Thursday, December 24, 2009

Wednesday, December 23, 2009

All text i forslaget togs bort, ersattes av hemligt hopkok.

Det ar dyrt att lita pa en samling okunniga politiker som styr.

Den nya halsoplanen som varit offentlig i tva veckor och diskuterats intensivt gjordes om i Fredags. Hela texten pa 2700 sidor togs bort, den eliminerades och ett sk Managers Amendment sattes in i dess stalle.

Alla snillen som pluggat planen kan glomma bort allt de lart sig om den. Nu har man bara nagra timmar att studera den nya planen eftersom den bara funnits offenlig sedan i Lordags. Det sattes ihop i hemlighet som vanligt helt utan insyn av varken valjare eller republikaner. Det ar motsatsen till vad Obama lovade unden sin valkampanj, allt skulle visas upp offentligt, CSPAN skulle fa sanda alla forhandlingar i TV. Ingen tidigare politiker har nagonsin ljugit pa ett sa uppenbart foraktfullt satt. Det som RNC ledaren sade, att "visa langfingret at valjarna".

Man kan bara dra slutsatsen att de vill tvinga igenom en plan som ingen har kunna lara sig. De vill inte ge folk en mojlighet att diskutera och ta upp det som finns dar.

Det handlar inte om en halsoplan, det handlar snarare om ett organiserat forsok att med kopta roster och dolda lagforandringar och regler forsoka ta over 1/6 av USA ekonomi. Lagarna kring halsovarden andras strax efter att halsoplanen rostats igenom med 1 rosts marginal. En av de nyss omskrivna halsoplanerna skulle kosta 829 miljarder dollar. Den skulle tacka 5 miljoner manniskor och lamna 25 miljoner medborgare oforsakrade. Det blir en kostnad pa 165 800 dollar per nyforsakrad person som ska jamforas med en privat forsakring pa 100 dollar i manaden i dag. Folk ska tvings att kopa forsakring eller ga i fanglese, som i ett monoplspel. Det sym ytligt sett ser ut att ge mer sjukvard till fler, ar mer ett nytt tvangssamhalle med staliga monopol styrda av okanda tzarer som senare bestammer villkoren, vilka som ska fangslas, vilka som ska fa sjukvard, vilka som ska tvingas vanta etc.

Ett annat program var 75 miljarder till amorteringsmodifikationer. HAMP skulle hjalp folk att fa ner sina rantor. 25000 har justerats hittills, det blir en kostnad pa 3 miljoner dollar per justerad amortering.

Det ar enkelt att spendera skattebetalarnas pengar om man tror sig ha obegransad tillgang pa pengar?

Bidragen till nya bilkop skulle ge folk en rabatt pa 4000 dollar om man lamnade in en gammal bil. Det programmet kostade 24 000 dollar per ny bil som koptes.

Det ar inte enkelt for en regering att forsoka ta in alla dessa bortslosade pengar via skatterna nar ekonomin befinner sig i en recession och lider av ovisshet och radsla infor vad som kommer harnast.

Halsoplanen har inte i nagot forslag haft kostnaden for individer eller foretag redovisade. Ingen vet altsa vad den kommer att kosta. De som inte vill ta den forsakringen skulle enligt urspungsforslaget tvingas betala eller kunna domas till fangelse. Republikanerna har sagt att det ar helt oforenligt med konstitutionen. Ingen manniska har tidigare kunnat domas till fangelse for att han vagrat kopa en tjanst. Nu andras spelreglerna for demokratin.

Ju narmare de nya lagforslagen vi kommer sa oka protesterna. Men alla demokrater har mutats och ar kopta med olika specialbidrag till deras stater som kostar fran nagra miljoner till over en miljard dollar per senator.

Nasta steg blir att representanthuset accepterar planen som den ar och blir lag eller att man forhandlar om den till en helt ny plan. Om den gors om sa maste den i sin tur godkannas i bagge kamrar en gang till innan den kan skrivas under av presidenten och bli lag.

Som en avslutande forolampning pa aret sa gors omrostningen pa julafton.

Jag undrar vad personen som finns i Obamas julgran skulle tycka om allt Obama gor. Han ar avliden, men Mao Tse Tung som dekorerar Obamas Vita Huset-julgran skulle nog tycka att Obama gor ett bra jobb.

(Bild fran Vita Husets julgran. Dessutom finns det en transvestit och en bild pa Obama inklistrad pa Mount Rushmore. Obama familjen firar inte Jul, det kanske ar darfor de inte tar dekorationerna pa allvar. Vi lar oss mer om Obama for varje dag som gar) svd dn dn svd ab


Tuesday, December 15, 2009

Ett tecken pa att du bor i Californien?

