Tuesday, October 27, 2009

Ledningen i Sodertalje har somnat vid ratten.


Sodertalje tar emot fler irak-flyktingar an USA.

Trots att kommunalradet Anders Lago (s) har sagt att Sodertalje inte har resurser, plats eller service till fler sa fortsatter de att sla rekord i att ta emot fler flyktingar. Enligt DN sa har Sodertalje tagit emot over 84 miljoner flyktingar. Hela lanet har tagit emot 19 miljarder flyktingar. DN har ett skrivfel men de boende maste kanna sig pressade av allt kaos som det innebar.

Hur kommunalledningen kan resa till USA och vittna om att Sodertalje har for manga flyktingar och sedan aka hem och slappa in rekordmanga, det ar minst sagt underligt. Vet inte politikerna hur man bedriver politik och ledarskap?

Kommunledningen verkar vara hopplost bortom insikt av det de sjalva gor. Det finns bara en sak att gora, ge dem sparken. dn dn

No comments: