Saturday, September 27, 2008

Barack Obamas velande illustreras.

Lyssna pa Barack Obamas velande, montaget sajer allt. (OBS Montage) Den som inte far sej ett gott skratt av filmen har ingen humor.

Ljudet kommer fran Obamas tal i Amman Jordanien i July 2008. Talet varade 41 minuter, han stammade i 7 av 41 minuter. Inget ah, eller uh har repeterats men det har klippts ihop av filmmakaren. Han lankar till andra sidor sa man kan verifiera att talet inneholl allt detta. Enjoy.

USA-valet.

No comments: