Wednesday, October 21, 2009

Klassa dig sjalv, ar du nazist, rasist, extremist, neutral, moderat eller sosse?

Enligt pressens hysteriska artiklar om Sverigedemokraterna sa finns nu bara ett satta att bedoma om en person ar rasist, nazist, extremist, neutral, moderat eller sosse.

Om man ska tro media sa har bara media ratt och ingen annan att bedoma var ni star politiskt. Bedomningen sker, enligt media, enbart baserat pa hur manga invandrare du anser Sverige ska ta in.

Ju farre invandare du vill ha ju mer rasist ar du oavett vad du tycker om olika raser. Ju fler invandrare du vill ha, ju mer Moderat ar du oavsett om du egentligen ar nazist. Om vi ska folja medias skala sa kanske dessa siffror klargor var du star pa den glidande, rasist och invandringsskalan som media bestamt att vi ska klassas efter.

0 - Utvisning av farliga kriminella och falska flyktingar, da ar du satan sjalv.
0 - 999 invandrare per ar, da ar du nazist.
1000-1999 invandrare, da ar du rasist,
2000 - 2999 invandrare, da ar du extremist,
3000 - 9999 invandrare, sa ar du neutral
10 000 - 49 999 invandrare, da ar du sosse,
50 000 - 300 000 invandrare per ar, da ar du moderat.

Nu vet du var du star politiskt om tidningarna far bestamma. Det kan vara bra att veta om du tex. vill kopa det amerikanska bilbolaget Volvo och en journalist fragar hur stor invandring du vill ha. Om du inte kande till denna skala sa kunde du helt oskyldig och ovetande bli utpekad som nazist. Det vore oerhort illa for ditt nya bolag, dess existens i Sverige och ditt rykte och dina mojligheter att bedriva affarer i Sverige. Om de tror du ar sosse eller moderat sa ar det godkant av media, men alla andra blir utpekade som social paria och extremister som borde angripas av gatuvaldsligisterna som vissa media samarbetar med.

Med hansyn till detta sa ar slutsaten att ingen klok person borde forsoka etablera sig i Sverige, flytta ett foretag dit eller investera dar. Media skulle kunna komma pa iden att stalla fragan "hur manga invandrare vill du ha" i ett ogonblick da du inte ar beredd och rakar kasta ur dig, "som sossarna pa 1960-talet". Du trodde att media skulle bedoma dig som sosse och darfor acceptera dig i samhallet? Nej, nu betraktas alla sossar som forut drev en mer begransad invandring som rasister, nazister eller extremister. Ni som var aktiva i politiken pa 1960-talet, visste ni att ni ar nazister?

Vem skulle vilja bli uthangd som nazist i media bara for att man har en asikt om hur manga invandrare Sverige ska ta emot? Miljardarer och miljonarer som tankt investera i Sverige borde halla sig borta de narmaste 20 aren tills alla politiker bytt asikt och haller med Sverigedemokraterna.

Varfor har media tagit pa sig rollen att granska folket och branna oss pa offentligt "bal" i tidningarna om vi granskar och kritiserar makthavarna? Det borde vara tvartom, media ska granska och kritisera makthavarna inte granska, hota och hata folket och oppositionen. Hur gick det till?

Ta inte den skalan for bokstavligt eftersom den andras regelbundet efter nagra ar och ar subjektivt forbehallen journalisterna. Som sagt, en sosse forr ar nu en nazist. Fidel Castro ar satan sjalv enligt medias skala, nastan en nazist alltsa.

I mitt tidigare inlagg, skrev jag:

Vad ar man nar man vill ha en normal invandringspolitik som alla normala lander har?

Var pa den invandringspolitiska skalan ligger en neutral icke-extremist?

Vi utlandsvenskar slipper tanka efter vad det mest politiskt korrekta svaret ar innan vi svarar. Vi kan svara arligt pa politiska fragor utan att oroa oss for mediadrev, represalier, fa sparken eller bli socialt utfryst i det nya hemlandet. Vi tolereras i utlandet till skillnad mot i hemlandet Sverige. Dar tolereras vi inte av makteliten som forsoker tillintetgora oss om vi skulle svara fel pa en enkel fraga. Med den offentliga sektorn som har 50 % av jobben i Sverige sa ar det en 50 %ig mojlighet att man forlorar jobbet om man uttrycker sig fritt.

Rosta i snabbpollen i hoger kolumn. Sverige vill vet var ni star politiskt, ja satan ar en ny kategori i politiken. ab ab dn svd svd svd svd dn dn svd svd svd svd svd ab ab ab ab dn dn dn dn ab svd dn ab svd
svd ab

6 comments:

photoimagine said...

Intressant läsning från USA om det som händer i Sverige just nu. Kanske vi också i det här landet skulle behöva ha lite distans till vårt eget samhälle och oss själva för att inse vad vi håller på med.

MVH

Markos blog i USA said...

All politik blir sammanbladat till en smet i Sverige, media tvingar all politik till likriktning, alla ska tvingas ha samma syn ungefar. I andra lander tvingas man bli mer klarsynt och se saker som de ar. Sanningen ar att nu i Sverige sa klassas man av makthavarna pa de politiska skalan enbart efter hur manga invandrare man vill acceptera. Vem bestamde att invandringen ska vara den avgorande fragan for att bedoma folk?

Man har separerat en av hundratals politiska fragor, invandringen, till att ensam vara orsak till hur man klassas. Det ar inte makthavarnas roll att klassa oss, det ar inte medias roll att klassa folket pa en hoger - vanster skala. Media ska granska och kritisera makhavarna, det ar deras egentliga roll. Media i Sverige gor tvartom, media granskar och kritiserar folket och hanger ut dem, om de kritiserar makthavarnas politik. Darfor ar Sverige en hopplos bananrepublik trots en sk "borgerlig" regering. Det kan bara andras om Sverige far fri media som granskar makthavarna. Det kan inte handa forran de slutar med statlig kontroll over media med presstodet och agande av TV-Radio.

"Media ar vart viktigaste politiska propaganda vapen"
sagt en kand kommunistledare i fd Sovjet.

berryblomster said...

"Media ar vart viktigaste politiska propaganda vapen"
sagt en kand kommunistledare i fd Sovjet.

Som FOX news ungefär...! :)

Markos blog i USA said...

berryblomster, har i USA kan vi jamfor media sida vid sida, CNN, Fox och de andra. Som tur ar finns det olika uppfattningar som spelas i USA media, det bra, i Sverige far bara en syn visas upp, dvs makthavarnas syn vilken ar exakt samma som medias syn. Inte bra for demokratin eller yttrandefiheten, den ar darmed begransad. Fox ar som tur ar inte i Obamas ficka, de granskar och kritierar till skillnad mot CNN som haller med nastan allt Obama gor. CNN tillhor Time Warner gruppen som var en av de strosta donatorerna till Obams kampanj. Darfor ar de inte palitliga som kritier av makthavare. Obamas hantlangare varnade de andra media i helgen att "om ni kritierar administrationen som Fox gor sa dras era privilerier in i Vita Husets pressavdelning". Gissa vad amerikaner tycker om den typen av hot mot mediat? Jag tar kanske upp det i ett inlagg.

Jorma said...

Mona Sahlins gode vän som nu skall få hög post inom Maud Olofssons Centerparti visar på hur rätt sverigedemokraterna har!

Här kommer Mahmoud Aldebes kravlista.

1.En moské i varje stad eller kommun.

2. Moskébyggen borde finansieras med räntefria lån som alternativ till villkorat bidrag från utlandet.

3. Kommunerna borde ta på sig ansvaret att gå i borg för räntefria lånen eller låna ut pengar räntefritt till moskébyggen för kommunens muslimska invånare.

4. Att integrera islam i svenska skolor.
Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunala skolorna.

5. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.
Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunala skolorna.

6. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.

7. Alla kommuner borde ordna en kväll i veckan som ska vara en kvinnokväll respektive männens kväll i gym och simhallen.

8. Att riksdagen stiftar en lag som ger svenska muslimer rätt att vara lediga under de islamiska högtiderna Eid al fitr och Eid al Adha är krav från alla muslimer. För nuvarande är det omöjligt att ta ledigt från arbeten för att fira högtiden tillsammans med familjen.

9. Muslimer kräver att regeringen ska undersöka möjligheten till en särlagstiftning är möjlig och hur detta i fall ska motiveras utifrån existerande lagstiftning i religionsfrihetslagen.
Muslimer kräver alltså en lagstiftad positiv särbehandling av i detta fall en religiös minoritet för att befrämja dess status och skydda den mot majoritetssamhället.

10. Två timmars ledighet för fredagsbön, mellan kl.12- kl.14 under vintertiden och mellan kl.13-kl.15´sommartiden. Fredagsbönen är en obligatorisk bön som måste utföras kollektivt i moskén.

11. Att bidraga till att muslimerna och judarna får dispens eller särlagstiftning för att utföra den islamiska och judiska slakten.

12. Muslimer kräver att församlingsförbundet i svenska kyrkan i samarbete med landets kommuner ska reservera begravningsplatser i alla kommuner som har muslimska invånare.

13. Att starta Imamutbildning vid svenska universiteten och högskolor är ett krav från landets muslimer och från svenska myndigheter.


Den som vill läsa hela brevet kan göra det här:http://www.sr.se/Diverse/AppData/Isidor/files/83/2113.pdf

Mahmoud Aldebes: "Muslimska minoriteten kritiserar den snäva definitionen av religion som ligger till grund för den svenska religionsfrihetslagstiftningen. Det behövs särlagstiftning när det gäller godkännande av muslimska minoriteten. Med ett sådant godkännande kan vi begära rättelse av svenska familjerätten för att anpassa den islam."

Tvilling said...

Eh... jag tyckte inte jag kunde fylla i enkäten, eftersom jag är det - enligt svenska, skandinaviska, nordiska, och nordeuropeiska mått - förmodligen värsta en människa någonsin kan vara, nämligen konservativ. :)

Därmed torde jag spränga alla skalor i alla ideologiska undersökningar, och för forskarnas fromma, bör jag nog inte ställa upp som undersökningsobjekt... :)

När det gäller Fox News kan jag ej se denna kanal via TV, men följer den i princip dagligen via dess hemsida. Härigenom kan jag lyssna på Fox Radio, och se massor av videoklipp från tv-delen av Fox News. Därutöver är jag premium member på billoreilly.com.
Jag gillar skarpt Fox News, njuter av att detta nyhetsnätverk tar lyssnare och tittare från det närmast ursinnigt konservativ-hatande, uttalat vänsterliberala låt-gå-mentalitets main stream media. ABC, CBS, NBC och inte minst MSNBC är rena propagandaavdelningar för liberaler i allmänhet, demokrater i synnerhet, och nuvarande Vita Hus-regim i all synnerhet.
Presidenten själv tycks betraktas som en halvgud.

Tack vare mitt nyhetsinhämtande från Fox News, har även jag noterat att Obamas hantlangare mer eller mindre hotat media med repressalier om det ens skulle nudda vid tanken på kritik av sittande Obama-administration.
Jag ryser, och undrar lite grann om det inte finns vissa likheter mellan dagens demokrater - som framförallt verkar vilja ge sig själva en enorm kontroll över det amerikanska samhället - och ren och skär fascism?

Dessutom går det att fråga sig vad Obama & Co egentligen tänker på, och prioriterar?
- Irak kriget är inte helt avslutat i och med att det finns trupp kvar där.
- Afghanistan kriget är ett kaos, och den general som har ansvaret har nyligen läckt att han blott fått träffa presidenten 1-2 gånger sedan i somras, trots att generalen är i akut behov av tiotusentals fler soldater!
- Sjukvårds reformen har varken stöd, eller är ens skriven. Detta samtidigt som motståndare till reformen ständigt förlöjligas av Vita Huset och mani stram media. Vanliga amerikaner som gjort sin stämma hörd på olika town hall meetings och vid de s k tea parties, framställa som illitterata obildade red necks.

När inget annat hjälper för att förklara att så många amerikaner, inklusive människorna på Fox News har så svårt att se det tjusiga i att landet håller på att omvandlas till ett svagt socialistiskt land av ordinärt europeiskt snitt, tas storsläggan till. Detta genom att meningsmotståndarna till socialister och vänsterliberaler rätt och slätt kallas rasister!

Jag undrar hur olika konservativt övertygade, färgade minoriteter i USA uppfattar att bli beskriven som en rasist?
Det måste kännas närmast surrealistiskt.

Nästa år är det fyllnadsval till den amerikanska kongressen. Det blir småintressant att se hur amerikanerna använder detta tillfälle.

När jag ser vad som är på gång i USA, och när jag vet hur sekulär-progressivt dekadent Sverige har blivit, får jag alltmer lust att på allvar odla allt av kristen religiositet, konservatism och vurmande för traditionella värden.

Odla på djupet.

Mvh,

En stillsam, andlig, konservativ tvilling