Sunday, September 27, 2009

Aftonbladet tror att mediafolk ar Obamas varsta fiender.

I en artikel skriver Aftonbladet att Obamas varsta fiender ar mediakommentatorer.

Jag ser ett par problem med den analysen. Forst sa ar de vanliga USA hatande terroristerna Obamas varsta fiender, inte nagra mediapersoner. Nagra av de vanliga USA hatande diktatornerna har daremot en hel del goda saker att saga om Obama. Kahdaffi sade i sitt FN tal att Obama ar hans son. Kahdaffi sade i CBS news att han kande ett broderskap med Obama eftersom hans ursprung ar arabiskt/muslimskt fran Afrika, Kenya.

Media borde granska politiker och kritiera och anaylera vad politiker gor och deras planer. Nu om nagra fa i amerikansk media gor det sa klassas de som "fiender" till Obama av Aftonbladet. Det ar en underlig installning av AB som tillhor gruppen media som borde granska politiker. Det marklig med just media och Obama ar att han knappt nagonsin kritiserats eller diskuterats med analys. Nastan samtliga amerikanska media har undvikit all negativ rapportering och istallet helt omotiverat hyllat honom.

Svensk media var annu varre. De fortsatter an i dag skriva hur bra han ar och undviker all kritik mot honom. Men skriver inte ens om hans alla program som kritiserats i USA.

Aftonbladets artikel skulle mycket val kunna vara skriven av Obamas pressavdelning. Den ignorerar all fakta kring kritiken mot sjukvardplanen. Helt felaktigt skriver AB att Rush Limbaugh ligger bakom de miljontals mannskor som var ute och demonstrerade. Det var nastan samtliga valjarkategorier som protesterar, aven demokrater som i ovrigt stoder Obama. Orsaken ar att sjukvaden som 85 % tycker br bra kommer att fa stora forsamringar, kommer att kosta trilliner dollar, utan att att man antaller en enda ny lakare eller skoterska for att ge tiotals miljoner fler sjukvard. Det ar en sjalvklarhet att de som redan har bra sjukvard far mycket samre service till hogre kostnad. Planen tar inte itu med nagra enkla reformer som omedelbart skulle sanka kosnterna och ge fler billig sjukvard. Det beror pa att Obama inte vill stota sig med advokatlobbyisterna som vill ha kvar mojligheten till att stamma sjukvardsindustrin ovasett om de har ett legitimt fall eller inte.

Det en del radiofolk reagerar mot ar Obamas forsok att stoppa yttrandefriheten i radio med sitt forslag om balanderad politisk kommentar som egentligen innebar att kritik inte far forekomma om man inte tar in likvardig motkritik i samtliga radio kanaler.

Det ar ett forsok att stoppa yttrandefrihen precis som Chavez gjort i Venezuela nar han forbjod en mangd radiostationer. Hur manga artiklar har svensk media skrivit om det, hur manga svenskar kanner till de antidemokratiska tendenserna hos Obama? Trots internet sa kanner troligen knappt nagra fa procent svenskar till det. Fragan ar om inte mediasituationen i Sverige ar lik den i Venezuela, man far en mycket begransad rapportering som ar politiskt styrd?

Artikeln i AB anvander ett sprakbruk som de mest radikala pa Obamas vansterkant anvander. Aftonbladet kallar mediafolk med legitim kritik mot Obama for "de varsta fienden" and anvander ord som "ursinnig agitator", "hatska tilltal", "spefulla anklagelser", "vralande", och "ilsket morrande attackhundar". Alla ord har anvants av den radikla vanstern i USA, det ar troligen inte ord som aftonbladets journalist kom pa sjalv, de har han sakert hittat pa vansterbloggarna.

Per Bjurman borde jamfor sin artikel med den kritik som diktatorer riktar mot sina fiender. Formodligen hittar man samma ord och smutskastning mot de som vill aterfa sin efterlangtade demokrati och yttrandefrihet. ab

Wednesday, September 23, 2009

Komik pa hog niva, diktatorn Kadhaffi underhaller FN.

Diktatorn Kadhaffi holl sitt tal i FN genast efter Obama men fortsatta sitt osammanhangande tal i en och en halv timma, langt over tiden.

Infor en halvton generalforsamling sade han flera sensationella saker;

Han ville dela in FN i tva FN, ett for de stora nationerna och ett annat for de sma landerna med egna sakerhetsrad. Logiken skulle vara att ge de mindre nationerna mer inflytande.

Han ville tacka USA for att ha varit vard for FN i over 50 ar och foreslog att FN flyttas till Indien, Kina eller Lybien.

En av orsakerna han angav var att ledande FN diplomater skulle darmed slippa flyga sa langt och slippa fa jetlag, de blir for trotta. Han begrep inte att de som bor langt ifran Kina eller Indien far anda flyga langa strackor.

