Sunday, October 25, 2009

Vanliga asikter klassas som extrema, av vem?

I SvD skriver Per Bauhn att SD ar lika islamisterna.

Han sager att SD inte inser att muslimer "kan ha en starkare kansla for demokrati och asiktsfrihet an andra som bott i en demokrati hela livet."

Hur vet han det? Det kan vara sant att nagra moderata muslimer vill slippa det varsta inom islam men det finns ingen undersokning som visar det.

Daremot finns det undersokingar som visar att ett stort antal muslimer vill ersatta demokratin i vast och infora sharia lagar i dess stalle. Enligt Centerpartiets egen islamist Mahmoud Aldebe sa ar det bara 15 % av muslimerna i Sverige som inte vill ha en islamska lagar i Sverige.

Tyckaren Bauhn skriver "Sverigedemokraternas syn på individ och tillhörighet är påfallande lik islamisternas."

Hur kan nagon tro att SD tycker likadant som de farliga extrmisterna som SD ogillar att Sverige tar emot? En redan fortryckt debatt blir forvirrad nar folk som Bauhn inte kan halla isar argumenten och logiken.

Islamisterna vill bla foljande:
Bara tillata islam,
Forbjuda all underhallning,
Straffa brottslingar med avkapandet av kroppsdelar,
Ta ifran kvinnor mojligheten att studera, arbeta, rosta, kora bil och visa sig utomhus.
Piska kvinnor offentligt som inte bar ratt heltackande kladsel.
Ta bort och forbjuda all yttrandefrihet, pressfrihet och kritik.

Jag kan inte hitta det programmet i SD materialet jag sett. Per Bauhn fantiserar vilt.

Daremot finns det ett parti (kanske flera) i Sverige som ar pa vag att acceptera delar av islmisterna agenda.

I den senaste TV debatten mellan Centerns och SD's partiledare sade Maud (c) att "vem som helst kan stalla upp for Centen till en riksdagsplats." Hon sade det som svar pa SD's Jimmie Akessson fraga om hon tar avstand fran islamisten Mahmoud Aldebes (Al-Debe) som staller upp for Centern till riksdagen. Hon tog inte avstand fran honom vilket ger hans agenda fritt fram om han blir riksdagsman for Centern.

Detta kan darfor snart blir Centerns agenda (Maud Olofsson (c) sade inte nej till detta) vilket ar en del av Aldebes krav:
 • En moské i varje stad eller kommun.
 • Moskébyggen borde finansieras med räntefria lån som alternativ till villkorat bidrag från utlandet. Kommunerna borde ta på sig ansvaret att gå i borg för räntefria lånen eller låna ut pengar räntefritt till moskébyggen för kommunens muslimska invånare.
 • Att integrera islam i svenska skolor.
 • Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunala skolorna. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.
 • Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunala skolorna. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.
 • Alla kommuner borde ordna en kväll i veckan som ska vara en kvinnokväll respektive männens kväll i gym och simhallen.
 • Att riksdagen stiftar en lag som ger svenska muslimer rätt att vara lediga under de islamiska högtiderna Eid al fitr och Eid al Adha är krav från alla muslimer. För nuvarande är det omöjligt att ta ledigt från arbeten för att fira högtiden tillsammans med familjen.
 • Muslimer kräver att regeringen ska undersöka möjligheten till en särlagstiftning är möjlig och hur detta i fall ska motiveras utifrån existerande lagstiftning i religionsfrihetslagen.
 • Muslimer kräver alltså en lagstiftad positiv särbehandling av i detta fall en religiös minoritet för att befrämja dess status och skydda den mot majoritetssamhället.
 • Två timmars ledighet för fredagsbön, mellan kl.12- kl.14 under vintertiden och mellan kl.13-kl.15´sommartiden. Fredagsbönen är en obligatorisk bön som måste utföras kollektivt i moskén.
 • Att bidraga till att muslimerna och judarna får dispens eller särlagstiftning för att utföra den islamiska och judiska slakten.
 • Muslimer kräver att församlingsförbundet i svenska kyrkan i samarbete med landets kommuner ska reservera begravningsplatser i alla kommuner som har muslimska invånare.
 • Att starta Imamutbildning vid svenska universiteten och högskolor är ett krav från landets muslimer och från svenska myndigheter.
Det finns mer i Aldebes kravlista, las hela listan online har.

Bauhn sager vidare att SD anser de som protesterade mot islamisterna och nynazisterna i September ar ett hot som SD vander sig emot. Han forvirrar lasarna men sina falska beskrivningar. SD var ett, kanske det enda parti som protesterade mot islamisternas och nynazisternas agerande i Stockholm och deras agerande mot tennismatchen i Malmo. De styrande lokala socialdemokraterna som stoppade polisen fran att agera mot demonstranterna lyckades gora tennismatchen till ett propaganda nummer for gatuterroristerna i Malmo.

Fraga ar inte hur lika socialdemokraterna och centern ar islamisterna. Fragan ar istallet varfor deras agenda sammanfaller nar det galler Sveriges framtid, vad har de gemensamt forutom det uppenbara hatet mot judar? svd

No comments: