Friday, November 30, 2007

Clinton smugglar in kampanjarbetare i Republikanernas debatt?

Brig. Gen. Keith Kerr fick stalla en inspelad fraga via Youtube under den TV sanda debatten haromdagen. Han blev dessutom inbjuden till live debatten och fick sin resa betald av CNN. Dar fick han kommentar svaret han fick pa fragan, dessutom tog han mikrofonen holl han ett anforande i anknytning till det trots att bara blev ombedd att kommentera svaret han fick.

Nu uppdagas det att Mr. Kerr ar en aktiv medlem av Clinton kampanjen och sitter i tva olika kommitteer. Det kan synas en aning underligt att CNN tar in Clinton folk och betalat deras resa. Ahorarna skulle enligt programmet vara republikaner. CNN varden, Anderson Cooper, gjorde ett uttalande och havdade att CNN inte visste om det trots att det hade rackt med en Google sokning for att hitta information om Mr. Kerr som arbetar for Clinton. Mot den bakgunden ar det konstigt att Kerr fick program tid till att kritiserade en policy (don't ask, don't tell) som infordes av Bill Clinton.

CNN's debatter har mycket att lara. En hel rad amnen som ar viktiga togs inte upp varken i den republikanska eller den demokratiska debatten. Amnen om Kina, Iran, halsovard, energipolitik tog inte upp. En hel del underliga intentsajande fragor togs upp och mycket tid blev bortkastad. Man far hoppas att dom lar sej tills slutet av nasta ar da valet halls i USA. AB

Wednesday, November 28, 2007

Nio republikaner i debatt i USA.

Kvallens debatt hade en hel del ljuspunkter, manga komiska. CNN som vard har en del problem. Som i den sista debatten med Demokraternas kandidater blev mycket tid bortkastad pa applader och publik kommentarer, de borde ju komma i slutet. CNN har enligt en del av de som var narvarande under forra debatten riggat en hel del fragor till de demokratiska kandidaterna. Kvinnan som hade stallt fragan om huruvida Clinton fordrar diamanter eller parlor har skrivit pa sin My Space sida att CNN ville att hon skulle stalla den fragan medan hon sjalv hade planderat att fraga om energi politik, det vill inte CNN.

Nio Republikanska kandidater med totalt tva timmar minus tid till reklaminslag blir inte manga minuter per person att fora fram sina ideer program, forslag, personlighet och all annat som maste komma fram.

Mycket tid gick at till helt onodiga fragor som kandidaterna mest ar overens om eller fragor som ingen kan paverka. En ovanligt korkad fraga var "tror ni pa allt som star i bibeln?". Alla fragor fick kloka svar fran kandidaterna, Rudy Giuliani svarade att bibeln har en manga olika saker, en del ar svartolkade, en del ar otolkbara, en del tror jag pa, andra rader det delade meningar om. Mitt Romney svarade att han tanker inte diskuter exakta forhorsmetoder i krig eller i forhor med terrorsiter da han fick fragan om hur han ser pa forhorsmetoden "waterboarding". McCain svarade att han var emot den metoden. Den snabbtankte Romney hade darmed utmanovrerat McCain med sitt svar da han forutsett McCains svar.

En gemensam trend i bland Republikanerna var deras intallning till forsvaret och kriget emot terror. Alla utom Ron Paul stodde den pagaende eskaleringen av trupper som lett till okad stabilitet i Irak. Ron Paul ar en udda figur i den republikanske gruppen som vill dra tillbaks trupperna, har velat ha bort skatter och minska lagar till ett minimum. De traditionella republikanska ideer han har rimmar illa med underliga ideer i andra fragor vilket gor hans mojligheter lika med noll.

De ledande kandidaterna, Mitt Romney, Rudy Giuliani , Mike Huckabee fick mest utrymme i debattten och hade en del del interaktion dem emellan. Den sekundara listan med kandidater, Tom Tancredo, Duncan Hunter, John McCain och Thompson fick mindre utrymme men kunde fa in en del slagkraftiga kommentarer. Tom Tancredo kaske ar den som fatt sina ideer omdiskuterade mest. Han har varit den som drivit fran om illegala invandrare, granskontroller och sociala formaner for illegala. Nu har bade Demokrater och Republikander tagit den som sin huvudfraga. Den har ersatt Irak som huvudfraga eftersom Irak engagemanget kommer att trappas ner inom en snar framtid. Duncan Hunter ar den som presenterat det mest effektiva programmet i fragan. Han sajer sej kunna bygga stangslet pa kortast tid, bara nagra manader, och kunna hantera fragan om falska id handlingar och arbetstillstand pa ett effektivare satt an andra kandidater. Till och med Tancredo ligger efter Duncan Hunter i fragan som ar Tancredos hjartefraga.

Vem vann debatten? Det kan vara osagt, kloka kandidater hade kloka svar pa oforutsedda fragor. Alla fick nog ut en del av det dom ville till tittarna. AB AB2

Monday, November 26, 2007

Bush plan kan lyckas tack vare hans partnership med omvarlden.

Annapolis ar motesplaten for nya forhandlingar om Palstina-Israel konflikten. Till skillnad mot andra forhandlingar, konferenser, och moten sa ar nu storre delen av den muslmimska varlden narvandade och har i stort underforsakrat forhandlingarna. De forra USA presidenterna som forsokt fa till ett samforstand melland parterna har misslyckats pga av brist pa motivering ibland parterna. Clinton var nara att att lyckas i Oslo, men da hade Arafat annat i tankarna och gav upp sin mojlighet till avtal och fred och Intefadan inleddes med tusentals doda som resultat. Nu ar de flesta muslimska lander fran nordafrika, arablanderna och asien narvarande och utovar ett tryck pa palestinerna. Det trycket har inte funnits vid tidigare forsok till avtal, Clinton forsoke med forhandlingar emellan de tva parterna utan att, som nu, engagera omvalden. Palestinerna ar trotta pa vald som dom uttryckte i sin massiva ademonstration i Gaza da 700.000 invanare demonstrerade for fred. Om Bush lyckas med sitt fredsinitiativ och skapandet av en tva-stats losning sa blir han historisk. Jag forutser ett motstand som kan komma ifran de oljeproducerande arabstaterna. Fred betyder slut pa oroligheter och en stabilare oljeprisutveckling. Det ligger inte i deras intresse. Oljeproducenterna har kunnat fa mycket hogre oljepriser vid minsta krissituation i mellanostern. En tva statslosning ligger narmare an nagonsin tack var Bush och hans plan "the roadmap" som leder till slutlosningen. Ett referendum i Gaza dar Hamas har makten kan bli slutet pa Hamas och krig. Trots ett fredsavtal kommer valdet att fortsatta ibland de som inte kan finna sej i fredlig losning. Det ar nastan en garanti sa lange Iran ger sitt stod till Hamas, Hezbollah och andra terror organisationer som far sina inkomster pa grund av kris. AB SvD DN SvD AB2

Saturday, November 24, 2007

Nu brinner det igen i Malibu.


For 30 dagar sedan brann det. Den senaste branden borjade i natt och spreds snabbt pa grund av starka vindar och lag luftfuktighet. Nu hotas hundratals hus. Vid 4.30 PM tiden lokal tid sa hade 55 hus brunnit ner och 27 skadats delvis. Runt 900 brandman med tre flygplan och ett par dussin helikoptrar jobbar for hogtryck tills de far branden under kontroll. Myndigheterna var forutseeende och stationerade en mangd resurser i Camarillo strax nordvast om Malibu. SvD DN AB

Thursday, November 22, 2007

Aftonbladet soker USA bloggare

Aftonbladet har skurit ner personalen och vill ha hjalp av vanliga civiliserade svenska medborgare boende i USA med en gnutta integritet. Darfor rekommendrar jag inte mej sjalv, men om AB anda vill lanka till bloggen sa kan det accepteras. AB

Den forsta kandidaten som tar stallning emot advokat lobbyn.

Den republikanske president kandidaten Mitt Romney gjorde ett uttalande i tisdags och vill ha cap (max begransning) pa "medical malpractice lawsuits". Detta har varit en stor fraga under manga ar. Lawsuits har blivit ett sapass stort problem att lakare helt enkelt har flyttat fran stater som har tillatit domar med obegransade belopp i medicinska fall. Det har gett resultatet att manga orter star utan lakare. Det ar en smart strategi att tala om saken i god tid. Nu aterstar att se vilka andra kandidater, republikaner och demokrater som kommer att gora detsamma. En hel del kandidater i tidigare val har aldrig tagit stallning i saken eftersom de har gett sitt stod till den maktiga advokatlobbyn i USA.