Dessutom ville han med flytten hjalpa USA slippa terroristhot mot FN skapan. Han fattar tydligen inte att FN var hotat oavsett vilket land byggnaden lag i.

En annan orsak var att en del personer som tillhorde diplomternas personal nekats visumav USA av olika skal, om man flyttar FN sa skulle det inte langre vara ett problem!?

Han pratade om mordet pa President Kennedy och ville att FN skulle underoka det eftersom han tyckte att Israelerna formodligen lag bakom mordet.

Sedan sade han att kapitalisterna i lakemedelsbolagen lag bakom svin-influensan eftersom de vill tjana pengar pa mediciner. Dessutom foreslog han att nasta gang de uppfinner en sjukdom kallar den hons-influensan i stallet. Medicin ska vara gratis tyckte han.

Han kallade FN och sakerhetsradet for "terrorister precis som Al Queda". Det var oklart om han tyckte bra om FN som terrorister eller inte eftersom han sjalv ar en av de storsta terroristsponsorerna i arabvarlden.

Han delade ut en varning till Europa att:

"om ni inte betalar (nagra triljoner dollar) i skadestand sa kommer vi afrikaner och asiaster att oversvamma Europe och aterta de tillgangar ni stulit fran afrika under kolonialtiden".

Invasionen han menar ar den stora massinvandringen som pagar av afrikaner och asiater till Europa som tar en allt storre andel av BNP i ansprak i Europa i form av bidrag som de invandrade skickar tillbaka sina hemlander. Det handlar om en invandringsinvasion inte en militar invasion.

Han sade att Italien har bett om ursakt och betalar skadestand under 20 ar till diktatorn, darfor kommer han inte "invadera" Italien som han hotar gora med ovriga Europa. Han har inte forklarat varfor batlassen med nya ekonomiska flyktingar fortsattar komma till Italien fran Libyen. En diktator behover ju aldrig forklara sig eller redovisa vad han gor.
Han sade manga andra underliga skrattretande saker och det ar inte konstigt att de flesta diplomater lamnade salen nar han skulle tala. Ingenting han sager "makes sense". Det ar en forvirrad och farlig man, en byfane med massor av pengar. Han blir inte mindre farlig av att ha mycket stora oljetillgangar som han tjanar miljarder pa.

Reinfeldts tal lyssnade jag inte pa av tisdbrist. Sverige som ar ett av varldens minsta lander som pga av sin litenhet knappt kvalificerar sig som en nation har inte och kan inte vantas ha mycket inflytande i varlden. Komik ar roligare att lyssna pa aven den levereras av en farlig galning som Kadhaffi och han inte ens begriper hur rolig han ar. dn svd svd ab

Tuesday, September 15, 2009

Sverige vagrade lamna ut terrorist som fick livstidsdom.


Det ar skillnaden pa hur Sveriges regering ser vekligheten och hot och hur en domstol i USA ser samma hotbild.

Sverige vagrade lamna ut den nu livtidsdomde terroristen Oussama Kassir. Andra lander i Europa tyckte inte som Sverige. Han grep i Prag pa vag tillbaks till sitt hemland och utlamnades till USA. Som tur var sa ar andra landers myndigheter mer ansvarsfulla. Nu ar han domd i USA till livstid och mot bakgrund av det sa borde Sverige skammas over hur man hanterar hot och terrorister.

Sveriges attityd att vi ska tycka synd om alla, ta emot alla och att vi inte ska behova undersoka deras bakgrund bara for att de begar asyl i Sverige ar inte ett vuxet och ansvarigt satt att skota ett land. Den andra terroristen som fick fristad i Sverige Mehdi Muhammed Ghezali som fick VIP flyg i privatjet greps i Pakistan misstankt som terrorist.

Samtidigt som u-lander tydligen begriper mer an svenska regeringar sa har Sverige struntat i att gripa de allra flesta upploppsmakare i fororterna som branner ner byggnader, bilar och foretag. De fatal unga upprormakare som grips slapps oftast utan atgard.

Sverige ar landet dar allting tolereras, utom sportsligt utbyte med en del andra lander och poliser som uttalar arsinta kommentar mot farliga upprorsmakare.

Sverge ar den pefekta bananrepubliken dar man diskuterar allt banalt mellan himmel och jord men ingenting av de allvarliga saker som hotar Sverige diskuteras. Har svenskarna inte markt det? svd dn dn dn ab svd svd dn dn svd


Thursday, September 10, 2009

Vi far inte glomma vilka som forsokte morda oss.


9-11 2001, glom inte vilka som forsokte morda oss. De lyckads morda 3000 man, kvinnor och barn, kontorsarbetare, stadare, turister mfl.

Det finns fler ute i varlden som, om de kunde, skulle spranga karnvapen i varje vastlig storstad. De har studerat koranen, de saknar hopp och livslust. Kanske for att de vet att de aldrig klarar att astadkomma nagot i livet annat an forstorelse. De ar lustmordare. De later sig utnyttjas av andra muslimer som ar en aning klokare an dem som manipulerar de minst begavade.

Det hjalper inte mycket att undra varfor de vill morda oss, det bara ar sa. Vi maste vanja oss vi den tanken och idag paminnas om att det pagar ett krig mot de lustmordande terroristerna, det ar ett verkligt krig och alla maste vara med och bekampa de skyldiga. Sverige kan inte sitta vid sidan om detta krig och tillata terrorister ga fria och planera nya dad.

Den sa kallade Gitmosvensken Mehdi Ghezali har tydligen gripits i Pakistan for terroristverksamhet. Varfor skickade regeringen forsvarets privatjet for att hamta denna terrorist fran Gitmo till Sverige, varfor utvisades han inte istallet?

Varfor ar u-lander battre an Sverige pa att gripa terrorister? Kan man vanta sig annat nar SAPO inte ens svarar nar polischefen larmar? Har vi avvecklat SAPO precis som vi avvecklat forsvaret?

Vad har Sverige gjort pa sista tiden for att stoppa terror och terrorister?

Se Fitna och tank efter:

Wednesday, September 9, 2009

Ingen litar pa Obama langre.

En lang rad logner har gjort att folk inte langre litar pa Obama. Det ar huvudorsaken till det vaxande motstandet.

Ett av valloften var att alla meborgare ska kunna se samtliga nya lagforslag pa natet en tid innan Senaten rostar for att ge tid till debatt och inflytande. Det har inte hant en enda gang. Tvartom, Obama administrationen har for det mesta gjort om de flesta lagforslag under natten innan ett val, sa att senaten som ska rosta om lagforslaget dagen darpa inte ens har tid att lasa igenom alla andringar. Demokraterna har slutat lasa forslagen och Republiknerna roster nej, om de inte far tillfalla att lasa forslaget.

Rangel (D) sade "varfor ska man lasa igenom lagforslagen nar det inte finns tid och man inte har advokter till hands for att tolka lagforslagen."

Sa gick det med ett av de viktigaste valloftena. Ett annat lofte var att det skulle bli en ny era av samarbete mellan partierna, det blev motsatsen. Demokratena har stoppat republikanskt inflytande pa lagstifningen mer an nagonsin.

Radikaler som Van Jones som ledande befattningshavare hjalper knappast hans trovardighet. Van Jones avgick i sondags men administrationen beklagade avgangen trots att Van Jones stoder de mest radikala extreister som finns i USA, tex polismordaren och Svarta Pantern Mumia Abu Jamal och hans kommunistnatverk.

Protesterna mot Obama handlar inte bara om sjukvardsplanerna (som inte ens existerar annu), men aven om att han spenderat mer pengar hittills an samtliga tidigare presidenter sammalagt under USA' s historia. Teapartyexpress ar ett protesttag som samlar tusentals vid moten. Den aker i karavan genom landet och kulminerar i DC den 12/9. Hundratusen protesterande personer vantas komma till finalen.

Nagra av de saker som ar kanda om Obamacare ar:
  • de oforsakrade ska tvingas betala manadsavgiften (som ar okand),
  • ingen nya lakare, skoterskor eller sjukhus skapas trots att planerna omfattar kanske 15 miljoner nya patienter,
  • foretag som inte forsakrar de anstallda straffas med en stor avgift, 8 % av lonesumman,
  • existerande system som medicare belastas med det nya programmet,
  • Obama vagrar tillata lagreform for att minska kostnaderna och antalet stammningar,
  • Obama vagrar tillata konsumenter ta forsakring erbjudna i andra stater vilket skulle sanka kostnaderna kraftigt,
Obama har ambitioner om att oka det federala och fackliga inflytandet pa bekostnad av det privata agandet och decentraliserade beslut. Han stoder advokatlobbyn trots att ett enkelt besult kan minska sjukvardskostnaderna radikalt coh stoppa oberattigade lawsuits.

Aven om en fardig plan presenterades sa vet vi att nya forslag andras till oigenkannlighet natten innan man rostar om nya lagforslag. Folk har trottnat pa att missledas och luras av en radikal som knappt nagon vet hur han egentligen tanker och tycker. Den kanda amerikanska toleransen och viljan att ge "nya spelare" en chans ar pa upphalllning. Obama har utnyttjat toleransen och nu nar folk vet mer om hur han arbetar sa minskar toleransen snabbt.

Talet till skolbarnen skulle ha instruktioner till barnen om att de skulle skriva ner hur de kan hjalpa Obama, den ide'n togs bort i sista minuten. Det sag ut som att barnen beordrats hjalpa administrationen.

Folk litar inte pa Obama langre. Mot bakgrund av allt som intraffat sa ar det fullt begripligt. dn ab dn svd dn ab svd svd svd ab

Tuesday, September 8, 2009

Obamas tal andrades efter stark kritik.

Obama hade tankt halla ett tal till skolbarnen och den federala skolmyndigheten hade instruerat skolorna att ge barnen i uppdrag att skriva ett papper om hur de skulle gora for att hjalpa Obama administrationen att genomfora deras politik.

Nar planen lackte ut sa blev det genast en kraftig reaktion mot Obama. Han vill anvanda barnen som sina personiga sma trupper for att paverka foraldrarna.

Om nagon annan president hade forsokt med det sa hade forstasidesrubrikerna fortsatt i veckor med massiv kritisk. Eftersom nastan all media stoder Obamas sa marks knappt nagon kritik.

I Sverige gar man langst, dar verker man vara helt omedveten om det oetiska, minst sagt, styrningsforsok och indoktrineringsforsok pa skoltid. SvD skriver att Obamas tal mottes av jubel utan att SvD ens kommenterar indoktrineringsforsoket. svd dn ab

Thursday, September 3, 2009

Sveriges forsta Obama kritiska artikel, grattis Aftonbladet.


Den forsta Obama kritiska artikeln syntes i Aftonbladet idag. Wolfgang Hansson skrev om att det inte var bra om Obama personligen tog makten over internatet for att kunna stanga av obekvama hemsidor och epost.

Sanningen bakom Obamas vilja att ta kontroll over all natmedia vet man inte mycket om eftersom Obama administrationen ar den mest hemlighetsfulla av alla nutida administrationer. Forslaget kan inte analyseras ensamt, man maste inkludera allt Obama foreslagit och forsokt gora om man vill inse hur han tanker.

Hans utnamningar av dussintals ledande personer till olika specialomraden har kringatt den normala utnamningsprocessen av departementschefer som normalt granskas av kongressen.

Nu har ingen kunnat granska hans ledande utnamningar som nu visar sig vara radikala extremister. Obamas kamrat som blev ny chef for grona jobb projektet, (folj lanken, se filmen for ett litet axplock av det Van Jones star for) Van Jones, en sjalvutnamnd kommunist gjorde ett uttalande dagen efter 9-11-2001 och mer eller mindre hyllade terroristerna och sade att det var USA's eget fel att de 3000 personerna mordades av islamisterna. Dessutom sa greps han under raskravallerna i Los Angeles och han har andra oklara saker i bakgrunden.

En annan kamrat till Obama som blev ledande person i administrationen har oppet sagt att Sharia lagar ska tillampas i vissa fall i domstolar i USA.

Administrationen har funderat over hur de ska fa kontroll over privata radio, de vill infora ett lagforslag som kraver att fri radio inte langre ska fa finnas. Lagen skulle i pratiken fungera som att en radiovard i pratradio tvingades balansera alla radiokommentarer i politiska fragor med bagge sidor av en politisk fraga. Det skulle i pratiken innebara censur och ett stopp pa yttrandefriheten. Obam skulle darmed fa bestamma vilka som far indraget sandnigstillstand baserat pa vad man sager.

Det ar underligt att Obama vill ta till sa drakoniska lagforslag nu da nastan alla media redan stoder honom. De storsta TV kanalerna CNN, MSNBC, CBS, ABC och NBC's har politiska kommentatorer som nastan samtliga gor allt for att vinkla politiska nyheter till Obamas fordel och till republikanernas nackdel. Den enda politiskt obundna TV kanalen ar Foxnews som bibehaller god journalistik och ar neutrala och rapportera bagge standpunkter, inte enbart Obama admistrationens pressmeddelanden oklippta som de andra kanalerna gor.

Svensk media har varit annu varre an amerikansk media i sin bevakning av Obama och valet.

Darfor ar det ovant att nu for forsta gangen i svensk media se en Obama-kritisk artikel. Bra gjort Wolfgang Hansson, kan man hoppas att andra media i Sverige borjar granska isallet for som hittils hylla den mest radikala president USA nagonsin haft? Eller ar den artikeln bara ett "olycksfall" i arbetet?

Hittade ett litet fel i artikeln. Den enda president som nagonsin kan anklagas for att ha Dr Strangelove tendenser ar just Obama med tanke pa hans hundratals radikala forslag, utnamningar mm som samtliga leder till mindre frihet, mer av ett storebror samhalle, overforing av makt fran privata intressen och foretag till federala myndiheter, facket, och Vita Huset och slutligen ett mycket dyrare samhalle att bo i och mycket mindre pengar over for skattebetalarna.

Oljemannen Boone Pickens forutser ett pris pa 300 dollar per fat olja. Hur det paverkar varldens ekonomi kan vem som helst rakna ut. ab svd ab ab