Monday, June 28, 2010

Obama ensam om att vilja öka utgifter och underskott.

Obamas skrev ett 3 sidor långt brev till ledarna i EU nationerna. Han ville att EU länderna ökar summorna de spenderar på att stärka ekonomin men EU gör tvärtom istället. EU och G20 har belutat att halvera underskotten i länderna och spendera mindre.

Obama är därmed ensam om att vilja spendera mer och låna upp mer pengar som inte kan finansieras.

Europa har redan högre skatter och utgifter än man kan tolerera och EU inser man att man måste införa mer ansvar och fiskalt klokare beslut för att rädda ekonomierna.

USA som tidigare var ett lågskattesamhälle börjar mer likna Europa med höjda skatter och avgifter för att kunna klara alla nya kostsamma planer som röstats igenom. Allt slöseri har en hämmande effekt på ekonomin, folk slutar spendera pengar vilket förvärrar den svaga ekonomin eftersom USA har en konsumstionsdriven enonomi. Under drygt ett år har Obama administrationen lyckats med konststycket att spendera mer pengar än alla tidigare presidenter sammantaget.

Det inger inget hopp i USA. Demokraterna pressar igenom nya kostsamma planer men en rösts marginal utan att någon beslutsfattare fått tillfälle att läsa igenom lagförslagen. Därför finns det inget ljus vid horisonten förrän de som stöder slöseriet väljs bort och fiskalt ansvar införs där man inte spenderar mer än inkomsten. dn svd e24 ab dn

No comments: