Sunday, June 20, 2010

Obama admin. ger stort markområdet till Mexico.

Ett stort markområde i södra Arizona doneras till Mexico.

Amerikaner utesluts från området med varningsskyltar om "farliga beväpnade utlänningar". Med andra ord så får dessa farliga utlänningar fri tillgång till ett tre counties stort område som sträcker sig till centrala Arizona upp till 80 miles (125 km) från gränsen. I praktiken har man donerat markområdet till de kriminella ligorna som tar sig in till USA den vägen för att smuggla knark, brottslingar, vapen, terrorister, illegal arbetskraft osv.

Det är en ny poltik att man överger stora gränsområden trots att alla är medvetna om att just det gränsområdet kräver mer bevakning, ett säkrare stängsel och mer gränspersonal.

Dessutom gjorde Obama admininstrationens en helomvändring jämfört med Bush administrationen när de nyligen beslutade att stoppa ett pågående stängslebygge utmed gränsen och borttagandet av 6000 gränsvakter.

Hillary Clinton meddelade under en resa i Ecuador för ett par dagar sedan att Obama administrationen ska stämma delstaten Arzizona för att stoppa deras ny lag som gör det möjligt att gripa och straffa illegala. Man stämmer Arizona trots att en likadan federal lag redan existerar vilker gör agerande motsägelsefullt.

De senaste besluten ger klara signaler att alla illegala kan komma in över gränserna hur mycket de vill och Obama administrationen ska göra sitt bästa för att stoppa gränsstaterna från att ingripa mot de kriminella ligorna. De kan smuggla in sitt knark utan att behöva oroa sig för en noggrann gränsbevakning, de kan tacka Obama för det. Vi andra kan bara skaka på huvet åt vansinnet och ställa frågan, vad faen håller han på med. svd

No comments: