Thursday, August 27, 2009

Det Obama har uppnatt hittils ar rekord.

Klipp från NY Post:

SUNBATHING OBAMA BURNING US TO A CRISP

WASHINGTON -- Sunning lazily this week on the rocky shores of Martha's Vineyard, President Obama is in a terrible pickle.

He has flushed billions of taxpayers' hard-earned dollars down the toilet "stimulating" the economy, acquiring insolvent car companies, and buying up clunkers that are immediately rendered inoperable by the feds -- an apparent government specialty.

Launched from obscurity on the stiff winds of antiwar fervor, Obama now owns an intractable war in Afghanistan that will require years of enormous financial commitment, unshakable patience and unbending determination -- all things that were once in such long supply for the Iraq war.

And now he has blown the top off all limits on the amount of suffocating debt he is willing to pile on the children and grandchildren of America.

These children once stood to inherit the greatest nation on earth but instead will be shackled to the debts incurred by this gluttonous generation.

Not that Obama is slowing down his check-writing hand.

He's still lashed to this lunatic idea that even though the federal government has spectacularly failed its fiduciary responsibility to all existing entitlement programs, we should put it in charge of yet another one that will certainly grow larger than all the rest.

Under the hapless and corrupt governance of Congress and the federal government, Social Security and Medicare stand on the ledge of financial collapse that will drag the rest of our economy into ruins so much bleaker than anything we've seen in the last couple of years.

Can you imagine what the government could accomplish with a trillion-dollar health-care program?

Deeply troubling for Obama is that all this comes as his long, torrid love affair with the press begins to run stale.

Obama alone, of course, is not completely to blame for all of this -- the reckless deficits, the sick economy, the federal government's insatiable appetite for failure.

Plenty of Washington crooks from both parties deserve jail time for their part in this cascading Ponzi scheme.

But this is the moment in history -- our First Year of Obama -- that will be remembered as the moment Uncle Sam finally ran out of money.

It is the moment when Obama ran up against that age-old reality that crushes the Great Society dreams of every liberal that has come before him.

Eventually, you run out of other people's money.

(Artikel fran New York Post. Se lank hogst upp)


Thursday, August 13, 2009

Sverige byter ansikte.

Sverige har redan bytt utseende i manga avseenden. Sverige levde en tynande tillvaro vilket orsakades av att vi hade varldens hogsta skattetryck, men numera verkar det koka i kastrullen.

I kastrullen finns svenskarna som blir mer upprorda over vad vara kloka politiker gjort med gamla Sverige.

Hur kommer det sig att KD och C snart aker ur riksdagen och blir ersatta av Sverigedemokraterna. Kan det bero pa att sverige har blivt nagot som liknar ett stort ghetto med rekord i all slags grov brottslighet? Ja det ar en orsak men det kraver att alla andra politiker struntar i det och det har de gjort. Alla politiker har stuntat i att Sverige har saboterats och forstorts och numera upplevs som ett farligt land.

Om man tycker Piratpertiet ar intressant sa ar Sverigedemokraterna ett viktigt parti till skillnad mot PP. Hur man moter brottslighetern och otryggheten handlar ju om ens liv och halsa pa ett direkt satt. Fildeningspartiet PP borde inte ens vara ett parti, det borde vara en fraga i alla partier.

Tidningarna sager att SD kan bli vagmastare, det ar ett ar till valet. Det ar for tidigt att saga, men det vore bra om det fick nagot att saga till om i riksdagen, 20 % vore bra, annars fortsatter nog de gamla partierna forstora Sverige som hittils. Om alla andra Europeisk lander kan fa stora motsvarigheter, varfor kan inte Sverige. Vi ar val minst lika kloka som andra nationaliteter, eller?

ab svd dn

Dagligen brinner det i skolor i Sverige, varfor gor man inget ar det, kan man inte, vet man inte hur man gor, eller ar det bra for ekonomin att vi bygger en ny skola varje dag eller vecka?

Tuesday, August 11, 2009

Vita Husets extremistvarning var en groda.

Obama administrationens Department of Homeland Security, DHS utfardade en varning om hogerextremism for nagra veckor sedan.

Nu har en privat organisation som gjorde en FOIA request, Freedom of Information Act begaran fatt reda pa innehallet i rapporten.

Rapporten var endast based pa onlinematerial som nagon person pa DHS har tagit fram under en eftermiddag av online surfing. Det fanns ingen undersokning eller overvakning som lett fram till rapporters varningar. DHS chefen erkanner att det finns brister i rapporten utan att tala om detaljer. Rapporten som offentligjordes citerades runtom i varlden och aven i Sverige.

Det ar en makalost daligt underbyggd rapport gjord av nationens hogsta sakerhetsorgan, vilket antyder vad for slags personer Obama administrationen har anstallt som chefer. De verkar inte ha nagon kompetens eller insikt om sitt arbete. De misstankliggor folk i onodan och skapar oro utan anledning. De som kallas hogerextremister av Obama ar abortmotstandare och de som ar emot illegala invandrare, vilket innefattar de flesta amerikaner.

