Wednesday, June 9, 2010

Metalmatte beskriver hur inbördeskriget i krigszon Sverige börjar,

Som sverige reda nu brinner måsta man fråga sig om inbördeskriget redan börjat? I Stockholm så drogs polisen tillbaks under pågående upplopp. De lät de asylsökande ta över förorten medan de brände ner området, inget annat land skulle låta polisen dra sig tillbaks under pågående upplopp och sitta och vänta tills invandrarna tillåter polisen att komma in. Det som händer i Sverige kräver FN styrkor.

Bara i Sverige kan politiker reagera så fel och verklighetfrämmande. Reinfeldt sade att upploppen är ett tecken på att samhället inte fungerar bra. Han menar att det är vårt fel inte upprorsmakarna fel. Ett totalt tankefel. Länspolismästaren Götblad lovar "kraftfulla och resoluta ingripanden", knappast troligt eftersom de hade 50 poliser där som flydde ifrån invandrarna istället för att slå ner upproret och gripa dem. Ingen har en plan, ingen kan göra något, ingen klarar situationen, bara en massa skitprat. Skrämmande att förorterna tagits över av vildar som vill bränna ner Sverige och politikerna tycker det är vårt fel, otroligt. dn dn svd svd svd dn


Metalmattes nya Youtubekanal.

1 comment:

Tvilling said...

"... Skrämmande att förorterna tagits över av vildar som vill bränna ner Sverige och politikerna tycker det är vårt fel, otroligt."

Inte enbart politiker verkar vilja skylla på etniska svenskar, ett dysfunktionellt civilsamhälle m m; även polisen tycks instämma i denna knepiga sång.
Någon representant för polismakten menade - ung vid den tid när Rinkeby-upplopp‎en började - inte att polisen skulle sätta hårt mot hårt, utan att den skulle inleda en 'dialog' med förövarna och skadegörarna...

När invandrare är kriminella i Sverige, år 2010, är uppenbarligen det viktigaste för den skattefinansierade polismakten att inleda en dialog.
Dialoger övertrumfar alltid allt. Till och med om rena barbarin utbryter. Då får vi beslutsamt sätta oss ned och stillsamt konversera med barbarerna.

Under denna konversation kommer självfallet alla problem att lösas.

Mvh