Sunday, October 5, 2008

Nya skrammande avslojanden om Barack Obamas bakgrund.

I amerikansk TV redovisades i kvall en lang rad nya avslojanden om Barack Obama's bakgrund och bristande information om hans bakgrund. Han sjalv framstar som ett storre mysterium for varje nytt avslojande.  

Obamas koppling till och vanskap med terroristen William Ayers och hans fru Bernadine Dohrn avslojades for ungefar ett ar sedan. Som ett exempel pa hur extrema och radikala dessa manniskor ar kan man lyssna pa Dohrn's verbala njutningar efter att Charles Mansonligan's massmord blev kant. Ligan mordade kanda personer i Hollywood som samlats till en middag. Offren slaktades och ligan anvande offrens blod for att klottra ned huset och sedan avslutade de offrens middag med liken liggandes runtomkring:


I kvall avlojades manga fler mycket oroande kopplingar som Obama har haft med andra radikaler. Dessutom redovisas kopplingar Obama haft med muslimer som varit knutna till saudiska pengar och palestinska terrorister. Alla de fakta som redovisades i kombination med att bagge hans foraldrar ar avlidna och darfor inte kan beratta nagot och att hans skoldokumnet har forsvunnit och inte kan hittas ar minst sagt oroande. 

De nyheterna kommer snart att komma ut i andra media och kommer att skramma vanliga amerikaner sa haren reser sig i nacken.  SVD SVD DN SVD< AB SVD

No comments: