Monday, December 6, 2010

Integration liktydigt med välfärd?

Varför integreras invandrare i USA bättre eller rättare sagt varför lyckas de bättre jämfört med invandrare i Sverige?

För det första så är integration inte samma sak som att lyckas. Man kan integreras bra i Sverige, man kan lära sig språket och anpassa sig bra till omgivningen utan att för den delen kunna försörja sig.

En person som integrerat sig bra kan ju ligga samhället till last resten av livet och det hjälper inte ett värdland att ha den typen av integration.

Det som skiljer Sverige från andra länder är typen av folk som invandrar.

Till Sverige kommer mest flyktingar och deras anhöriga, anhöriga är 47 % av alla invandrare. Nästan 90 % av de 100 000 flyktingar och anhöriga som kommer till Sverige antas inte kunna anpassa sig eller integreras. Högst 10 % är arbetskraft som väntas anpassa sig och integreras. Hälften av arbetskraftsinvandrarna är bärplockare, de är bara på tillfälligt besök.

Med andra ord så är det en mycket liten andel av de som kommer till Sverige som kommer att bidra till systemet. Varför duger inte svenskar i Sverige?

I USA är det tvärtom, en mycket liten andel är flyktingar. År 2009 ankom 1500 asylsökande till USAs gränser och flygplatser, jämför med Sveriges siffror, nära 100 000 varje år. De flesta som kommer till USA reser dit för att arbeta och tjäna pengar. Det gäller alla nationaliteter som åker dit, även illegala som håller sig utanför systemet. Trots att alla vill dit så släpper man in få. Alla granskas noga. Inte ens egen försörjning och rikedom ger uppehållstillstånd, det krävs mer än så. Man måste ha ett legitimt skäl att flytta till USA och trots det så nekas man.

Som exempel vill Thomas Bodström (s) flytta till USA, men såvitt jag vet så kan han inte få annat än turistvisum som är giltigt högst 6 månader.

Så gott som alla invandrare till USA hamnar i arbete och bidrar omedelbart till systemet medan en försvinnande liten andel är flyktingar som ligger samhället till last.

I USA släpper man inte inte folk som antas hamna i ekonomisk knipa som kan riskerar leva på bidrag. Många nationaliteter får inte ens besöksvisum eftersom de antas stanna kvar i landet illegalt och strunta i att resa hem.

Det finns inga bidrag till invandrare. De som kommer till USA är driftiga, de är ofta företagare och så gott som alla försörjer sig i motsats till de som kommer till Sverige.

De som kommer till USA märker snabbt att man kan tjänar mycket mer pengar än i hemlandet och leva på en avsevärt mycket högre standard än i hemlandet oavsett varifrån man kommer.
En person som vill arbeta hårt och tjäna pengar reser inte till Sverige, om han/hon redan bor där flyttar man därifrån om man kan.

Det man försökt göra i Sverige, antar jag, utan att någon egentligen sagt det högt, är att skapa ett mini-USA där invandrare, som i USA, blir företagare och hårt arbetande skattebetalare som bidrar till ekonomin.

Problemet är att det försöket har misslyckats fatalt. Det har misslyckats eftersom ingen klok människa flyttar till Sverige som har ett 50 %-igt skattetryck, där man föraktar privat företagsamhet och bevisar det med krav på högre skatter och där man har ett kostnadsläge som gör nästan varje försök till företagande dödfött.

Med andra ord så kan avkastningen på investerat kapital nästan aldrig nå den förräntning som krävs för att nå lönsamhet. I alla år har det varit mest lönsamt att vara socialfall och därför har alla världens välfärdsfall lockats till Sverige. Istället för ett mini-USA blev det motsatsen, dvs. en katastrof.

Hemvändande svenskar inklusive undertecknad förvånas varje gång man kommer tillbaka till Sverige. Där kämpar alla politiker hårt för att försöka göra Sverige till ett arabiskt eller afrikanskt land, det märks var man än går och ingen vet varför man vill göra så. Allt politikerna gör går ut på att ta bort Svenska inslag i kulturen och socialt medan svenskar i USA gör tvärtom. Man försöker göra mer än man gjorde hemma i Sverige för att bevara den svenska kulturen och hylla allt svenskt.

Sverige har tagit en märklig väg. Snart så förefaller det som om det inte längre finns ett svenskt Sverige. Det finns knappt några svenska företag kvar. De få kvarvarande kanske säljs eller flyttar trots att man har en borgerlig regering. Ett av Sveriges misstag var att den "borgerliga" regeringen behåller socialismen, det kvävande täcket som S regeringar byggt upp i många år istället för att montera ned den. Om man inte tar bort skattetrycket och ofriheten så privat företagande kan blomstra och anställa så fortsätter man förlora förtag och skattebetalare.

Det hjälper det inte Sverige att man tagit in ett par miljoner människor som aldrig väntas bidra till samhället. De få som försörjer sig själva ligger i pereferin mellan låginkomstyrke och svartjobb, ingendera ger tillräckligt med statsinkomster för att bidra till samhället i stort. Man har helt enkelt gjort århundradets största räknefel, om man nu ens räknat efter vad kostnaderna är för invandringspolitiken som skulle gjort Sverige till ett mini-USA. I USA tjänar samhället pengar redan när invandrare söker visum. Kostnaden för visumsansökan ger samhället en omedelbar vinst redan i dörren. I USA är man smartare, man sållar bort folk som inte bidrar, i Sverige gör man tvärtom och undrar varför "integrationen" misslyckats. svd ab

Om somaliska flyktingar till USA. USA Today.

Sunday, November 14, 2010

Friday, November 12, 2010

Muslimsk seriefigur och Obama vill skapa tolerans för islam.

Skaparen av den muslimska tecknade seriehjälten 99 vill skapa tolerans för islam.

Syftet med serietidningen och TV-serien är att skapa tolerans och acceptans för islam ute i världen. Världens mäktigaste man gör reklam för den nya seriefiguren. Obamas hyllning av skaparen och serien 99 gav den en helt ny prominens och gratisreklam för serien i västvärlden till ett värde av flera miljarder dollar. Obama har aldrig förklarat vad han tror på men det klarnar mer för varje vecka. En muslimsk TV kanal i USA har tagit upp serien.

Skaparen säger att han med serien vill motverka bilden av islam som en våldsideologi. Han inspirerades när han lyssnade på Imamer som predikade sin primitiva 700-tals ideologi och sitt hat. Skaparen ville därför motverka de radikaler inom islam som lever kvar i en svunnen tid.

Nästan varje gång muslimer och islam blir omtalade i media så är det i samband med mord, massmord, avsågade huvuden och terror. Det är något som folk lägger på minnet efter 9-11 2001.

Serifiguren 99 följer de muslimska sharialagarna. De olika könen är aldrig ensamma med varann. Slöja och burka används men inte av hjältefigurerna.

Det kommer att bli svårt att skapa tolernas för islam eftersom seriefiguren South Park blev utsatt för en fatwa och mordhot efter att ett avsnitt handlade om Muhammed. Time Square bombaren parkerader sin bilburna bomb utanför kontoret där South Park skapas. Lars Vilks teckning gjorde att muslimer i Sverige och i utlandet försökte mörda honom. Folk som mördar för teckningar ska inte gå lösa, men vi vet inte vilka som tar till våld. Det är dilemmat med islam som muslimerna måste ta itu med eller se sin religion stoppas.

De som vill skapa tolernas för islam kämpar i motvind eftersom man varje dag påminns om verkligheten utanför teckande serier. I verkligheten är islam mest en destruktiv och farlig lära som påverkar muslimer i en negativ riktning. En låtsasfigur som 99 kan inte ta bort intrycket vi fått och får av islam och de muslimer som i verligheten begår terror efter att ha studerat islam. Serien 99 kan precis som koranen tolkas på flera sätt. Ett sätt att tolka serien är att samma budskap som i koranen lärs ut i serien så att barn indoktrineras omedvetna om budskapet.

Alla muslimer är inte terrorister men muslimska terroister skapar tillräckligt stor skada över hela världen att islam måste förkastas, moderniseras eller självdö, en seriefigur kan inte ändra på det.

Wednesday, November 10, 2010

Bara i Sverige, bara svenskar är så totalt oinformerade, tacka media för det.

Bara en svensk kan ogilla Tea Party rörelsens budskap om lägre skatter, mindre slöseri med skattemedel, mindre offentlig upplåning, mindre offentlig sektor och mindre statlig kontroll.

Bara i Sverige röstar man till 90 % på Obama samtidigt som bara 3 % i USA ser honom som trovärdig kandidat som president innan valet.

Bara i en svensk tidingspoll har man enbart demokrater som alternativ att välja mellan som presidentkandidat.

Bara svensk media har 99 % hyllningsartiklar om Obama i fler månder i sträck helt utan motiv eller förklaring trots att han inte har någon erfarenhet, inte vet något eller kan något.

Bara svensk media undanhåller samtliga negativa fakta om Obama innan och efter presidentvalet.

Bara i Sverige saknas all kritisk granskning av politiker hemma och i andra länder.

Bara en svensk låter sig luras att delta i en poll om Obama efter flera månaders intensiv propaganda i samtliga media för att höja den okända och inkompetenta kandidaten till skyarna.

Bara i Sverige kommer media undan med sådan bristande kritisk granskning, objektivitet och bristande ärlighet i bevakningen.

Bara i Sverige måste de flesta svara "jag vet inte" på frågan "vad har Obama gjort som är bra" trots att de i poller säger att de helst ser honom som president. dn

Wednesday, November 3, 2010

Värsta valet på 100 år för demokraterna.

Det är en reaktion på Obamas politik som Demokraterna hjälpt till att rösta fram. Valkartan blev röd igen, som 2004 då republikanerna vann stort (röd = R, blå = D, karta från 2004).

Obama drev fram sina program mot folkviljan och kunde göra det enbart pga att D have en majoritet i Senaten och Representanthuset. De behövde inga republikaner och de försökte inte ens få stöd av dem vilket går emot traditionen att partierna söker starkt stöd i viktiga politiska frågor.

Dessutom lurades Demokraterna att rösta igenom förslag de aldrig fick möjlighet att läsa igenom. Den typen av en ny slags maffiapolitik som Obama infört exponerades i all sin fulhet och väljarna har nu sagt ifrån. De ger R större stöd än i något annat val på 100 år. När rösterna är räknade om ett par dagar så antas R ha tagit över 60 platser i kongressen, totalt vann Republikanerna fler hundra lagstiftare i lokala val.

I connecticut och californien verkar Demokraterna ha vunnit, men allt är inte färdigräknat ännu. De valdes in trots att de står för högre skatter och en sämre ekonomi. De stöds av facket i den offentliga sektorn, de vill ge mer pengar till folk som redan tjänar 200 000 dollar i den offentliga sektorn. Slöseriet har hittills betalats av stora skatteintäkter under Bush tider då ekonomin var bra och man fick in stora skatteintäkter. Nu är det underskott och kris, men den offentliga sektorn vill inte skära ned på utgifterna.

Obamas korkade ideer att hjälpa stater med dålig ekonomi gör att de inte lär sig hushålla med pengarna. De har redan underskott pga att de slösat bort pengarna. En brandman i Las Vegas tjänar 187 000 dollar om året, i Florida 180 000 dollar och politikerna i Nevada vill inte skära ned på något. Därför borde Sharron Angel ha vunnit i Nevada, hon vill få ordning på finanserna. Men facket är stort där och därför vann Harry Reid, en av de värsta slösarna i politiken som av okänd anledning får stöd av SvD.

Californien sade nej till att släppa weed fritt, men flera lokalval hade samma förslag, där gick det lite blandat, dessutom har redan nu flera orter fri handel. svd svd svd svd dn dn dn dn ab

Sunday, October 31, 2010

CBS "corrupt bastards". Sensationell skandal uppdagad. CBS fabricerar anklagelser mot Republikaner.

En stor nyhet slog ner som en bomb idag. CBS News i Alaska försöker fabricera påhittade anklagelser mot republikanen i Alaskaracet.

Det avslöjades i ett inspelat telefonsamtal när CBS ringde upp republikanen och trodde att samtalet hade avslutats. I själva verket hade iphonen inte kopplat bort CBS. Det interna pratet mellan journalisterna spelades in där man hör dem planera en sistaminuten-valkupp mot republikanen. De säger att de ska leta fram någon pedofil och försöka fabricera ett bråk på ett valmöte så de kan få smaskiga reportage om slagsmål och sexbrottslingar och i sista minuten innan valet skicka ut det som nyheter.

Sarah Plain som stöder den utsatta kandidaten Joe Miller (R) kallade CBS "corrupt bastards" i en TV intevju. Sådana fula knep fortsätter fram till valdagen på tisdag.

I Florida ville demokraterna få bort den demokratiska kandidaten och istället satsa på en av de två republikanska kandisterna. Charlie Crist (R) stöder Obamas program, han förlorade preliminarvalet mot Rubio (R) och skrev in sig som beroende för att kunna fortsätta kampanjen. Eftersom demokraten är mer oberoende så ville partiledningen hos demokraterna stödja Crist (R) istället för sin egen kandidat. Det kan låta förvirrande, men så är den korrupta sistaminuten politiken nu.

Vi får se om man når ett 50 %-igt valdetagande, troligen inte. Tills dess ska man har klart för sig att man inte kan lita på media, varken i USA eller Sverige. CBS har bevisat att de är "corrupt bastards", CNN är helt i Obamas händer, som NBC.

Svensk media ska vi inte ens tala om. Allt i USA är negativt enligt statlig svensk sossemedia. De hittar på så gott som allt de skriver om USA, i övrigt är det fördomar och okunnighet och ibland USA-hat som färgar reportagen. Jag kan rabbla expempel på hur svensk media kontaktat bekanta som har berättat hur media bara hittar på saker för att få en story.

De som vill slippa medias lögner om Tea Party rörelen kan få en förklaring på vad det handlar om. Tea Party rörelsen vill att man inför fiskalt ansvar, sluta låna och slösa pengar, spendera inte mer än man tar in i skatter, låga skatter, mindre offentlig sektor, färre regler och lagar som stryper friheten, respektera grundlagen som man nu med olika knep kringgår i Vita Huset.
I stort sett är det republikanernas program, men eftersom vissa av republikanerna har gått ifrån de fundamentala "grundreglerna" så vill Tea Party rörelsen ersätta dem med mer fiskalt ansvarsfulla personer. svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn svd ab

Thursday, October 28, 2010

Blev Obama kidnappad?

Tuesday, October 26, 2010

Liberal journalist avskedades av Obamas statliga radio.

Den liberala offentliga radion NPR, National Public Radio journalisten Juan Williams avskedades efter att ha uttryckt oro för muslimer. Han avskedades samma kväll efter att ha varit med i ett TV program.

I TV sade Juan Williams att han känner viss oro när han ska kliva på ett plan och ser muslimer som identifierar sig som troende går på samma plan. Det är tydligen förbjudet att säga nuförtiden.

Samma kväll ringer en chef till honom och säger att han överträtt gränsen för vad en analytiker kan säga. När han ville prata om saken och ha ett möte för att förklara vad han menat sade chefen att hon fått order från högsta ort att avskeda honom.

Med Obama vid styret så går det inte att inom statliga verk eller myndigheter på något sätt visa misstänksamhet mot islam eller muslimer. Obama har aldrig sagt vilken religion han föredrar, men via antydningar har det kommit fram att han mottar muslimska böner och andra på sin blackberry varje vecka. Hans tycker den muslimska "segermoskeen" borde byggas vid Ground Zero, ett bygge som visar förakt mot minnet av 9-11, offren och USA. Mängder med små detaljer antyder att han är muslim, ingenting talar för något annat.

Med en vecka kvar till valet så avskedas en känd liberal journalist i ett uppenbart försök att stoppa hans yttrandefrihet. Det är ett allvarligt angrepp på fritt tal. I Obamaland är det tabu att kritisera islam, ungefär lika tabu som att i Sverige prata om invandringspolitiken, man får sparken.

Obamas retorik blir hetsande och mer aggresiv i valtider. Idag sade han i ett radioprogram riktat till hispanics att de "måste straffa fienden och belöna deras vänner". Med fienden menade han inte Al Qaida i Afghanistan, han menade Republikanerna.

Det är troligen första gången en folkvald kallar andra amerikaner för "fienden". Dessutom sade han att "om Republikanerna vill åka med så får de sitta sist i bussen."

Hans föraktfulla retorik tyder på ett personlighetsproblem och ett inneboende hat mot vissa amerikaner, kanske mot USA som helhet.

Bill Clinton är mer populär än Obama och drar mer folk till demokraternas valmöten. Trots det så drar Sarah Palin ännu fler till de Tea Party möten hon besöker. Det visar tydligt att väljarna anser att de gjorde ett stort misstag när de valde Obama. Han bara bär på hat och en teleprompter, sånt fungerar inte i verkligheten, man kan bara lura folk ett tag.

Många politiker vill dra in alla offentliga pengar till NPR efter det klart politiska avskedandet av Williams. Samtliga journalister på NPR är liberaler som alltid haft en ensidig nyhetrapportering till Republikanernas nackel. Williams är liberal men han är relativt objektiv.


Cheferna på NPR har visar sig vara vänsteraktivister, de är med i flera radikala organisationer.
NPR fick en vecka innan Williams avskedande ett stort bidrag pa 1.8 miljoner dollar från Geroge Soros. Soros är en känd miljardär och östeuropeisk kommunist som ger bidrag till en mängd organisationer som t.ex. Code Pink, Tides Foundation och andra vänstergrupper. Han tillhör Obamas lojala vänsterflygel.

Det är troligt att Soros eller Obama själv beordrat NPR att avskeda Williams. Ingen av dem bryr sig om yttrandefrihet eller objektiv media. Tvärtom, just det är en del av den radikalism som genomsyrar Obamaadministrationen. svd dn dn dn dn dn ab svd dn dn

Wednesday, October 20, 2010

Obama och hans radikaliserade demokrater gör rekordförlust.

Demokraterna beräknas förlora runt 100 poster i valet till kongressen om två veckor. Det vore tidernas största förlust för ett parti.

Det beror givetvis på att folk numera inser att den i presidentvalet helt okända kandidaten Obama nu är känd som den mest inkompetenta ledande politiker som någonsin valts till en högre befattning.

Obamas inkompetens och livsfarliga politik har varit destruktiv för ekonomin, jobben och framtidstron.

Han valdes dels för att Bush administrationen spenderade för mycket pengar, men Obama inledde presidentskapet med att spendera mer än samtliga föregående presidenter sammanlagt. Räddningspaketet hade bara 3 % inbudgeterat till jobb. Dessutom var det bara tillfälliga jobb som gick till hans ledande donatorer, facket.

Ingen av de demokrater som går till val nu pratar om det stöd de gav för Obamas stora projekt. Ingen vill säga att de stödde hälsoplanen, cap and trade, det ekonomiska krispaketet.

Mängder med viktiga rådgivare till Obama har slutat, ännu fler söker nu alternativa utvägar och jobb på annat håll.

Kloka rådgivare vill inte bränna alla sina broar med att sitta kvar i två år till eftersom det bara kan gå utför för Obama framledes.

Givetvis försvinner Obama vid nästa presidentval. Under tiden får alla nyinvalda republikaner
göra sitt bästa så ekonomin kan komma på fötter. Republikanerna går till val på att stoppa vansinnesslöseriet med pengar. De kräver att man inte ska spendera mer än man har. De vill ha mindre tvång och krav från myndigheter, lägre skatter och en mer företagarvänlig politik som förhoppningvis kan skapa jobb.

Ingen tror att Obama kommer att byta politik nu när han ligger illa till. Han är en radikal ideolog som är låst att styra enligt sin ideologi oavsett hur få som är med honom.

Bill Clinton var flexibel och tog över populära förslag som republikanerna hade i valet till hans andra presidentperiod. Därför vann Bill Clinton vilket han inte gjort om han inte var flexibel. På den tiden var inte oviljan mot Clinton på långa vägar lik den ovilja som nu finns mot Obama och det han håller på med. Få demokrater känner sig motiverade att rösta pa Obama havererade ideer. Oberoende och republikaner med många demokrater är oerhört upprörda över allt som hänt och all radikalism. Det märks i valmöten när Obama kan dra ett par hundra nyfikna mot flera tusen innan presidentvalet. Sarah Palin som reser runt och stöder republikaner och Tea Party sponsrade kandidater drar en publik på flera tusen nästan överallt. De flesta är numera arga och chockade över Obama som är motsatsen till vad de trodde, de kommer definitiv att gå och rösta.

Obama kampanjen med demokraterna verkar bara ha personangrepp att erbjuda, det syns i Obamas egen stödkanal CNN, varje kväll.

Allt fler ser nu Obamas radikalism efter att mer om hans bakgrund blivit känt. Allt fler känner till att bägga föräldrar och deras föräldrar var kommunister. Fakta som i filmen nedan var det knappt någon som kände till innan han valdes som president.

Wednesday, October 13, 2010

Fler än någonsin beroende av socialhjälp i USA.

Fler än någonsin tidigare får matkuponger av de sociala myndigheterna så de klarar sina livsmedelsinköp. Med alla jobb som förlorats så har många tvingats lämna sina hem, de var redan var överbelånade i många fall.

De i den undre medelklassen som blivt fattiga måste ibland flytta in socialt understödda bostäder, s.k. Section 8 Housing. De som godkänns får då runt 90 % rabatt på hyran. Om hyran är 2000 dollar i månden så behöver de bara betala 200 dollar själva, de sociala myndigheterna betalar resten.

Fattigdomen sprider sig och Obamas program gav inga jobb, gav inget hopp, ingenting annat är ett ofantligt slöseri av pengar som lånats upp. Programmen gav facket och fiansbolagen stora fördelar, de var Obamas stösta bidragsgivare. Ingen annan har hjälpts. Små och stora företag går sämre, mest pga av oklarheter i hur de nya planerna ska påverka företagens ekonomi.

Senaten tog sin ledighet utan att ha röstat för eller emot att behålla Bush låga skatter. I praktiken betyder det att skatterna går upp för alla vid årsskiftet vilket alla ekonomer säger kommer att förvärra den ekonomisk krisen och och skapa mer arbetslöshet.

Samtidigt fokuserar sig Obama på annat. Han vill införa muslimska helger i alla offentlig skolor vilken snart kan bli lag.

Han gjorde en bok obligatorisk läsning i skolorna. Boken ar skriven av en revolutionär som heter Saul Alinsky. Boken, "Rules for Radicals" är en grundkurs i hur man gör revolution och förstör det traditionella samhället. I bokens inledning så hyllar författaren en rad olika personer, en av de som hyllas i inledningen är Satan. Ja, ni läste rätt, Obamas bok som han ägnat mycket tid åt när han var lärare och som nu blir obligatorisk läsning i skolorna hyllar satan och revolution.

Hittils har många märkliga saker blivit kända om hans extrema och skadliga agenda, därför har många av Obamas ledande kunniga rådgivare försvunnit. Snart är han ensam med de extremister han installerade omkring sig. Om tre veckor är det senatsval. Republikanerna och Tea party rörelsen har aldrig haft en så snabb och kraftig uppgång i stöd. Det beror givetvis på att väljarna skräckslagna ser vad Obama egentligen är. USA har märkt att de gjorde ett stort misstag när de valde den helt okände Obama utan erfarenhet eller framgångar. Pga. bristande granskning märkte man inte att hela hans bakgrund och föräldrarnas bakgrund består i marxism, socialisms och antivästliga- och revolutionära läror.

Obama har två år kvar att förstöra USAs ekonomi och rykte. Det kommer att kännas mer ensamt för varje dag för honom nu när hans kärnväljare byter parti och när han inte kvar några kunniga rådgivare. dn

Friday, October 8, 2010

Obamas reformer får ekonomin att krascha.

Flera ledande personer i Obamas ekonomiska team har sagt upp sig, andra kända personer som visades upp offentligt i början var aldrig med i hans team, sanningen börjar sippra ut. De var bara uppställa på podiet för att skapa förtroende för Obamas team. Straxt efter började han i tysthet sättta in radikaler på olika poster mot gällande praxis där chefer tidigare har tvingats godkännas av senaten.

Nu har Obamas eget kärnteam i Vita Huset börjat säga upp sig. Det senaste fallet är hans närmaste man och rådgivare Rahm Emanuel som åker till Chicago, han vill väljas till borgmästare där.

I November ska man välja in ett stort antal personer till representhuset och senaten. Demokraterna som vill bli återvalda ber Obama hålla sig undan. Om Obama åker ut som stöd inför valet så sjuker kandidantens siffror snabbt i pollerna. Ingen demokrat hänvisar till sitt stöd för Obamas hälsoplan eller cap and trade eftersom det skulle få dem att förlora ännu mer stöd.

Enligt de senaste uppgifterna så ska hälsoplanen som röstades igenom nu orsakat att stora företag med många lågavlönade kommer att kapa bort sin nuvarande hälsoplan för de anställda. Det blir för dyrt att ha kvar den.

Några av de stora bolag som påverkats på det sättet har nu sökt och fått dispens av Vita Huset från den "allomfattande" hälsoplanen. Man ger altså utvalda företag undantag från reglerna, en slags favoritism. Det här är en nyhet som inte finns i media ännu. När det bli känt så kommer Obama att anklagas för att bedriva en helt korrupt kompispolitik där utvala får stora fördelar medan andra får bära en större börda vilket kan handla om liv och död för många företag.

Den typen av korrupt favoritism finns inte i västvärlden, men det blir inte sista spiken i Obamakistan. Enlig uppgift så ska hälsoplanen, den 2700 sidor tjocka planen med komplicerad lagtext innehålla flera för ekonomin förödande överraskningar. En sådan överraskning är en slags moms på fastigheter. Enligt uppgift ska 3.9 % läggas till alla fastighetsköp i en skatt. Om det införs så kommer det att förstöra fastighetsbranchen, vilket drabbar hela medelklassen och uppåt, runt 80 % av befolkningen.

De som trodde Obama var en socialist vet nu mycket mer om honom. Han är snarare en som försöker förstöra USAs ekonomi. Med hemliga lagförslag som ingen lagstiftare tillåtits att läsa igenom innan de röstade om dem så finnns dolda förödande detaljer inskrivna som för evigt kommer att ändra USA så landet mer liknar en bananrepublik.

Därför gömmer sig demokraterna när Obama erbjuder sig att följa med på deras valkampanj inför Novembervalet. De tackar nej medvetna om att väljarna sparkar ut dem ändå om de röstat för Obamas olika planer, samtliga planer leder till en förvärrad ekonomisk kris.

Det är därför nästan alla Tea Party-sponsrade kandidater vinner sina val. Svaret från Obama och hans sista kvarvarande stödtrupper, extremvänstern ledda av kommunisten Soros är att driva en kampanj för att förstöra motståndarnas karaktär istället för att ta debatt om sakfrågor. Det känner vi igen från den svenska valdebatten.

Så ligger landet i det politiserade USA just nu. Det är en månad kvar till valen som kommer att visa vad folket tycker om det som Obama administrationen och hans demokrater gjort hitttils.

Det ligger uppror i luften, folk pratar politik som aldrig förr trots en de bara känner till bråkdelar av de problem som finns inskrivet i de tjocka lagförslagen som röstats igenom i blindo. En sak kan Obama bra, att läsa förskrivna tal i en telepromter, i allt annant är han en katastrof. Att presidentemblemet föll från talarstolen i golvet igår vid ett av hans tal är symboliskt, allt omkring honom kraschar nu och guldet slår prisrekord, gick över 1400 dollar per oz. svd dn dn svd

Vem styr Sverige? Nu har utomstående, mot reglerna tillåtits sitta med i en skolklass och hotade läraren med gevär, och skoledningen anmälde inte ens mordhotet, i Sverige? Vem styr Sverige? dn svd

Sunday, September 19, 2010

Media blir ännu vidrigare. De beordrar läsarna att inte välja SD.


Har aldrig sett på maken i en väststat. Det är ren stalinpropaganda som media engagerat sig i. Följande talar för sig själv. Till tidningarn vill jag bara säga, sätt upp en poll med de olika partierna om ni törs? Varje gång ni gort det blev SD 2:a eller 3:a, ni tillhör det lägsta i samhället. Ni är helt i avsaknad av samvete och demokratiskt tänkande.


Saturday, September 18, 2010

Jag råder alla att välja Sverigedemokraterna, utan tvekan.

Jag valde SD av många olika skäl. Ett skäl är det ökande våldet som nu stoppat yttrandefriheten. Rubriker om oro på gatorna i Afghanistan och Sverige mitt i valtider. Vill politikerna förpassa Sverige till en rättslös arabstat? Så här skrev an annan person om sitt val:

Därför röstar jag på Sverigedemokraterna

Denna valrörelse har med yttersta tydlighet visat varför ett parti som SD måste ta plats i riksdagen. Trots att den mångkulturella samhällsmodellen sedan länge havererat vägrar våra ansvariga för landet byta färdriktning.Utanförskap, instabilitet, segregation, kriminalitet, värdeupplösning och tolerans för det intoleranta är bara några av resultaten från experimentet. Ett experiment som egentligen bara är drömmen om det misslyckade kommunistiska samhället presenterat i ny politisk korrekt förpackning.

Invandring som fenomen är bra om den följs av numerisk proportionalitet, aktiv assimilationspolitik och ett erkännande av majoritetskulturens särställning. Inget av dessa kriterier uppfylls av det mångkulturella samhället där istället en rak motsats till denna politik förespråkas . SD är det enda parti som vill bryta med den mångkulturella politiken. SD förespråkar istället den politik som bedrevs under de åren då våra äldre tillsammans med nya svenskar lade grunden för vårt välfärdssamhälle.

Under valrörelsens sista två veckor har vi med fasa insett hur bräcklig vår svenska demokrati verkligen är. Vänstergrupper som med oväsen, hot och våld tystar ett av valrörelsens partier vars åsikter de inte delar. Riksdagens politiker och polisen låter, med få undantag detta fortgå utan avståndstagande vilket endast kan tolkas som att de tycker det är ok. Samma politiker som säger sig vara demokrater och försvarare av yttrandefriheten.

Jag tycker däremot inte att nuvarande utveckling är ok. Jag är mycket oroad av vart vårt land är på väg ekonomiskt, kulturellt och demokratiskt. Låt oss återgå till den invandringspolitik som gjort oss framgångsrika. Låt oss bekämpa brottsligheten med kraft. Låt oss värna våra äldre och ge dem den värdiga ålderdom de förtjänar. Låt oss värna vår kultur, våra värderingar och historia som binder oss samman och skapar grunden för ett stabilt samhälle. Låt oss alla rösta på Sverigedemokraterna på söndag. svd svd svd svd dn dn dn dn sds sds gp ab ab exp exp dn svd dn dn svd


Dessutom borde alla lära sig läsa fri media som tar upp saker som stora media tystar ner och censurerar.

http://natverkmotpk.blogspot.com/

http://frianyheter.wordpress.com/

http://politisktinkorrekt.info/

http://www.friatider.se/

SDs valfilm som censurerades av alla media har nu setts av över 700 000 personer.

Wednesday, September 8, 2010

Inget ramaskri mot pappersbränning, men mot stening.

Journalisterna borde vakna till lite. Det blev knappast något ramaskri mot Koranbrännardagen, tvärtom det kan vara ett bra tillfälle att se vilka karaktärer som kryper från underjorden och exponerar sina aggresioner och sitt våld mot pappersbranden.

Det som borde skapa ett ramaskri är ju steningen i Iran men ingen journalist eller tidning agerar mot det primitima omänskliga brottet.

Media agerar mot en pappersbrand men inte mot Halalslakt av en människa.

Sverige har blivit ett tolerant land, så tolerant att man tolererar stening, lynchningar och annat trevligt som de muslimska länderna bjuder på.

Hur kan våra politiker och media vara så oerhört toleranta mot alla underliga bestådsdelar av islam men samtidigt inte tolererar en valfilm från SD, eller ens debatt med dem? Kallas det tolerans eller intolerans?

Våra politikers nyvaknade intresse för islam och alla bidrag de dirigerar till muslimernas alla institutioner som moskeer, koranskolor och terrorstödjande smågrupper som finns i Sverige nuförtiden är skrämmande. Dessutom är det helt omotiverat.

Varför har politikerna bytt från att ha varit agnostiker i frågan om islam nu plötsligt stöder dem och deras primitiva kultur och arbetar aktivt för att locka in så många som möjligt till Sverige?

Vad fick dem att byta prioritet från att bry sig om Sverige i första hand och nu till att mest bry sig om flyktingar som ju inte ens bidrar till systemet med få undantag, varför blev det så?

Det mest obegripliga med våra politiker är att de aldrig ens pratar om invandringspolitiken eller asylpolitiken de driver trots att den rimligtvis måste kosta några hundra miljarder kronor varje år och att varenda svensk jag träffat är oerhört upprörda över vad politikerna gjort.

Varenda svensk jag känner ställer sig helt frågade till det. Varför har varenda svensk omyndigförklarats av politikerna, varför föraktar de väljarna så mycket att de fullständigt tiger om allt som har med invandringen att göra?

All brottslighet, alla upplopp, bränder, och samhällsförstörelser ser ju varje människa omkring sig i Sverige, har politikerna inte märkt något?

Det handlar om Sveriges viktigaste frågor men i tidningarna ser man inte en enda artikel om det brinnade Sverige eller ens en liten debatt om flyktingpolitiken.

Svenkarna säger rent ut att politikerna har bestämt att Sverige ska bli en muslimsk stat och den förda politiken bevisar det oavsett om det är borgare eller socialdemokrater vid styret, de för samma politik.

Av den anledningar råder jag alla jag känner att rösta på Sverigedemokraterna i valet. De är för det första de enda politiker som är ärliga i sin uppfattning om asyl och invandring.

Vill vi ha ärliga politiker eller de som ljuger, döljer sanningen och på köpet inte vågar ta en debatt? Vem kämpar för Sverige?

Alla andra politiker gömmer kostnaderna, brottsligheten och det sociala kaos vi har i Sverige. Hur kan någon rösta på den typen av politiker som inte öppet vill redvisa vad de gjort, vad det kostar och hur många flyktingar de vill ta in till Sverige? Jag vägrar rösta på partier som ljuger, som inte redovisar något av det viktigaste de gjort, och framförallt tystar ner all debatt.

Politiker har något att dölja, de försöker undvika frågor så gott det går, knappt en enda politiker från riksdagspartierna tillåter frågor eller kommentarer på sina personliga eller politiska hemsidor.

Varför är de så hemlighetsfulla och undvikande i alla viktiga frågor? Svaret är att de förstör Sverige och vill inte konfronteras med frågor om det, de kan inte svara, de vill inte svara.

Det värsta är att inte ens media granskar politikerna som de brukar göra i de flesta länder, diktaturer undantaget.

Svenska politiker måste skärpa till sig och ta debatt med Sverigedemokraterna. Det ska ju vara folkviljan som ska bestämma i val. Vi kan inte låta nedtystad media och ljugande ohederliga politiker styra all debatt och alla åsikter.

Hur ska ni få väljarnas förtroende om ni bara håller tyst och samlas i era kamratliga möten som ni kallar debatt men som mest ser ut som lite inbördes syjuntetjafs. Man får intrycket att alla sju riksdagspartier är ett parti med olika falanger. De skiljer sig knappt i sitt agerande, i sitt hemlighetsmakeri, i deras ovilja att ta debatt eller i sin politik.

Jag är verkligen trött på politikerna och deras islampropaganda i alla svenska media. Islam och muslimer som politikerna vill tvinga oss att tolerera står mig upp i halsen. Nu får SD min röst i detta och framtida val även om de driver en farligt stor invandringspolitik vilket jag inte håller med om. Vi får hoppas att extremisterna och lögnarna i riksdagspartierna förlorar stort, annars kanske allt hopp är ute om att rädda det lilla som går att rädda i Sverige. svd svd dn dn dn dn dn dn svd

Saturday, August 14, 2010

Viktiga nyhetskällor inför valet, lär er mer om Sverige.

Viktiga nyhetskällor, bara fri media avslöjar sanningen om situationen i Sverige. Nästan varenda sak de tar upp förtigs i stora media. Lägg till en till viktig nyhetsida som filmen inte tog upp,

http://natverkmotpk.blogspot.com/

Det är en samlingsblog för ett antal privata bloggar. Ingen av dessa bloggar censurerar nyheter eller ljuger om viktiga händelser som den offentliga sektorns media och statlig media gör.


Wednesday, August 11, 2010

Obama stöder moskebyggande Imamen som vill provocera USA och 9-11 offren.

Nya avslöjanden har gjorts om Imamen som vill bygga en moske vid Ground Zero i NY.

Han säger att han vill byggar broar och att han arbetar för tolerans med den nya mosken, men i olika famträdanden bevisar han motsatsen. Har har gett uttryck för sympatier för terrorrörelsen Hamas, han har samarbetet på olika sätt med Irans ambassadör, Malaysias ex-president and andra farliga islamister som stöder terror. Imamen är en ledande figur i Perdena Peace Organization, gruppen som är största donator till Free Gaza som skickade fartygen till Hamas i Gaza.

Ny information visar att Obama har kopplingar till Imamen. Obamas huvudsponsor i hans valkampanj var terroristerna Bill Ayers och hans fru Bernadine Dorn, även de stöder Free Gaza.

(Bilden: Några böcker skrivna av Obama gamla vän och sponsor innan hans College dagar, Khalid Al Mansour, goggla honom. Lägg märke till titlarna nummer 6, 7, 9, och 10.)

En till Hamas supporter som råkar vara Obama supprter är Rashid Khalili. Han arrangerar en ny flotilla till Hamas och den ska kallas Audacity of Hope. Det råkar vara namnet på Obamas bok, vilket inspirerades av Obamas radikala prästs Jeremiah Wright's tal som han gav samma namn. Wrigth var Obams spirituelle rådgivare tills hans tal avslöjades i TV där han i inspelningar fördömde USA.

Är Obamas kopplingar till radikaler och Imanen en tillfällighet?

Nej, eftersom nu har Obama administrationen anställt Imamen. De betalar honom så han kan resa runt i arabvärlden och söka bidrag till mosken som han vill bygga vid Ground Zero. Ja ni läste rätt, Obama vill att Imamen ska kunna förverkliga sina planer bygga mosken och öppna mosken på 10-årsdagen av de värsta muslimska massmordet någonsin.

Moskebygget på den platsen är givetvis en provokation, ett psykologiskt monument över att muslimer har erövrat Ground Zero, USAs finansiella högkvarter. Och att vilja inviga mosken på 10-årsdagen av terrorattacken i New York är en ännu värre provokation.

Ingen hade kunna föreställa sig att Obama ställer sig bakom den provokationen med att anställa Imamen och möjliggöra hans rundresa i arabvärlden så han kan samla ihop pengar till bygget.

Det har bekräftats av State Department. Jag kan inte föreställa mig att Hillary Clinton som är chef på State Department håller med om Obamas beslut. Det beslutet kommet att leda till en öppen splittring mellan Obama och Clinton. Det här handlar om en arabisering av Ground Zero, samtidigt en provokation mot USA och offren för 9-11.

Moskebygget kan liknas vid att bygga ett minnesmärke till Hitler brevid något av koncentrationslägren i Polen. Osmaklig och opassade, det vore ett tecken på en avsiktig provokation mot offren precis som Mosken inte kan vara något annat än en avsiktlig provokation mot USA och offren. Och nu ställer sig Barack Hussien Obama bakom den värsta provokationen USA har sett sedan 9-11.

Finns det någon i Sverige som känner till detta? Det vanligaste är att svenska media aldrig kritiserar muslimer, Obama, eller jihadistprovokatörer så jag antar att ingen svensk tidning har tagit upp detta.

Någon föreslog att bygga en gaybar brevid mosken, en som riktar sig till muslimer. Svaret från moskebyggarna var att han inte borde bygga en bar så nära mosken, det skulle vara "okänslig" och "provokativt". Mitt förslag till namn på baren är "Allah ho Gaybar".

Obamas stöd till Imamen är ett tydligt tecken på att Obama inser att han aldrig kommer bli återvald. Därför inser han att det är lika bra att köra full gas med sin radikala politik oavsett hur impopulär den är. En fråga som man bara kan gissa svaret på är, hur muslimsk är Obama? Svaret blir tydligare för varje vecka, ni visste väl att Obama har gett NASA ett nytt uppdrag, enligt den nya NASA chefen ska de vända sig till den muslimska världen för att de dem en bättre självkänskla. Det blir Obamas uppdrag till NASA, ett märkligt uppdrag? dn svd svd svd svd dn ab exp

Saturday, July 17, 2010

Obama stoppar federal gränsbevakning.