Det paminner om hur Vita Hustets militara liason anvande presidentens plan och flera militara plan for att ta bilder over New York. Det skramde upp NY-borna som trodde det handlade om ett nytt 9-11. Den inkompetenta militara liason som var ansvarig for idiotin fick avga.

Obama och de ledande demokraternas reaktion pa protesterna mot sjukvardsreformen ar att det ar mobsterns, hogerextremister och nazister som protesterar. Det ar ett underligt beteende, de vill smutskasta och fortrycka oliktankande, trots att de flesta om bjudits in till townhallmotena och star for mycket av det nationella raseriet mot Obamas sjukvardsreform ar demokrater, deras egna valjare.

Debatten i USA politiken har natt en lag niva. Debatt ar inte langre bra enligt demokraterna som vill tysta all opposition och stampla motstandare till deras forslag for maffia. Som ett ironisk svar pa det borjar folk ta nicknamn fran maffia varlden.

Obama lovade under valkampanjen att alla nya forslag ska finnas att lasa i helhet online en tid innan folk rostar. Obama ljog om det viktiga valloftet. All forslag gar igenom andringar och sista natten innan kongressen valjer ja eller nej sa kastas hundratals forandringar in vilket gor att ingen manniska kan ha last hela forslaget. Alla forslag har hanterats sa hittils vilket har gjort att folk inte har nagon mojlighet till insyn, debatt eller att gora motforslag.

Man har darfor tagit bort en bit av den demokratiska rattigheten att se ett forslag innan man rostar om det. For Obama, Pelosi och de andra handlar det mest om att skapa stod for den senaste planen trots att de inte kan eller vill forklara detaljer. Det ar mystiskt och suspekt tycker de flesta. Vad ar egentliga syftet? Folk litar inte langre pa Obamas och hans syften. Allmant sa ser det mer ut for varje dag som Chicago politik syftande pa hur maffian och korruption styrde och annu styr politiken i Chicago. Den riktiga mobben, eller maffian ar darfor de som inte vill tillata fri debatt och insyn.

Som avslutning maste man vardera en valtalig person pa den substans han har. En valtalig person utan substans kallas i USA "an empty suit", en tom kostym. svd dn dn

Thursday, August 6, 2009

Radikaler blir utnamnda till hoga poster i Obamas administration.

Obama har lyckats bekrafta utnamningen av Sotomayor till HD trots hennes bakgrund. Det mest intressanta ar hennes beslut som domare om att tillata rasdiskriminering.

Det ar sallan en enskild domares beslut publiceras och diskuteras i alla media. Det hade Sotomayor sakert inte raknade med da hon domde i det nu beromda fallet dar en stad diskriminerade en rad vita brandman pga av deras ras. De hade nekats befordran pga av att de var vita och de stamda darfor staden de arbetade for. De vann i forsta instansen men staden overklagade, och med Sotomayor som domare fornekades de sin ratt till befordran. Sotomayor utfardade en kort dom pa endast en mening vilket strider mot allman rattspraxis. Den typen av overklagande i ett sadant fall brukar motiveras med en flera sidor lang motivering.

Hennes engagemang i tveksamma etnoidentitara grupper antyder hennes radikala separatist asikter. Hon kanske inte ar en rasist, men kanske en identitar. Skillnaden ar liten, ungefar att hon enbart stoder sin egen etniska grupp och fornekar rattigheter till andra etniska grupper som hon ogillar. Hennes rasbaserade dom i fallet med de diskriminerade brandmannen antyder det nagot ar det hallet. Hennes asikter kanske ar valdigt lika Obamas, han pastar det iallafall.

Dagens andra nyhet var att Vita Huset efterlyser rapporter fran privatpersoner om folk som skriver felaktigheter om Obamas program and planer. Det diskuterades en hel del idag och utan att Vita Husent verkar inse det sa ar det likt ett angiverisystem dar oppositionen registreras av Vita Huset for framtida atgard. En ohammad politisk registrering. Tank om Bush hade forslagit nagot likanande, media och alla andra skulle omedlbart idiotforklara honom och genast driva en massiv kampanj mot forslaget.

Idag hade CNN en gallup dar over 2 miljoner personer betygsatt Obama, hans program, senaten, media och annat. Obama fick betyget F som i Fail av 39 %, av CNN tittarna och A+ av 14 %.

Obamas sjukvardsprogram fick oerhort daligt betyg, 49 % Fail, 9 % D, genomsnittet blev C - till D. Det i samband med ett fletal townhall moten dar senatorer blir utbuade antyder att planen inte haller. Det finns faktisk inte ens en plan annu men allt fler tvivlar pa Obamas tal om att
det handlar om att forsoka gora sjukvard mer tillgangligt och billigare.

Media fick Fail av 49 %, D, av 19 %, och A + av 1 %.

Kongressen fick samst betyg med 52 % Fail, 19 % D.

Hillary Clinton fick bast betyg med mest B - och C + betyg. svd dn ab dn dn svd

Nasta gang jag gar pa fest ska jag ta med en teleprompter som Obama gor. Undrar om man ses som korkad eller smart om man gor det?