Saturday, March 20, 2010

Sverige släpper ut de som andra länder vill ha inlåsta.

Svenskan Annika Östberg som dömdes för delaktighet i mord i USA och har suttit i fängelse större delen av livet kommer snart att släppas ut i Sverige. Hon överfördes i hemlighet till Sverige av någon okänd anledning och kommer att släppas ut nästa år, snabbt efter ankomsten till Sverige.

Man gör det med vetskapen att hon klassades som orehabiliterbar i hennes senaste sinnesundersökning i fängelset i USA och efter att guvernören Arnold Schwartzenegger har sagt att hon abosult inte ska släppas ut eftersom hon ska betraktas som en farlig person.

Den svenska regeringen och svensk media har länge försökt få denna livsfarliga mördartyp frisläppt, dvs överförd till Sverige och sedan frisläppt. Om man antar att utlämningen hade som krav att hon avtjänar sitt straff i Sverige, så lurade Sverige USA med att bryta det avtalet. Man kortade helt enkelt ner straffet men ett stort antal år och snart släpps hon ut trots att hon borde sitta av ytterligare en mycket lång tid i fängelse för bägge mord hon var iblandad i.

Sverige är ett farligt land där brottslingar betraktas som vanliga medborgare och ska släppas ut snarast möjligt eller helst inte ens åtalals.

Jag tvivlar på att mordoffrens familjer ens fått reda på att hon ska släppas ut. Vad är praxis i Sverige, släpper man ut farliga brottslingar utan att ens delge offen? Det vore farligt. Om offren inte ens tillåts skydda sig och livsfarliga fd fångar släpps ut så de kan promenera brevid sina offer på gatorna.

Ibland undrar man om väljarna är medvetna om vilka politiker de röstar fram.

Jag tycker man ska ta fram hårdare straff i Sverige som gör att man slutar ge massrabatt för en lång rad brott och inför minimistraff för brott mot personer, våldsbrott och allvarliga brott. Three strikes borde införas där man ger en brottsling högst tre normala straff för allvarliga brott, sen blir det livstid.

Tills det inträffar så borde man stödja brottsoffren. Tyvärr så har brottsoffernämnden spelat ut sin roll. Det är 70 - 80 % av dömda som inte kan betala skadestånd. De slipper i stort sett betala och nämnden beslutar om ersätttning till offren. Det blir en förhandling som ofta inte leder någonstans.

Brottslingar borde avtjäna sitt straff där de är dömda för att sedan utvisas till sitt hemland, ungefär som Sverige behöver göra med alla kriminella som kommit till Sverige de senaste åren och drabbat befolkningen. Visserligen vill Sverige helst slippa ha tillbaks svenskar som dömts för brott utomlands, de ger svenskar dåligt rykte, de borde ges ett extra straff för att de förstört vårt rykte i andra länder.

Sverige släpper ut de som andra länder vill ha inspärrade och importerar de som inga andra länder vill ha. Gå till Emma P sidan på Facebook, den handlar om en 19-årig tjej som nästan slogs ihjäl av en irakier. Gruppen vill ha ut alla kriminella invandrare från Sverige, och det är verkligen på tiden, gäster ska sköta sig annars är det goodbye. Stöd Lex Emma P.Monday, March 15, 2010

Alliansen tar inte stallning till kaoset i Sverige,

Alliansen vill inte ta upp de viktigaste fragorna som beror varje svensk. Till valet maste partierna ta upp brottskaoset, asylpolitiken, massinvandringen, lonedumpningen och utanforskapet.

Nu planerar de att ha sin vanlig valkampanj som inte tar upp en enda av de viktiga fragorna.

De graver sin egen grav nar de totalt och till 100 % ignorerar den massiva debatten som pagar i alla politiska bloggar, online och i alla hem. I vara grannlander tillater man debatt.

Vi har 4 ledande partier i alliansen, inget av dem inser allvaret, inget av dem inser att vi har ett "litet" problem som kommer att gora Sverige till ett helt annat land, med andra kuturer som snart kommer att dominera samhallet, politiken, rattsvasendet, kvinnosynen osv.

