Wednesday, October 15, 2008

Debatten i natt lite mer aktiv an de tidigare somnpillren.

Det blev ingen knockout. Manga nya fragor togs upp dar bagge kandidater fick utveckla sina synpunkter. Mot slutet blev Obamas svar trottsamma, vi har hort allt detta tidigare. McCain daremot tog upp fler saker som inte tagits upp i andra debatter. Overlag sa vann McCain debatten trpts att hans basta amnen inte behandlades.

Obama's program i de flesta fragorna handlar om att spendera mer pengar och gora den offentliga sektorn storre. Det ar ofta den eknkla losningen vilket antyder att man inte vill anvanda tankekrft for att gor forandringen bara kasta ut pengar pa allt, det ar bra om man har obegransat med pengar men inte bra om man vill skapa kostnadseffektiva program.

For personer som kommer fran den privata sektorn sa ar det viktigaste att prioritera kostnaderna och skapa sa bra resultat som mojligt med begransade resurser medan de som kommer fran den offentliga sektorn inte har lart sig det och det leder till sloseri. Dar skiljer sig kandidaterna i sin syn pa hur man spenderar.

Samma sak galler konkurrens, den offentliga sektorn ar emot det trots att det leder till lagre kostnader och battre resultat. Det ar en till skiljelinje.

"Skolkuponger" ger foraldrar valfrihet, de valjer batrre skolor vilket leder till battre utbildning, konkurrens forbattrar mojligheterna, McCain vill ha det men Obama ar emot.

Obama vill tillata abort i slutet av graviditeten vilket inte tillats i Europa. Han vill aven doda ett barn som overlever en abort. McCain ar emot sadan inhuman behandling.

Obama forsokte foklara sitt forhallande till terroristen Ayers men avfardade bara det hela kort och ljog dessutom nar han sade att hans kampanj inte borjade hemma i Ayers vardagsrum. Det vet vi ar en logn. Samma sak hande med fragan om Acorn som ar inblandade i massivt valfusk till forman for Obama, det svarade han inte ens pa. Obama kampanjer har gett Acorn over 800 000 dollar och de ger radet till alla att rosta pa Obama, de skriver upp en person 75 ganger for att rosta och anvander pahittade namn. Allt ar kriminellt och flera Acorn arbetare ar pa vag till fangelse.

Som summering sa ville Obama hoja skatterna for alla. Han ville stoppa skattesankningen som Bush inforde som snart upphor, McCain vill gora den skattesankningen permanent.

Obama vill spendera mycket mer pengar inom manga olika omraden i kombination med hojda skatter och da okar upplaningen och sloseriet.

McCain vill stoppa extrakostnader, pork, som laggs pa viktiga forslag vilket han anser vara sloseri. Han vill frysa den offentliga sektorns kostnadsokningar forutom de viktigaste posterna.

Allt handlar om vem man kan lita pa. Obama ar en helt ny person, 20 manader sedan var han helt okand. Sedan dess har han presenterat en program som ar likt de vanliga demokraternas program. Han har dessutom mycket oklarheter som han aldrig forklarat. Media har inte undersokt allt han har gjort, historsikt sa saknas en hel rad saker som alla andra kandidater maste redovisa.

Rasistangreppet mot Palin - McCain fran demokraten Lewis ville Obama inte ens ta avstand fran. Det kommer formodligen leda till varre angrepp och fler syftande pa ras de sista tre veckorna.

Obama har inte redovisat ett enda projekt han gjort under sin tid pa universiteten, han ar ovillig att svara arligt pa fragor. Han undviker svara pa viktiga fragor, han anpassar bara om han konfronteras med fakta, i basta fall maste man dra svaren ur honom. Intrycket ar att han inte ar alrig, han vill dolja en del saker. Hans relationer med terrorister som Ayers, och Dohrn, stodet han far fran diktatorer Castro, och rasister, Hamas och Islamister ar markligt. Varfor stoder de Obama, det hela ar markligt och farligt. Av de tidigare sympatisorerna sa finns det inte en enda normal samhallsbyggare, bara radikaler. Det kommer att avgora valet pa valdagen.

SVD AB DN SVD

No comments: