar beslutet en skandal, en forolampning mot alla offer for terror och en forolampning mot all verksamhet som hittills bedrivits mot terror.

Beslutet ar inte ovantat eftersom Obama har sagt att USA inte ska bedriva ett "war on terror". Han har sagt att vi ska behandla de som for krig mot USA och vast som forbrytare om de bryter mot lagen. De ska inte betraktas som krigsforbrytare och de ska inte domas enligt krigslagar som regleras enligt Geneve' konventionen enligt Obama. Det ar en forvirrande policy eftersom andra terrorister kommer att domas i militara domstolar enligt den forra administrationens planer. Vissa overfors till USA och andra doms pa Kuba trots policybytet. De tva grupperna av terrorister som som valjs ut till de olika rattegangarna ar valda helt godyckligt, ingen har forklarat hur urvalet gar till och varfor man gor sa.

Om Obama var president under WW2 sa skulle han efter attacken pa Pearl Harbour forsoka begara de japanska piloterna utlamnade fran Japan istallet for att besvara krigshandling med ett starkt forsvar.

Policybeslutet har inte med pacifism att gora, det handlar om andra saker. Det kanske egentligen handlar om att han inte vill bedriva ett krig mot muslimer?

Politiker sager:
Sen. Joe Lieberman I-Connecticut, agreed with Smith that suspected terrorists ought to be tried by military commissions.

"It is inconceivable that we would bring these alleged terrorists back to New York for trial, to the scene of the carnage they created eight years ago, and give them a platform to mock the suffering of their victims and the victims' families, and rally their followers to continue waging jihad against America," he said in a statement

The September 11 terrorists "are war criminals, not common criminals," he argued. They are "not American citizens entitled to all the constitutional rights American citizens have in our federal courts." Lieberman argued that the updated military commission system recently signed into law by Obama "provides standards of due process and fairness that fully comply with the requirements established by the Supreme Court and the Geneva Conventions."Some criticism also came from the Democratic side of the aisle. Virginia Sen. Jim Webb said he is "very concerned about the wisdom" of holding civilian trials instead of military tribunals."It will be disruptive, costly, and potentially counterproductive to try (the suspected terrorists) as criminals in our civilian courts," he warned. svd dn ab ab dn

Dick Morris, Vita Husradgivare at Bill Clinton.

Veteran political analyst Dick Morris tells Newsmax that the Obama administration is "deliberately mischaracterizing" the Fort Hood massacre by refusing to admit it was a terrorist attack.

Morris also said the failure to recognize the danger posed by Major Nidal Hasan, the Army psychiatrist accused of the killings, points to "Obama's failures in the war on terror."

Michael Mukasey, attorney general under Bush: "The plan seems to be to abandon the view that we are at war," Mukasey told a conference of conservative lawyers. He said trial in open court "creates a cornucopia of intelligence for those still at large and a circus for those being tried," and he advocated military tribunals instead.

Media:
Obama Doesn't know how to Fight America's Enemies. US News and World Report.

Obama skapar en propaganda platform for terrorister. Politico.


7 comments:

Tvilling said...

Tja. Undrar hur Obama-väljarna känner sig idag..? Undrar hur amerikanerna i stort har tänkt att rösta i fyllnadsvalen till kongressen nästa år..? Undrar hur jänkarna röstar i valen till kongressen, och till Vita huset år 2012..?

Ska det bli mer 'radical far left agenda', eller ska Amerika gå tillbaka till det som har gjort landet starkt: ett i grunden kapitalistiskt samhällssystem väglett av sunda traditioner och fina konservativa värderingar..?

Nu har USA sett hur Barack Obama, Joe Biden, Nancy Pelosi, Harry Reid m fl agerar om de får makten. Vill landet se så mycket mer av detta..?

Mvh,
En stillsam tvilling

Tvilling said...
This comment has been removed by the author.
Tvilling said...

I mitt förra inlägg kommentera jag inte hur fatala konsekvenser det i värsta fall blir pga flytten av terrorister från Kuba till New York, när nu 9-11 terroristernas gärningar rättsligt ska prövas.
Kommentarer kring detta kommer i det följande.

Som bekant har ju Obama-administrationen bestämt att nämnda terrorister – förvarade vid militärbasen Guantanamo Bay Naval Base på sydöstra Kuba – ska flyttas. På denna bas har för övrigt olika personer misstänkta för terrorism förvarats sedan år 2002.

De personer som enligt alla rimliga synsätt måste sägas vara någonting mer, och mycket grymmare, än blott vanliga kriminella, ska alltså inte betraktas som kriminella, och dömas i en militärdomstol.
Detta beklagar jag.
Djupt.

För de som ev inte vet vidden av dessa monstruösa personers gärningar, handlar det alltså om följande.
Den 11 september år 2001 utfördes en rad terroristattacker utförda mot USA. Detta gjordes av 19 personer med kopplingar till nätverket al-Qaida, och dess grundare Usama bin Ladin. Fyra amerikanska passagerarflygplan kapades. Två av dem flögs in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York, det tredje flögs in i USA:s försvarshögkvarter Pentagon, och det fjärde havererade på ett fält utanför Shanksville i Pennsylvania.
Totalt dräptes ungefär 3000 människor i dessa attacker.

Om inte människor som står bakom attacker mot Amerika, på det amerikanska fastlandet, i syfte att dräpa flesta möjliga amerikaner med hjälp av jumbojets, och också dräpte kan betraktas som terrorister, föreslår jag stilla att vi slopar terroristbegreppet, ty då saknar ju begreppet mening.

Jag anser definitivt att alla inblandade i attackerna mot USA 9 september år 2001 är terrorister. Terrorister som utförde vedervärdiga terrorhandlingar.

Därmed bör terroristerna dömas i en lämpliga domstol, en militärdomstol. Eftersom en sådan finns inrättad på basen i Guantanamo, är det ju mycket lämpligt att hålla rättegången där.

En flytt av terroristerna till USA medför risker. Risker för nya attacker i syfte att frita terroristerna, och risker för terrorattacker rent allmänt eftersom lyckades sådana mot USA och New York vore en präktig prestigeframgång för muslimska terroristnätverk av allehanda slag.

Därutöver innebär flytten av terrorister till amerikanska fastlandet, omskrivningen av terroristerna till vanliga kriminella, och rättegång i en civil domstol ett fruktansvärt svaghetstecken för nuvarande Vita hus-administration.
Det är sannolikt så all världens våldsverkare och terrorister lär betrakta detta skeende. Ett skeende som lätt kan urarta till en cirkus, för att inte säga ett destruktivt kaos.

Om vi ponerar att någon av terroristerna fritas, att det blir nya terrorattacker i samband med rättegången, att det kommer att åter dö oskyldiga i USA/New York, att rentav terrorister fullt lagligt kan knalla ut från domstolsbyggnaden efter att ha frikänts pga någon teknikalitet...

Vad kommer inte detta att skapa för klimat i USA..?

Om skötsamma, hårt arbetande muslimer tidigare har betraktas med misstänksamhet av olika grupper i Amerika, finns det då inte en uppenbar risk att dessa hedervärda muslimer kommer att utsättas för en rad övergrepp..?

President Obama och den demokratiskt styrda kongressen har gjort mycket dumt sedan de tillträdde, men detta tar priset. För att vara ytterligt politiskt korrekta, och för att flörta med den oresonliga vänsterflygeln av det demokratiska partiet, verkar dagens elitdemokrater kunna ta göra snart sagt vad som helst.

Det värsta är, att alla dessa dumheter kan komma att kosta människoliv.

Många människoliv.

Mvh,
En mycket bekymrad tvilling

profanum_vulgus said...

1. Hur vet du att de är skyldiga?

2. Är du en idiot? Självfallet kommer de inte frias, oavsett om de är skyldiga eller ej.

james said...

Krigsförande terrorister? Du ser att du har erkännt problemet själv genom din påhittade betäckning. Det är ju så att om du enligt folkrätten ska ställas inför en militärdomstol så ska du vara militär, eller så kallad legal kombattant. Nu är det ju så att medlemmar i Al Qaida inte är militärer eller legala kombattanter, vilket betyder att deras brott är inte brott mot krigets lagar utan civila brott, vilket betyder att de måste ställas inför rätta i en vanlig statlig domstol. Sen om det medför alla problemen du pratar om än en annan femma, men själva poängen är ju att man egentligen inte har något val, om man inte väljer att ställa sig över lagen, vilket förstås inte är helt oproblematiskt...

Markos blog i USA said...

profanum, om de vore oskyldiga sa sklle de inte sitta kvar dar.

I en domstol sa frias en del, andra falls sa din kommentar visar att du inte vet nagonting om rattsystemet. Att alla doms som skyldiga ar sa lojligt att det finns inget att saga om det.

james,
I krig sa anvands militardomstolar aven for sk illegala kombattanter, dvs terrorister, om de inte avrattats pa staende fot vilket ar mer vanligt.

Som terrorister, ie illegala kombattanter har de inga rattigheter enligt genevekonventionen, de star utanfor de vanlig krigslagarna. Trots det sa har de hittills behandlats enlig genevekonventionen.

De kallar sig sjalva jihadister, det ar samma sak som krigforande terrorister. Vad vill du kalla dem, oskyldiga elever pa studiebesok (bevapnade med RPG)?

james said...

Ja precis, oskyldiga elever på studiebesök i grannkommunen =) Nä men allvarligt. De klart att man inte kan kalla människor som utför attacker mot civila eller militärer för oskyldiga, men gått och väl bara terrorister. Eftersom de inte tillhör något lands stående armé och utför attacker mot civila men med politiska mål, så blir de terrorister och skiljer sig på den punkten inte någon skillnad mellan dem och t.ex. ETA. Så jag tycker att de ska behandlas som kriminella och inte som soldater, så man bör inte följa Genevé komventionen när man ska hitta riktlinjer för åtalsprocessen.