Thursday, September 18, 2008

Obama vill stoppa exporten av skitjobb till u-lander.

Obama vill satta stopp for utflyttningen av skitjobb, han vill att skitjobben ska fa finnas kvar i USA. Se filmen om hans senaste utspel. McCain svarar med en liknande plan. Vems plan ger USA flest skitjobb? Varning, filmen innehaller komedi.

McCain leder sedan avslutningen av konventent i alla opinionmatningar utom en.

DN AB

No comments: