Tuesday, October 28, 2008

Demokrater hotar med oroligheter om Obama forlorar och Biden forbjuder en till TV station


Joe Biden rakade illa ut i en TV intervju, han fick knepiga fragor som han inte gillade och demokraternas kampanj beslutar att forbjuda TV stationen CBS 3 fran ytterligare intervjuver. 

Biden hade bara en dag tidigare liknande problem i Florida dar en TV station stallde knepiga fragor som han inte gillade. Demokraterna gjorde samma sak dar, TV stationen stoppades fran att gora fler intervjuver med demokraterna och avbokade en planerad intervju med Bidens fru.  
Ar det ett tecken pa hur demokraterna kommerar att agera mot media som vagar stalla fragor om deras politik? Demokraterna har bara fatt tre knepiga fragor och de satte genast igang en personunderokning pa de som stallde fragorna. Joe the Plumber stallde en fraga som Obama inte kunde svara pa och Florida journalisten stallde knepiga fragor till Biden. Bagge blev personunderokta och fick sina personuppgifter utlagda i media. En desperat smutskastningskampanj mot kritiker kan knappst hjalpa, det ser snarare ut som hamnd och forsok till total media kontroll.

En del ledande demokrater har uttalat hot mot valjarna. James Carville, den ledande Bill Clinton strategen sade i TV att det kommer att blir oroligheter pa gatorna om inte Obama vinner valet om han har en ledning i gallup underokningar. Newsbusters.

John Lewis (D. Ga.) kongressman sade att MCCain kampanjen "leker med elden" och antyder att det kan bli oroligheter pa gatorna om inte Obama vinner. Drudge.
AB SVD SVD AB AB SVD


No comments: