Tuesday, October 20, 2009

Kanada och Sverige, en liten jamforelse.


Kanada, befolkning 34 miljoner, invandrare 250.000 per ar.
Sverige, befolkning, 9 miljoner, invandrare 102.000 ar 2008.

Kanada tar in ett antal motsvarande 0.735 % av befolkningen om aret.

Sverige tar in ett antal som motsvarar 1.13 % av befolkningen om aret.

Aftonbladet betecknar Kanadas invandring som "massiv." Det stammer, den ar oerhort stor och kanadensarna ogillar det stora antalet som kommer trots att de allra flesta som kommer dit ar foretagare, arbetsgivare, investerare och andra valbestallda personer, mest asiater. Den stora invandringen borjade innan Hong Kong skulle overtas av kommunist Kina vilket skramde de flesta Hong Kong bor. De som kunde tog sina pengar och flyttade till Kanada och nagra andra lander.

Ett par aktuella nyckelbeslut i Kanada handlar om foljande villkor for invandrare:

Conservative party is seeking to much power to close applications that are deemed inconsistent with present labour market requirements. The amendments propose to allow the Immigration Minister to cap the number of applicants in the immigration backlogs and would be able to refuse an application which had already been approved.

These changes allow direction from the Minister of Immigration in order to determine which cases - most consistent with Canada's economic needs - can be fast-tracked through the application process,


I Kanada tar man alltsa belsut som ar baserat pa de storsta ekonomiska fordelarna for Kanada, till skillnad mot Sverige dar man inte gor nagra kostnadsberakningar alls. Svenska politiker tycker till att man ska hemlighalla alla kostnader for massinvandringen, vilket vid det har laget borde vara den storsta kostnadsposten i Sveriges budget.

Till Sverige kommer det mest asylfall som blir beroende av socialhjalp och omhandertagande for resten av tiden de bor i Sverige. Missbruket dominerar och knappt nagon har legitima asylskal. De flesta kastar sina id. handlingar och har betalt smugglare for att tas till Sverige.

Storleken pa den svenska massinvandringen ar 50 % storre an den kandensiska som Aftonbladet kallar "massiv". En korrekt beskriving pa den svenska skulle isafall bli "gigantiskt massiv massinvandring" eller nagot liknande. Det ar oerhort markligt att ingen av de etablerade partierna har anmarkt pa den utvecklingen. De har inte heller anmarkt pa det faktum att de flesta asylsokande inte har flyktingstatus men tolereras iallafall. Det ar nagot mycket mycket sjukt med den svenska politiken.

Media tycker att alla som anmarker pa den underliga generositeten med skattebetalarnas pengar ar "extrem" eller "hogerextremist". Vad ar en vansterextremist eller hogerextremist? Har det med antalet invandrare man vill acceptera?

Vad ar man nar man vill ha en normal invandringspolitik som alla normala lander har?

Var pa den invandringspolitiska skalan ligger en neutral icke-extremist?

Medias forsok att stampla folk som har andra asikter ar en form av asiktsfortryck, de vill visa att alla som inte tycker som journalisterna ar extremister. Alla ska tycka likadant i Sverige, annars ar ni "extremister".

Det ar skont att bo i ett land dar man inte behover oroa sig for att kallas extremist bara for att man gillar kapitalism och en politik baserat pa sunt fornuft. Sverige ligger i europas bakvatten pga av sin introverta syn pa politik och den allomfattande patvingade likriktningen. Alla ska tycka likadant i alla fragor fran barnomsorg till forsvarets avveckling. Det ar media som pressar pa den likriktningen, de bedriver asiktsfortryck mot de som inte haller sig inom ramarna som media satt upp. Tolerans for olika politiska uppfattningar finns inte, darfor ar folk radda att fritt uttrycka vad de tycker och tanker. Den kanslan far man varja gang man reser till Sverige, men det kanner man inte i andra lander.

Sveriges resa bakat i tiden gar fortare for varje vecka. Det var upplysande att se TV debatten mellan Centerns partiledare Maud Olofsson (c) och Jimmie Akesson (sd). Maud Olofsson har inget emot att centerns nya riksdagspolitiker ar en extremt radikal islamist. Maud visste inte vad nordisk kultur ar eller vad svenskt ar, "vad ar svensk mat". Det ar ett sorgligt kapitel hur C det gamla bondforbundet nu antagligen forsvinner fran riksdagen pga sina nya underliga uppfattningar som underlattar islamiseringen som de tvingat pa sig sjalva formodligen utan att ens vilja gora det.

Tidningarnas forsok att plocka sonder SD's argument ar baseade pa okunskap, fel kallor och faktafel. Har moter SD tidningarnas kritik mot hans artikel i Aftonbladet, se Fria Nyheter. Las om hur BRA motsager sig sjalva pa Politiskt Inkorrekt.

3 comments:

RPK said...

Mycket intressant.

Tvilling said...
This comment has been removed by the author.
Tvilling said...

"... I Kanada tar man alltsa beslut som ar baserat pa de storsta ekonomiska fordelarna for Kanada, till skillnad mot Sverige dar man inte gor nagra kostnadsberakningar alls. Svenska politiker tycker till att man ska hemlighalla alla kostnader for massinvandringen, vilket vid det har laget borde vara den storsta kostnadsposten i Sveriges budget..."

Detta får också vissa konsekvenser, t ex att vissa samhällsekonomiskt obildade vänstermänniskor på fullt allvar kan hävda att det finns inga som helst kostnader för invandringen, ty denna är - dvs. ses som - ekonomiskt självbärande på några års sikt.
Punkt.
Att det inte finns något som 'en fri lunch', vill vänsterhjältarna icke höra talas om.

Jag minns ännu hur paff jag var första gången jag hörde dessa resonemang, och jag har pga denna och andra erfarenheter kommit fram till att det är meningslöst att försöka prata ekonomi, kostnader och budgetar med vissa vänsterindivider.

Det går helt enkelt inte.

Detta försämrar naturligtvis de politiska debatterna, och det politiska livet i Sverige. I värsta fall försämrar det även demokratin.

Mvh,

En bekymrad tvilling