Obama tog bort 6000 gränsvakter och stoppade bygget av stängslet vid Mexico - USA gränsen. Därför är det i stort sett bara gränsstaterna själva kvar som tvingas bevaka gränsen vilket egentligen är de federala myndigheternas jobb. Regeringens ombytliga politik gav 1200 nya gränsvakter, ett omotiverade fram och tillbaks. Upprördheten över det beslutet sprider sig. Allt fler staten stöder Arizonas beslut att med en ny lag i praktiken överta de federala myndigheterna jobb. Det är ett pinsamt FAIL betyg åt de federala myndigheterna och bara en av en lång rad FAIL beslut som Obama administrationen tvingas lägga till sin långa lista med misslyckanden.

(Bilden: Narkotikasmugglare grips vid gränsen. Sedan Obama "öppnat" gränsen kan de korsa gränsen nästan riskfritt.)

Det tar ungefär 3 dagar att utan fordon korsa ökenområdet vid gränsen. En person kan knappast bära med sig tillräckligt med vatten för den trippen i 40 - 50 graders hetta. De kanske får slut på vatten halvvägs men fortsätter med risk för livet till drömlandet där de kan tjäna bra pengar. Om stängslet byggdes skulle de flesta inte ens försöka ta sig över gränsområdet, det skulle spara ett stor antal liv.

I juli har man hittat 40 döda bara vid Tucson området men långt fler finns säkert utspridda på den mexikanska sidan om gränsen och kommer aldrig att hittas.

Många ledande politiker som tidigare ville ha en allomfattande immigrationpolitik först har nu skiftat åsikt och vill ha gränsen säkrad först innan man tar itu med de större och mer komplicerade besluten om reglerad istället för illegal invandring.

Orsakerna är dels det kraftigt ökande kravet från befolkningen i gränstater och inlandsstater som drabbas av den illegala invandringen. Välbetalda jobb försvinner när fattiga mexikaner kan anställas för 1/4 av normal lön från 40 dollar i timmen till 10. Det blir lönedumpning.

Andra orsaker till kravet på stängsel och mer gränskontroller är den oerhörda brottsligheten som översvämmar USA. Gränsfrågan var en av de viktigaste frågorna i förra valet men politikerna var överens om att inte ta upp den, de hade samma syn på saken, de vill inte göra något åt den. Det är en av orsakern till att Tea-party rörelsen växt till flera miljoner medlemmar.

Tea-party rörelsen är en ny mäktig tredje part, men de är inte ett politiskt parti. De vill ha bort alla politiker som "gör som vanligt", dvs inte tar folkliga krav på allvar. Hittils har de kandidater Tea-party rörelsen stöder i olika val vunnit i nästan samtliga fall.

Det drabbar både republikaner och demokrater som tror sig kunna fortsätta med slöseri och vill skjuta viktiga beslut på framtiden. En vanlig passiv politiker som bara har bra tal kommer i framtiden inte kunna lura folk. Obama är typexemplet på en okunnig, oerfaren politiker som bara klarar hålla ett bra tal som han läser i en teleprompter.

Nu blev alla lurade av Obama "vältalighet". Att bara väljas på ett slagord som "Change" kommer inte längre att gå. Nu kräver skrämda väljare via Tea-party rörelsen att politikerna faktiskt förklarar vad de menar, redovisar en plan och tar klar ställning i olika frågor istället för att bara lämna oklara svar och hålla långa vaga tal som kan tydas hur som helst. dn svd fria tider WP

Tuesday, July 6, 2010

Obama river gränserna.

Obama stoppade nyligen bygget av stängslet utmed gränsen, han tog bort 6000 personer från gränsbevakningen och nu stämmer han Arizona för att de vill implementera en ny lag som är en kopia av en federal lag som de federala myndigheterna inte vill reglera.

Enligt senator Jon Kyl sa saboterar Obama avsiktligt gränsstaterna och deras försök att ha kontroll vid gränsen tills han får stöd från staternas representer i andra frågor som de inte är bereddda att stödja.

Avslöjandet förstummade åhörarna då senator Jon Kyl berättade om Obamas hemliga krav.

Den typen av uppenbart blatant utpressning har man inte hört talas om i politiken. Nu försöker Obama sätta ännu större press på gränsstaterna med att stämma Arizona.

Maffiametoderna som Obama bedriver bekräftar mer för varje dag att den "ändring" Obama pratade om i valkampanjen egentligen betyder motsatsen till det väljarna trodde han menade.

Governor Jan Brewer sade att "Arizona är under attack av internationella knarkligor och brottslingar och nu även av Vita Huset".

Alla undrar hur Vita Huset, Obama och knarkligor kan ha samma mål, att öppna gränserna ännu mer för all kriminalitet.

Många andra stater och städer planerar att införa nya regler likande den nya lagen i Arizona. Man har tröttnat på den oerhört snabbt växande brottsligheten och det stora antal illegala som översvämmar gränserna.

Bara i en del av Arizona utmed Tucson området har man under ett år gripit 240 000 illegala.

18 % av brottslingarna i Arizona är illegala. Polisen kommer att fortsätta gripa illegala med hjälp av frivilliga "posses" för att försöka få bukt med den ökande kriminaliteten trots Obamas försök att sabotera Arizona. dn svd

Monday, June 28, 2010

Obama ensam om att vilja öka utgifter och underskott.

Obamas skrev ett 3 sidor långt brev till ledarna i EU nationerna. Han ville att EU länderna ökar summorna de spenderar på att stärka ekonomin men EU gör tvärtom istället. EU och G20 har belutat att halvera underskotten i länderna och spendera mindre.

Obama är därmed ensam om att vilja spendera mer och låna upp mer pengar som inte kan finansieras.

Europa har redan högre skatter och utgifter än man kan tolerera och EU inser man att man måste införa mer ansvar och fiskalt klokare beslut för att rädda ekonomierna.

USA som tidigare var ett lågskattesamhälle börjar mer likna Europa med höjda skatter och avgifter för att kunna klara alla nya kostsamma planer som röstats igenom. Allt slöseri har en hämmande effekt på ekonomin, folk slutar spendera pengar vilket förvärrar den svaga ekonomin eftersom USA har en konsumstionsdriven enonomi. Under drygt ett år har Obama administrationen lyckats med konststycket att spendera mer pengar än alla tidigare presidenter sammantaget.

Det inger inget hopp i USA. Demokraterna pressar igenom nya kostsamma planer men en rösts marginal utan att någon beslutsfattare fått tillfälle att läsa igenom lagförslagen. Därför finns det inget ljus vid horisonten förrän de som stöder slöseriet väljs bort och fiskalt ansvar införs där man inte spenderar mer än inkomsten. dn svd e24 ab dn

Tuesday, June 22, 2010

Obama försöker dölja sin inkompetens.

En artikel som publicerades i Rolling Stone Magazine har hamnat på förstasidan i nyheterna.

Det beror inte på innehållet, snarare på reaktionen från Vita Huset.

Ledande militärer hade i artikeln pratat om hur okunnig och oförberedd Obama var och Joe Biden hade förlöjligats.

(Senaste nytt. McChrystal avgår efter att Obama upptäckt några kritiska ord som rapporterats i en tredjehandsrapport i en tidningsartikel.)

Så snart innehållet i artikeln blev känt av Obama kallade han till sig den militära befälhavaren i Afghanistan, General McChrystal. Nu han han beordrats tillbakas till USA och är på väg till Washington där han ska träffa Obama imorgon.

Obama beter sig som en överkänslig barnunge, han tolererar inte att någon i den offentliga sektorn kritiserar honom. Det är allmänt känt att Obama när han tillträdde var den mest okunniga presidenten någonsin som helt saknar erfarenhet därför är det inte konstigt att folk säger att han är okunnig. Men det är underligt att en politisk ledare är så oerhört överkänslig att ingen får säga ett kritiskt ord utan att tystas ner och kanske straffas. Det visar att personkulten Obama måste upprätthållas, inte ett kritiskt ord får yttras, om han var diktator skulle han platsa med Josef Stalin.

Agerandet att ta hem den ledande militären från sitt pågående uppdrag tyder ytterligare på hur inkompetent Obama och hans administration är och hur rätt kritiken var emot honom.

Afghanistans ledare Karzai som även han drabbats av Obamas irrationella och okunniga beteende uttalade sitt stöd för McChrystal och sade att han var den bästa befälhavaren i kriget.

Obamas försök att ha en total kontroll över varje ord som sägs av alla underordnade tyder på en paraniod rädsla för kritik.

Övrigt.

Vita Husets budgetchef Orszag avgick överraskande idag. Årets budget har inte redovisats och man övergick till att istället arbeta med nästa års budget. En del tror att man helt enkelt vill dölja hur illa man ställt till det ekonomiskt och nu tvingas någon annan ansvara för budgetarbetet. svd exp

Senator Jon Kyl avslöjade inför ett "tea party" vad Obama sagt till honom i ett privat möte. Enligt Kyl sade Obama att han stoppa gränsstängselbygget och och tog bort gränbevakningen för att han vill ha sydstatssenatorernas stöd för sin "immigration reform". Folk som hörde Kyl avslöja det samtalet tappade andan och blev oerhört upprörda över att Obama struntar i gränssäkerheten för att få stöd för ett nytt lagförslag. Det avslöjades i går och kommer att bli en stor nyhet snart.

Det blir ytterligare en Obama skandal som igen bevisar hans farliga inkompetens. Det går inte en dag utan att en ny Obama skandal visar sig och hans stöd sjunker.

Ett annat problem som Obama skapat är det tillfälliga 6 månders stoppet för all oljeborrning i den mexikanska gulfen. Ytligt sett så kanske det låter klokt men i verkligheten så skapar det mycket större problem än vad oljeläckan skapat eftersom ett oerhört stort antal människor jobbar i branchen som nu stoppats. Dessutom så måste plattformarna vara i konstant arbete och kanske tvingas flytta till andra världsdelar vilket skapar problem i flera år framåt. Om man vill se till att varje borrning sker säkert så behöver man bara stoppa allt i några dagar och sedan tillåta fortsatt aktivitet istället för att vänta i 6 månder. Alla inblandade klagar på det även de som drabbats av oljeläckan. svd dn svd ab svd dn exp svd dn

Monday, June 21, 2010

Statliga TV förstörde historiskt tillfälle.

Statens TV, SVT saboterade århundradets möjlighetet till gratis reklam för Sverige till hela världen.

Bröllopet hade kunnat ge Sverige bra reklam och public relations. Det hade kunnat ge Sverige nästan lika mycket reklam som ett OS eller worldcup i fotboll.

SVTs sabotage som gjorde att ingen intenationell nyhetsbyrå bevakade brölloppet är oförklarligt.

Inget annat mediabolag någonstans i världen skulle lyckas förstöra ett sådant projekt på ett så klumpigt sätt. Man får intrycket att det saboterades med avsikt.

Nu i efterhand är det klart att den kungliga familjen aldrig borde gett SVT TV-rättigheterna. De borde gett TV-rättigheterna och bild-rättigheterna till något utländskt nyhetsbolag som i sin tur kunde sälja rättigheterna till SVT. Då hade det inte misslyckats så fatalt, dessutom skulle de kunnat finansisera en stor del av kostnaderna.

Nu visades ingenting i utlandet, knappt något utalndskt nyhetsbolag rapporterade om det.

I Aftonbladet drev man en hatkampanj mot brölloppet, man ville sabotera det med demostrationer och skrev en mängd negativa artiklar. Kommunisterna i media ställer inte upp för traditioner, speciellt inte kungliga traditioner. Det är mycket sannorlikt att SVTs producenter avsiktligt saboterat de internationella sändningarna av politiska skäl, som kommuninsterna på aftonbladet hatar de kungahuset och vill sabotera om de kan.

Därför är det dags att skrota och begrava staten som operatör av viktig media i Sverige. Politiskt tillsatta vänsterproducenter ska inte vara få bestämma över vad som sänds i Radio och TV, de ska inte tillåtas styra vilka politiska åsikter som begränsas och tillåts, de ska inte kunna agera som allmänhetens förmyndare. Statlig media måste förbjudas.

De politiska operatörerna i media förstörde ett unikt tillfälle att sprida en bra image om Sverige vilket vi verkligen behöver nu när landet är mest känt i omvärlden för upplopp, brinnande förorter, judehat, massor med grova våldsbrott, ghetton, moskeer och muslimer.

Vi behöver påminna världen om att det även finns några svenskar kvar som vill bevara traditionerna, den möjligheten gick vi miste om tack vare de inkompetenta vänsterproducenterna på SVT. Nu leds de av en inkompetent politiskt tillsatt moderat. Nästa gång borde vi vägra svensk media förstahandsrätten till viktiga evenemang och se till att andra länder får rättigheterna. Vi borde inte ens ha statlig media. dn svd svd svd ab ab dn svd dn dn dn dn dn svd svd svd dn

Sunday, June 20, 2010

Obama admin. ger stort markområdet till Mexico.

Ett stort markområde i södra Arizona doneras till Mexico.

Amerikaner utesluts från området med varningsskyltar om "farliga beväpnade utlänningar". Med andra ord så får dessa farliga utlänningar fri tillgång till ett tre counties stort område som sträcker sig till centrala Arizona upp till 80 miles (125 km) från gränsen. I praktiken har man donerat markområdet till de kriminella ligorna som tar sig in till USA den vägen för att smuggla knark, brottslingar, vapen, terrorister, illegal arbetskraft osv.

Det är en ny poltik att man överger stora gränsområden trots att alla är medvetna om att just det gränsområdet kräver mer bevakning, ett säkrare stängsel och mer gränspersonal.

Dessutom gjorde Obama admininstrationens en helomvändring jämfört med Bush administrationen när de nyligen beslutade att stoppa ett pågående stängslebygge utmed gränsen och borttagandet av 6000 gränsvakter.

Hillary Clinton meddelade under en resa i Ecuador för ett par dagar sedan att Obama administrationen ska stämma delstaten Arzizona för att stoppa deras ny lag som gör det möjligt att gripa och straffa illegala. Man stämmer Arizona trots att en likadan federal lag redan existerar vilker gör agerande motsägelsefullt.

De senaste besluten ger klara signaler att alla illegala kan komma in över gränserna hur mycket de vill och Obama administrationen ska göra sitt bästa för att stoppa gränsstaterna från att ingripa mot de kriminella ligorna. De kan smuggla in sitt knark utan att behöva oroa sig för en noggrann gränsbevakning, de kan tacka Obama för det. Vi andra kan bara skaka på huvet åt vansinnet och ställa frågan, vad faen håller han på med. svd

Tuesday, June 15, 2010

Obama utnyttjar katastrofen till att få igenom "cap and trade" lagen.

Obamas tal idag var mest en försäljares försök att få folk att tro att vi behöver "cap and trade". Det är hans lagförslag som talats om många gånger tidigare. Det skulle göra energipriserna oerhört mycket dyrare och skicka oerhörda belopp genom en klimat "exchange" (CCX) till fattiga länder. Förenklat skulle det göra levnadsomkostnaderna skyhöga, göra CCX ägarna stenrika och överföra välståndet till fattiga länder, en transferrering av vårt kapital till andra länder. Se filmen nedan (2 delar) som förklarar fler detaljer i CCX, vilka som tjänar på det, osv.

Det var ett fult sätt att utnyttja katastrofen politiskt samtidigt som han inte sade ett ord om det som folk mest vill höra. Han sade ingenting om hur oljeflödet ska stoppas, det är allas högsta prioritet just nu. En TV kanal hade en panel med 50 personer från den drabbade regionen, samtliga undrade varför han inte fokuserade på läckan och katastrofen istället. I samband med TV-talet fick alla demokrater epost där Obama ber om hjälp att "dra nytta av tillfället" och genomföra cap and trade".

Obamas "moratorium", stopp av fortsatt oljeborrning riskerar göra 500 000 arbetslösa som är beroende av oljeserviceindustrin. Inte ens de som drabbats av oljeskador, fiskare, näringlivet vid kusten vill stoppa oljeborrning. Alla är överens om att Obamas stopp drabbar ytterligare kategorier människor och kan sätta hela regionen i sank.

Varje gång han uttalar sig är det mer tydligt att Obama inte bryr sig mycket om annat än att genomföra sin radikala politik till varje pris. Hans ideer går oftast emot den stora folkviljan och stöds bara av en liten fraktion, oftast bara facket eller andra klickar som valde honom.

Han är inte en ledare. Han är en community organizer som kanske klarade att visa en fattig person hur man söker socialhjälp, det vara han yrke förut. Inte särskilt avancerat, kräver ingenting, inget kunnande, inga specialkunskaper, sånt kräver ingen intelligens eller ledarskap.

Som president lyssnar han inte på vanligt folk och deras problem för att förbättra en situation. De mest troende supportrarna lämnar hans team en efter en, snart är det bara fanatiker och andra ideologer kvar i hans läger.

Han vet att tiden rinner ut för att kunna få igenom impopulära lagar. Hösten val kommer att skifta balansen och ge repulikanerna många fler representanter. Det allmänna gräsrotsupproret bl.a i form av tea party rörelsen mot de folkvalda drabbar demokraterna mest eftersom de står för slöserier, mer skatter och oansvariga lagförslag som skickas in mitt i natten och måste röstas om dagen efter.

Ingen hinner läsa Obamas lagförslag, de största och viktigase lagarna har röstats igenom av demokraterna på det sättet i rak motassata till Obama valloften om insyn. Folk är oerhört upprörda över att ingen får reda på innehållet i lagarna innan de röstas igenom. Det kallas för Chicagopolitik, syftande på när maffian styrde Chicago politiker och allt politikst hände i hemlighet och gynnade bara de styrande och deras maffiasupporters. Så går politik till även idag i Chicago. Korrupta utnämningar, valfusk, fula metoder, bedrägerier mm. I den miljön kunde Obama väljas in och bli politiker, läs mer hur han började i politiken. Allmänheten i Chicago är frustrerad med alla politiker och stuntar i dem, därför kan de bete sig hur de vill.

Efter valet i November kan inte Obama få igenom sina planer längre, demokraterna förlorar ganska säkert sin majoritet. Då tvingas de ta hänsyn till republikanerna om de vill få igenom något, därför vill de få igenom de mest radikala planerna nu innan valet. svd dn ab svd dn
"Cap and trade" förklaras, del 1 av 2.


"Cap and trade" Del 2.

http://www.youtube.com/watch?v=7Ep-9BRx93w&feature=watch_response

Saturday, June 12, 2010

Obamas huvudsponsor i politiken, terroristen Ayers ville utrota 10 % av befolkningen.


Bill Ayers och hans fru Bernardine Dohrn ledde Weater Underground. Det var en revolutionär kommunistgrupp som på 1960- och 70-talen begick terrordåd av olika slag. De sprängde polisstationer, pentagon, åklagares hem mm. De var 100 % hängivna kommunister, marxister och revolutionärer, de skulle göra väpnad revolution.

Bernardine Dohrn som var på flykt undan rättvisan till 1980 då hon gav upp var tillsammans med sin man Bill Ayers huvudsponorer för Barack Obama när han inledde sin politiska bana i Chicago. Ayers och Dohrn var de som organiserade hans kontakter och inledande politiska möten. Ayers och Dohrn ville ha in Obama i politiken som de måste ha tyckt var en välpolerad revolutionär. Inte opolerad som de revolutionära "svarta pantrarna" som paret stödde. Ayers och Obama jobbade intimt ihop med en mängd olika projekt efter det.

Bernardine Dohrn gillade Charles Manson på den tiden hans revolutionära nazigrupp begick massmord mot Tate-LaBianca familjen i Hollywood. Om de groteska kultmorden sade Dohrn "Dig it! First they killed those pigs and then they put a fork in pig Tate's belly. (Häftigt, först mördade de svinen och sedan stack de en gaffel i magen i Tates mage) (hon var 8 månder gravid) Wild!" She said of the LaBiancas (who were repeatedly stabbed): "Offing (mörda) those rich pigs with their own forks and knives, and then eating a meal in the same room, far out! The Weathermen dig Charles Manson!" (Häftigt, mörda de rika svinen med sina egna knivar och gafflar, och sedan åta deras måltid i samma rum, det var häftigt. Vi gillar dig Charles Manson, sade Dohrn.
Det är minnsvärda ord men tyvärr en underrapporterad nyhet. Jag ger hittelön till den som hittar den nyheten i en svensk tidning. Ayers och Dohrn bibehåller sin revolutionära ideer, Ayders sade bara nagra år sedan att han önskade de gjorde mycker mer terror tidigare.

En FBI agent som under flera års tid infiltrerade Weaterman Underground gruppen beskriver i filmen nedan hur han satt med ett par dussin utbildade akademiker i terrorgruppen där de iskallt planerade hur de skulle gå tillväga om de fick makten och hur de skulle avrätta alla kapitalister som inte kunde hjärntvättas.

De planerade att utrota 10 % av befolkningen, 25 miljoner som de trodde var det antalet amerikaner som inte kunde omprogrammeras i koncentrationsläger för hjärntvätt. De som kunde hjärntvättas och gick med i kommuniströrelsen skulle få överleva.

Vem tänker man på först när man hör det? Jag tänke på Pol Pot kommunisterna som utrotade miljontals i kommunismens namn.

Lyssna hur FBI agenten beskriver Obamas sponsorer och deras vänner, vad de gjorde och planerade på 1960- och 70-talet. Det var flera år innan de hittade en lämplig kandidat, Obama som kunde bli vald till en viktig post:

Det finns hyllmeter med ytterligare information om Obamas radikala vänner och bakgrund, men det finns varken tid eller utrymme. Mer någon annan dag. svd svd dn svd

Obama gör det jättetrevligt i migrationsförvaret.

Alla som sitter i federalt förvar för immigrationbrott kommer få bingo, dansträning, filmkvällar, 12 timmars besökstid, bättre mat, osv mm.

I tysthet gick Obamas nya plan igenom så illegala som grips trivs bättre, så de inte vill lämna fängelset.

Det inträffade straxt efter Obama stoppade bygget av stängslet utmed den mexikanska gränsen och efter att han drog tillbaka 6000 gränspoliser. Obama underliga politik som ingen kan förklara en motivation för fortsätter att förvåna i USA. Bob förklarar Obamas nya plan:

Thursday, June 10, 2010

Skrämmande ny information om Obamas bakgrund och de som omger honom.

Det visades i ett reportage idag.

Om något av den bakgrunden om Obama och hans kamrater hade varit känt innan presidentvalet så skulle Obama inte ens få 1 % av rösterna, men allt var hemligt, de lyckades hemlighålla allt och nu kommer detaljerna ut, lite i taget.

De som bor i USA och är observant har nog redan sett dagens nyhet. De som bor i Sverige kommer aldrig få höra talas om detta eftersom svensk media inte kommer skriva ett negativt ord om ledaren. Det enda källan svenskar får höra den nyheten genom blir fri media som bloggare etc.

Detaljer följer imorgon. Jag lämnar bara en ledtråd nu: Pol Pol och massmord. Sov gott, här blir det ingen god natt. svd dn dn ab svd

Wednesday, June 9, 2010

Metalmatte beskriver hur inbördeskriget i krigszon Sverige börjar,

Som sverige reda nu brinner måsta man fråga sig om inbördeskriget redan börjat? I Stockholm så drogs polisen tillbaks under pågående upplopp. De lät de asylsökande ta över förorten medan de brände ner området, inget annat land skulle låta polisen dra sig tillbaks under pågående upplopp och sitta och vänta tills invandrarna tillåter polisen att komma in. Det som händer i Sverige kräver FN styrkor.

Bara i Sverige kan politiker reagera så fel och verklighetfrämmande. Reinfeldt sade att upploppen är ett tecken på att samhället inte fungerar bra. Han menar att det är vårt fel inte upprorsmakarna fel. Ett totalt tankefel. Länspolismästaren Götblad lovar "kraftfulla och resoluta ingripanden", knappast troligt eftersom de hade 50 poliser där som flydde ifrån invandrarna istället för att slå ner upproret och gripa dem. Ingen har en plan, ingen kan göra något, ingen klarar situationen, bara en massa skitprat. Skrämmande att förorterna tagits över av vildar som vill bränna ner Sverige och politikerna tycker det är vårt fel, otroligt. dn dn svd svd svd dn


Metalmattes nya Youtubekanal.