Wednesday, February 10, 2010

Obama klarar inte ens telepromptern.

Trots att alla Obamas tal ar skrivna at honom av duktiga talskivare sa misslyckas Obama ibland med orden. Ord han inte kanner till kan bli felsagda som haromdagen

Han sade flera ganger i rad ordet korpsman men uttalade det fel sa det fick en helt annan betydelse.

Darfor ar det ganska patetiskt att Obamas presstalesman och nagra journalister forlojligar Sarah Palin for att hon skrivit ett par minnnesord i handen. Hur ska det jamforas med Obama som tar med teleprompetern till samtliga moten och resor, till och med till en sjatteklass och dessutom inte forstar orden som skrivits at honom? Patetiskt, speciellt med tanke pa att Obama ar en president och borde ha distans till icke-politiker som haller tal. Obama kanske blev avundsjuk nar Plains bok "Going Rouge" nyligen salde 7 ganger battre an Obamas bastsaljande bok, "The Audacity of Hope" och att alla media foljer Plains facebook inlagg mer noggrant an Obamas tal. svd dn

Sunday, February 7, 2010

Hur fungerade "Hope and Change" for er?


Det undrade Sarah Palin i sitt teparty tal. Hon fick elva staende ovationer under sitt tal. Alla undrar vad hope and change egentligen betyder. De som valde Obama och lyssnar pa honom och ser honom agera, aven de som arbetade for hans kampanj som frivilliga aktivister sager nu, "han maste vara en socialist".

Hans valloften om att ha den mest oppna administrationen, att ha CSPAN TV i alla forhandlingar och visa alla forslag pa natet minst 5 dagar innan beslut. Inget av det hande trots att manga valde honom just pga det loftet. Manga valjare tyckte att hans brist pa erfarenhet (ingen alls) vags upp av en ny oppenhet. Han ljog och valjarna blev lurade.

Sjalv tror jag inte att han ar en socialist, jag tror att han ar en marxist som dolt sitt egenliga agenda mycket val. Allt han gor stammer helt med den teorin. En marxist vill i forsta hand forstora samhallet han finns i och overfora alla produktionmedel till staten. Han sager att han vill forbattra olika saker, men alla hans planer leder tvartom till att forsamra redan svara problem. Raddningspaketet pa 767 miljarder dollar gav knappt nagra nya jobb, hogst nagra tusen tillfalliga jobb i den offentliga sektorn. Men arbetslosheten okar. Nu nar bara 1/3 av det raddningspaketets pengar har spenderats sa vill Obama inratta ett nytt raddningspaket med "fokus pa jobb". Det forsta paketet skulle ju har varit just det.

Jag haller med Sarah Palin som i sitt tal sade att "nu innan vi har kunnat vardera effekterna av det forsta raddningspaketen sa vill de skapa ett nytt paket, sa gor man inte."

Sjalvklart sa maste det forsta paketet fa effekt och utvarderas innan ett nytt foreslas. Sa administrationens agerande tyder nasta till 100 % pa inkompetens, och en farligt stor spenderingskampanj, en 1000 miljarder dollar i veckan de forsta veckorna. Forvanade valjare som var arga pa att Bush spenderat 100 miljarder dollar om aret i Irak, ser nu att det var ett battre alternativ an Obamas vansinnesprogram. Obams losning pa alla problem verkar vara att spendera mer, lana upp kapital och skuldsatta kommande generationer. Kina vill inte ens lana ut mer kapital, kommunist-kina laxar upp kapitalist USA, (inkompetenta) Obama administrationen och sager till dem att hushalla med pengarna. Kina har nyss betalat stora straffavgifter for att skifta sina vardepapper i dollar till andra valutor. Kina vill slippa ha papper i, som de tror, en fallande dollar.

Efter att ha tagit over en stor del av finansmarknaden och bilindustrin vill Obama nu ta over sjukvardsindustrin. Samtidigt har skulder accumulerats som nastan ar lika stora som hela jordens BNP. Inga planer pa hur det ska betalas tillbaka har lagts fram. Dollarna kommer att forlora mycket av sitt varde pga det och USA kommer att forlora sin position som ledare i varlden.

Sarah Palin sade inte "we told you so", men det kunde hon ha sagt.

Ingen visste att Obama skulle lagga sig pa soffan i utriksfragorna. Han har struntat i Palestinafragan, Iranfragan och Nord Korea. Jordaniens kung kritiserade Obama idag och sade att om inte USA tar tag i fragan nu sa gar flera ar av forhandlingar till spillo.

Ryssland fick allt de ville och mer, de ville bara ha bort USAs planer pa missilforsvar i Europa. Men Ryssland fick dessutom ta over USAs rymdprogram. Rymdskytteln pensioneras och Ryssland far alla kontrakt pa nya uppskjutningar efter det.

Sakerhetspolitiken far Obama kraftig kritik for. Han ville skicka 9-11 terroristerna fran Gitmo till New York utan att bry sig om kritiken. Nu har de andrat sig och vill flytta rattegangen till annan ort, de funderar pa att kanske ha rattegangen pa Gitmo, Kuba som Bush admin. planerade. Deras hattande tyder igen pa total inkompetens. Att ha den pa Gitmo betyder att Obama tycker Bush hade ratt hela tiden. Julbombaren slapp forhor av CIA. Han utfragades bara i 50 minuter och behovde inte langre svara pa fragor eftersom han fick advokat. Han slipper tala om alla hemligheten och mer terror kan bli resultatet. Obama ar farlig for USA och for sakerheten i varlden, allt fler inser det.

En sak ar klar, Sarah Palin har avsevart mer politisk erfarenhet an Obama. Hon har dessutom allt sunt fornuft och omdome som man ska krava av en politiker och som Obama saknar. Hon skulle ha varit en avsevart battre president an Obama. Vi vet redan nu efter bara ett ar av Obama hur det dar, "Hopey and Changey" fungerade. You told us so Sarah. svd dn dn