Socialdemokraterna foreslar i en artikel dagens Expresen att vi gor incest lagligt, varfor vill S gora det? De enda som systematiskt har incest pa sitt kuturella program ar vissa invandrargrupper, varfor tolerera den typen av farligt beteende?

Varfor maste Sverige anpassa sig till efterblivna kuturer och farliga religioner? Nar ska vi saga ifran och valja in nya motiverade politiker som vill radda Sverige och skapa ett bra land.

Fraga er sjalva, nar gjorde politikerna nagot som ar bra for befolkningen, nar skapades en synbar forbattring i Sverige? Det har inte hant pa 30 ar, varfor rosta pa de som pratar om jamlikhet nar de sjalva suttit vid makten i 50 ar och borde lyckats vid det har laget. Om de ar sa inkompetenta varfor valja in dem igen?

Nej, sluta ge dem ett frikort, valj nya partier och avskeda de inkompetenta och farliga partierna som hela tiden skapar battre villkor for invandrare men skar ned pa allt som skattebetalarna fortjanar och dessuton inte vill prata om det.


Alla valjare borde las den har utmarkta insandaren innan man valjer parti, den forklarar allt som hander i Sverige. svd Expressen svd dn

Las insandaren som lankas ovan se darefter filmen som forklarar hur folkoverforingar paverkar ett land.

Sunday, March 14, 2010

Sverige far huvudvark av att aldrig fa komma till tals.

De som kallas flyktingbarn ar ofta inga bebisar eller barn, de ar fullvuxna och en del ser ut att vara 20 - 30 - och 40 ar gamla.

De pa Migrationsverket som jobbar med "barnen" sager att nastan ingen av dem ar barn och de har inget asylbehov, allt ar en bluff, en asylbluff. Las om det fran en direktrapport.

Men aldern ar ett mindre problem. Ett storre problem ar att Sverige inte har nagon invandringspolitik och fortsatter ta emot ett obegransat antal manniskor till en hemlig kostnad som det inte finns nagon grans for uppat.

Med jamna mellanrum fortsatter media och personer som ar anstallda i den bidragskravande offentliga sektorn att argumentera for en storre massinvandnrng. De har aldrig forklarat varfor de vill ha fler till Sverige, de har aldrig forklarat varfor Sverige ska anvanda surt forvarvade skattemedel, dessutom ett belopp som ar hemligt till ett obegransat antal nyankomna som far asyl av tusen olika skal. Kan nagon vettig manniska forsta varfor vi ger asyl pga en arvstvist?

Varfor ar beloppet hemligt, varfor ska vi ha en ofantligt stor massinvandring, varfor tar man in sa manga som mojligt sa fort som mojligt till Sverige?

Varfor, varfor, varfor, vi far aldrig nagra svar.

En annan fraga som jag undrat over ar varfor finns det ingen i den privata sektorn som stoder massinvandringen? Varfor ar de enda som stoder den, de ar anstallda i den offentliga sektorn, dit raknar jag Radda Barnen, Roda Korset, Unicef och de andra artikelskribenterna.

Den privata sektorn som anstallda eller som foretagare, de betalar samtliga skatteintakter som den offentliga sektorn ar beroende av och anvander till invandring, bidrag och loner till alla experter som uttalar sig till stod for fler till Sverige.

Vi far aldrig svar av dem, de har asikter men de kan aldrig forklara sig.

En flykting kostar over 1.2 miljon kronor varje ar, vad kostar de 100 000 som arligen tas in till sverige av var regering. De avslojar inga kostnader, siffrorna ar inlasta i ett sakerhetsskap i riksdagshuset, det ar Sveriges mest valbevarade hemlighet.

De sager ibland att "vi har rad", men har rad med vad undrar jag? Vad ar kostnaden vi "har rad" med?

100 000 asylsokande vi tar in varje ar som kostar gissningsvis 400 000 kr per person om aret, blir 40 miljarder kronor varje ar, sen laggs nasta ars 100 000 osv, det blir snabbt hundratals miljarder kronor som "vi har rad med".

Nar blev de som betalar for det tillfragade? Vi har aldrig fatt fragan, vi har aldrig tillatits protestera, men de i den offentliga sektorn, politiker osv de protestear inte just pa grund av att de inte betalar ett enda ore av kostnaden, skattebetalarna betalar hela rasket.

Men det ar inte enbart en kostnadsfraga, samhallet forandras till att se ut som nagon slags arabisk eller afrikansk bazaar, Sverige har redan forandrats och nu har partierna beslutat ta bort de sista svenskarna fran Rinkeby och ersatta alla de arbetstillfallena i de kommunala servicebolagen med en moske. Stockholmfororten Rinkeby har nu donerats till andra nationaliteter och svenskar har i stort sett forsvunnit med den sista utflyttningen. De bidragskravande invandrarfororterna far fler moskeer och mer kulturella bidrag och de svenska omradena far samre service och det blir farligare att vara utomhus i bade de svenska omradena och i invandraromradena.

Vi cementerar ett mer permanent overforande av sverige till fler bidragsberoende flyktingar som inte ens vill bo i Sverige. Pengarna ar bra for dem, men sa fort de far mojlighet sa aker de hem igen, kanske med svensk pension.

Sverige har snart forstorts helt, kanske utan att svenskarna ens markt det. De ser andra slags manniskor runtom dem, men de far aldrig reda pa vad som egentligen haller pa att handa.

Uppenbarligen vill vara politiker gora sverige till ett ghettolikandne okanomrade, utom i de sma enklaver dar de sjalva bor. Har de verkligen tankt igenom sin plan? Om deras enklaver blir omringade av farliga ghetton, kommer de inte att drabbas sjalva,

Vill de inte behalla en liten del av Sverige som svenskt? For turismens skull eller som museum for framtida generationer?

Fan vet hur de tanker, inte en enda svensk begriper hur de resonerar, inte en enda skattebetalare har fatt en forklaring till varfor de anvant obegransat med kapital till en massinvandring som ingen vill ha, som forstort Sverige, som driver ut rekordmanga svenskar fran Sverige och som i langden kommer att gora svenskarna till en underkuvad minoritet, kanske slavar under en ny religion eller kultur som ingen visste ett dugg om bara 10 ar sedan som harstammar fran > 1000 ar tilbaks i tiden.

Varfor?

Nar har vi passerat en punkt da det inte finns nagon atervando?

Las en insandare som aldrig skulle publiceras av nagon av de stora tidningarna. Den ar tankevackande och borde lasas av alla som ar intresserade av Sverige framtid. svd

Befolkningsexplosion i uländerna, varför krävs befolkningsminskning i rika länder?

Alla u-lander har en befolkningsexplosion, i-landerna har tvartom en minskande befolking som kommer att leda till en halverad befolkning varje eller varannan generation.

En atikel i DN kraver man att nativiteten minskar, men inte bara i u-landerna. De kraver att i-landerna minskar sin befolkning.

Visst har varlden begransade resurser i fraga om livmedel, energi osv. men de lander som har en explosionsartad befolkningsokning maste begransa fodelsetalen.

Det ar inte i-landerna som har ett problem, dar sker en kraftig befolkningminskning automatiskt med den laga nativiteten som finns dar.

Orsaken Sverige befolkning okar ar en oerhort stor massinvanding som har pagatt i 25 ar och ser ut att oka med allianseregeringen jamfort med S regeringen. Vi tar in 100 000 nya flyktingar varje ar, de ar ofta barnrika stora familjer och klaner. De i sin tur tar in anknytningsfall till Sverige. Forra aret var 47 % av de 100 000 som kom till Sverige anknytningsfall, de var fler an antalet flyktingar. Anknytningsfallen var den storsta gruppen.

Urspurngssvenskarna minskar i antal varje ar. Dels pga den laga nativitet, bland den lagsta i Europa. Varje svenska foder bara 1.4 barn vilket ar under 2.1 som kravs om befolkningsantalet ska vara konstant.

Invandrarna har en oerhort mycket hogre nativitet, det har drivit upp den genomsnittliga nativitetssiffran till 1.8 i Sverige.

Det pagar en stor folkomflyttning, ett stor antal flyktingar kommer till Europa varje ar samtidigt som anatalet Europeer minskar.

Problemet med det ar att de flesta langvaga immigranter lever pa samhallet, de ar en balstning och bidrar inte till den gemensamma skattekakan. De kommer darfor i stort inte vara den framtida skattebas som kravs om man ska kunna bibehalla pensioner och social service i framtiden.

Man far darfor rakna med att service and skatteintakter kommer att sjunka, samtidigt som kostnaderna for livsmedel och energi, boende och vatten kommer att oka kraftigt.

DN artiklen ar underlig eftersom slutsaten ar att man vill att vi i vast minskar var befolkning annu mer, frivilligt, medan uppmaningeb istallet borde riktas dit dar en befolkningsexplosion pagar.

Man far kanslan av att man vill forbereda oss pa att vi snart tvingas arbeta langre an till 65 ar alder. Sossarna har forvarnat oss, de pratar om att man maste hoja pensisonsaldern fran 65 till 67 ar.

Artiklen sakande tyvarra alla forslag pa hur u-landerna ska agera for att minska befokningokningen. Inte ett enda forslag kom man fram med trots att det ar en nadvandighet att minska ulandernas befolkning om en framtida konflikt mellan folkrika stater och vast ska undvikas. En konflikt om resurser och makt kan komma snabbare an man tror med tanke pa de snabbt sinande resurserna som automatiskt leder till hogre priser som nastan bara vast har rad med.

Vad gor 1 miljard fattiga kinerser nar de inte har rad med mat och energi langre, och de ser var hoga levnadsstandard pa TV?

dn

Monday, March 1, 2010

Guillou stoder Taliban, karnvapenladdat Iran och Nord Korea.

Jag trodde jag visste en hel del om Guillou, men det visste jag inte forran jag laste hans artikel i Aftonbladet nyss.

Han skriver att det ar viktigt att kritisera USA, viktigare an att kritisera Talibanerna, eller Iran, eller Nord Korea.

Han tycker att det ar sjalvklart och att det inte borde vara svart att forsta.

Just det, det handlar om hur mycket vi "forstar", enlig KGB Jan. Vart stallningstagande for eller emot varldens storsta demokrati, USA, och for varldens mest hotfulla irrationella diktatoriska foreteelser bero pa vad vi forstar. Vi som inte begriper nagot, enligt KGB Jan, foredrar demokratierna och ogillar farliga diktaturer som utrustar sig med , om de kan, karnvapen med syfte att anvanda dem som hot eller som massforintelse, beroende pa hur ledarskapet kanner sig den dagen.

Det ar oroande att se att Aftonbladet anvander KGB Jan som en av sina reguljara kolumnister.

Det ar lika oroande att se en valdsman ga fri, ostraffad, eftersom han mest sannorlikt kommer att bli farligare med tiden om han inte straffas.

Det ar likadant med spioner, om de inte grips och straffas sa gar deras hat mot deras fiender snart overstyr och de blir farligare. Darfor borde Jan G gripas och straffas for sina brott istallet for som nu tillatas padyvla oss sina extremist asikter som taleman for agarna av ledande media. Han uttallar sig inte som oberoende privatperson, da skulle han inte fa tillgang till media. Han uttalar som som en kand Sovjetspion och agarna av Aftonbladet (LO, S partiet) och de andra media haller troligen med honom i sitt kapitalisthat, varfor ger de honom betalt annars.

Darfor ar det viktigt att kritisera spionen och de media som ger honom utrymme for sitt hat.

Som tur ar forlorar TV och tidningarna sin roll som nyhetsformedlare. En poll i SVD visar att Internet anvands som nyhetskalla av 73 %, bara 19 % anvander tidningarna och 4 % anvander TV som nyhetskalla. Det ar formodligen darfor allmanheten ar mer valinformerad idag eftersom vi kan fa nyheter utan att bli tillsagda vad vi ska lasa och vad vi ska tycka av extremisterna och kommunistspioner som fyller upp alla nyhetsredaktioner. AB