HOW TO TELL IF YOU'VE BEEN CALIFORNICATED:

1. Your co-worker has eight body piercings and none are visible.

2. You make over $300,000 and still can't afford a house.

3. You take a bus and are shocked at two people carrying on a conversation in English.

4. Your child's third-grade teacher has purple hair, a nose ring, and is named Breeze.

5. You can't remember . . . is pot illegal?

6. You've been to a baby shower that has two mothers and a sperm donor.

7. You have a very strong opinion about where your coffee beans are grown, and you can taste the difference between Sumatran and Ethiopian.

8. You know which restaurant serves the freshest arugula.

9. You can't remember . . . is pot illegal?

10. A really great parking space can totally move you to tears.

11. A low speed police pursuit will interrupt ANY TV broadcast.

12. Gas costs $1.00 per gallon more than anywhere else in the U.S.

13. A man gets on the bus in full leather regalia and crotchless chaps, and you don't even notice.

14. the guy at 8:30 am at Starbucks' wearing the baseball cap and sunglasses who looks like George Clooney really IS George Clooney.

15. Your car insurance costs as much as your house payment.

16. Your hairdresser is straight, your plumber is gay, the woman who delivers your mail is into S & M, and your Mary Kay rep is a guy in drag.

17. You can't remember . . . is pot illegal?

18. It's barely sprinkling rain and there's a report on every news station: "STORM WATCH."

19. You have to leave the big company meeting early because Billy Blanks himself is teaching the 4:00 pm Tae Bo class.

20. You pass an elementary school playground and the children are all busy with their cells or pagers.

21. It's barely sprinkling rain outside, so you leave for work an hour early to avoid all the weather-related accidents.

22. Hey!!!! Is Pot Illegal????

23. Both you AND your dog have therapist . . . and lastly.

24. The Terminator is your governor.

Tuesday, December 8, 2009

Obama hamtar fredspriset och drar ivag, nobbar festligheterna.


Obama har enligt media planerat att hamta sitt omtvistade fredspris, sedan drar han ivag utan att ta sig tid att se allt som den norska nobelkommitten arrangerat.

Nobelkommittens rovslickande hjalper inte. Det har en utstallning om Obama och en om Martin Luther King pa Nobels fredscenter.

Obama nobbar alla arrangemang och drar vidare. Han nobbar lunch med den norska kungen. Ett arrangerat fackeltag utanfor Obamas Hotell kanske far en vinkning av fralsaren vid 7-tiden...

Ordforanden i den norska Nobelkommitten hotas med avsked after att de andra norska politiska partierna tyckte hans Obama pris var skandalost. Obama nominerades till fredpriset efter tva veckor som president helt utan internationellt arbete eller kunnande.

De 90 miljoner som Obamas resa till Norge kostar kunde spenderas battre. Han hade forst planerat att resa till miljokonferenser i Kopenhamn samtidigt, men han skot upp Kopenhamnsresan till senare, det blir tva resor istallet for en. 90 mil x 2? Det kanske beror pa att hans unga aspiranter maste skriva om talet till hans teleprompter efter att viktig miljoforskning som USA regeringen litar pa for politiska beslut visar sig var falsk och overdriven i den storsta forskarskandalen pa lange.

I SvD antar man att Obama kan framsta som "arrogant" nar han nobbar Norge. Ar det forsta gangen de marker det och beror inte det pa att han AR arrogant? Obamatrom maskinen drar vidare med nya livsfarliga beslut. Snart blir det cap and trade, vilket kommer att driva varldsekonomierna till katastrofens rand. Oljeexperter tror att oljepriset kommer att hamna på $300 per fat pga Obams nya policy, hur mycket blir det svenska bensinpriset i så fall?

OPEC kan skratta sig lyckliga, de kommer att kunna kopa upp hela varldens borser om Obamas planer forverkligas. De amerikanska oljebolagen ar inte lika lyckligt lottade eftersom Obama samtidigt stoppar inhemsk utvinning av olja och naturgas, da aterstar nastan bara oljeimport av avsevart storre kvantiteter olja an tidigare oavsett hur manga elbilar som tillverkas. Elen kommer ju fran oljeeldade kraftverk eftersom Obamas plan gor att kolkraftverken kommer att avvecklas. Grattis OPEC, Obamas basta van.

Den ekonomiska varldskrisen som Obama forvarrar kommer att ta minst 1-2 ar att fixa efter att han har lamnat sin post ar 2013. Ingen har nagot hopp om en ljusning de narmaste aren.