Tuesday, October 7, 2008

Den samsta TV debatten nagonsin.

Tom Brokaw holl i debatten och stallde enbart fragor som vi alla redan vet svaret pa. Bagge kandidaterna har pratat om detta under hela kampanjen.

Brokaw stallde inte en enda fraga som var ny trots att manga anmen inte ens beorts i nagon debatt annu.

Formatet skulle vara townhall dar kandidaterna tar fragor fran publiken. De fragorna brukar var svara att forutsaja och brukar vara intresssanta. Kvallens publikfragor som var fa var korkade och svaren visste vi redan om. Det blev mest Brokaw som ville lysa. Generellt sa missade McCain manga mojligheter att fora fram sitt budskap, han var inte i form. Obama borjade svara pa fragor nagra ganger, vid slutet av hans svar hade han glomt fragan eftersom han inte gav nagot svar. Han sade nagra underliga saker som antyder att han inte vet mycket. Han ville hjalpa Polen forsvara sej mot Ryssland om det skulle behovas, ett tankefel kanske.

Hela debatten vart bortkastad tack vare Tom Brokaw. Ingen av kandidaterna vann debatten, de var bagge lika sorgliga mest pa grund av fragorna som de har svarat pa tusen ganger forut. 90 bortkastade minuter. Senare hade CNN annu en gang bevapnat sig med 12 kommentatorer som var dar for att hylla Obama. CNN kan slanga sej i vaggen.

CNN hade matningar under pagaende debatt. Underligt nog sa lag kurvorna alltid hogt da Obama talade men de dalade alltid ned mot "neutral" da McCain talade. Detta markliga fenomen kunde CNN inte forklara:

Efter debatten sa pratade CNN med de 25 obeslutade valjarna som kontollerade kurvorna under debatten. Konstigt nog sa stodde 14 av de 24 McCain om valet var idag, men kurvorna visade motsatsen. CNN fuskar altsa. Anderson Cooper fraga hur det kom sig, men det blev inget svar pa det. Fan vad pinsamt for CNN.

McCain holl daremot ett mycket bra tal ett par dagar innan, tyvarr blev det bara nagra sekunder av det som visades i TV.
SVD DN ABSVD DN

No comments: