Saturday, October 25, 2008

Forst i Sverige att avsloja vilken terror stat som stoder Obama?

Eftersom jag inte sett det avslojandet publicerat sa antar jag att jag ar forst i Sverige att avsloja en ny terrorstat som stoder Barack Obama.

Talmannen i det Iranska parlamentet uttalar sitt stod for Obama. Hans motivering ar sakert forutsajbar.

Tidigare har den amerikanska svarta muslimska separatistorganisationen "the Nation of Islam", Louis Farrakhan, kallat Obama for den nye "Messias".

Fidel Castro tog sig ur langvarden for att uttrycka sitt stod i en TV sandning. Hugo Chavez har redag sagt att han stoder Obama. De amerikanska terroristerna William Bill Ayers och hans fru Bernadine Dohrn lanserade Obamas forsta politiska kampanj i sitt hem.

Bill Ayers och hans vanner ar samtliga marxister och har skrivit en hel del saker pa sina hemsidor. Det ar vanligt att de beskriver sig sjalva som revolutionarer och marxister. De stoder Fidel Castro, Che Guevara, den Islamska Republiken Iran, Chavez och aven Al Queda och Talibanerna. De ger varann ett omsesidigt stod med andra ord. Om den gruppen revolutionarer stoder Obama och Castro, Iran, Chavez oppet stoder Barack Obama sa finns det anledning att tro att Obamas ideologi ligger nara Ayers extrema ideologi. Obamas tystnad har hittils inte avslojat hans inre ideer.

Medias logner och fortal mot Palin coch McCain fortsatter, se exemplet fran Obama media CNN som kablade ut sina osanningar over hela varlden som sedan tas up av media i alla andra lander, men det var aldrig sant.

SVD DN AB DN SVD DN

No comments: