Tuesday, September 30, 2008

Krisen visar vem som agerar, vem som tittar pa och vem som saboterar.

Pa Onsdag kvall efter 2 dagars semester sa atergar kongressen till att forsoka rosta fram en losning. Kl 21:00 lokal tid samlas de igen till ett nytt forsok.

De som fortsatte arbeta kreativt med problemet kommer att vinna i langden. De som sager att det ar ett stort och viktigt problem men fortsatter med sin valkampanj utan att att forsoka agera (Obama) kan knappast vinna pa sitt agerande. De som pratat med honom i telefon sajer att han har ringt och undrat hur forhandlingarna gar. Det ar knappast ett handfast ledarskap. Nancy Pelosi maste spakas ut. Efter hennes katastrofala agerande mitt i ett kansligt forhandlingsskede brot allt samman. Hon kunde inte lata blir att anvanda talarstolen till sitt hattal. Man blir nastan illamaende av henns verbala krakningar, hon ar en katastrof for demokraterna.

McCain fortsatter med att forsoka paverka alla inblandade parter att aterga for att snabbt ta fram en losning pa problemet, helst idag. Han foreslog en hojning av forsakrade banksaldon till 250 tusen dollar. Strax darefter foreslog Obama detsamma. McCains iblandning i forra veckan ledde till att manga republikaner gick med pa hans linje och skulle stodja det forslaget. Det hade han aldrig kunnat lyckas med om han varit franvarande och jobbat via telefon. De bagge parterna fick inte ihop tillrackligt manga roster men om det lyckas pa Onsdag kvall sa ar det enbart tackvare det faktumet att McCain akte dit och fortsatte forsoka overtala sina mycket negativt installda republikaner. Om forslaget gar igenom sa det till mycket stor del McCain's fortjanst, och det kommer att visa sej i valkampanjen. De som agerat for att sabotera kompromissen ar Nancy Pelosi, och den passiva sidofiguren som fortsatte med sin kampanj och sade "ring mej om ni behover mej" ar Obama.

Det ser ut som att det forslaget som en grupp republikaner arbetat med inte kommer att anvandas, vilket ar synd. Det forslaget innehaller en hel rad kloka saker som insatta ekonomer anser vara en bra bit pa vagen till att losa hela problemet. Det inneholl bl.a. Newt Gingrich's forslag om andring av bokforingsreglerna vilket tillfor massivt kapital fran den privata kapitalmarknaden. Det gamla forslaget saknar manga av de detaljerna men forhoppningsvis kanske de kan laggas till det forra forslaget innan man rostar om det. Newt lagger fram sina ideer:


Enligt svenska nyheter sa ar den "nya sporten" att tvinga in fyrverkeripjaser i munnen pa folk och tanda pa. Vad har hant med Sverige? Vagar man resa dit pa semester?  AB

SVD DN DN SVD DN AB SVD AB

Monday, September 29, 2008

Finanspaket rostades ned i USA.


Efter 4 timmars intensiv debatt idag rostade kl 13.00 lokal tid USA om de 700 miljarder dollar finansiella raddningspaketet.

Det blev NEJ.

Det blir altsa ingen raddningspaket i USA som man arbetat med i flera dagar.

Marko blev forst med nyheten som felaktigt rapporteras i svenska media igar. Svensk media rapporterade igar att raddningspaketet accepterats, det var fel.

BAKGRUND TILL MISSLYCKANDET!

Enligt republikanernas uttalande efter den misslyckade omrostningen sa hade republikanerna tidigare haft tillrackligt manga for att fa igenom ett positivt resultat. I sista minuten hade ett dussin republikaner andrat sej och bytt fran JA sidan till NEJ sidan, enligt slutresultatet hade det antalet inte varit tillrackligt for att radda krispaketet. Enligt de som uttalade sej bytte de sida dels pga av maoritetsledarens Nancy Pelosis giftiga uttalanden. Pleosi hade underforhandlingarna agerat ansvarsfullt och samarbetat med alla, men efter forhandlingarna gjorde hon partipolitik av affaren och forgiftade atmosfaren med sina anklagelser mot republikanerna. Hon anklagade dem for att vara optriotiska och forsenade bl.a. SLutresultat blir nu inget raddningspaket och man kan borja om med forhandlingarna inom nagra dagar. Under tiden sa forsvinner sakert nagra fler banker som gjort felinvesteringar i "subprime mortgages" och tillhorande instrument, vilket forenklat oversatts till "illa underbyggada amorteringslan." Bankaktierna kommer att ga ner, de mer stablia aktierna i bolag som inte exponerats i "krispapper" klarar sig battre. DOW Index gick ned 778 points i eftermiddag. Kongressen sammantraffar inte forran tidigast pa Torsdag igen.

SVD DN SVD DN AB SVD DN AB AB AB SVD AB DN

Sunday, September 28, 2008

Obama haller med McCain, kommer Barack Obama att rosta pa McCain?

Rent taktiskt sa ar det inte en bra ide att halla med sin motstandare i en valkampanj. En av de mest aterkommande kommentarerna fran Obama under den forsta debatten var just "McCain is correct".

Saturday, September 27, 2008

Barack Obamas velande illustreras.

Lyssna pa Barack Obamas velande, montaget sajer allt. (OBS Montage) Den som inte far sej ett gott skratt av filmen har ingen humor.

Ljudet kommer fran Obamas tal i Amman Jordanien i July 2008. Talet varade 41 minuter, han stammade i 7 av 41 minuter. Inget ah, eller uh har repeterats men det har klippts ihop av filmmakaren. Han lankar till andra sidor sa man kan verifiera att talet inneholl allt detta. Enjoy.

USA-valet.

Substans mot velighet och gissningar. USA-valet snart avgjort.


TV debatten mellan John McCain och Barack Obama visar nagra viktiga ingradienser i valet mellan de tva kandidaterna. John McCain kunde hanvisa till vad han gjort historiskt i olika fragor. Hur han rostat och vad han stod for visar hans omdome. Nu efterat sa kan man darfor bedoma hur bra eller daliga hans standpunkter i olika fragor har varit och det papekade han naturligtvis under debatten. For det mesta sa har han haft ratt och bedomt situationen helt korrekt vilket ger honom ett forsprang jamfort med den oprovade Obama. McCain har haft ratt om att inte forlagga trupper till Libanon, han hade ratt om forstarkningen till Bagdad, han hade en langtgaende klarsyn pa det som skulle handa i finansomradet redan tre ar sedan, han forutsag problemen och ville ha forbattringar reda da. Han tog upp manga fler exempel.

I jamforelse med McCain sa framstar Obama mer oerfaren an tidigare. I debatten kunde han daremot halla ett bra tal och var duktig pa att forsvara sej. Han ar en bra talare och det marktes. I substans sa forlorar Obama daremot. Han hade fel om de saker som kan matas nu efterat. I fragan om forstarkningen till Bagdad sa hade han fel. Det har bevisats men han vagrar erkanna det vilket ar en brist i arlighet. En person som inte kan vara arlig ar naturligtvis mindre palitligt. Det ar en brist som kommer att fa en negativ inverkan pa hans kampanj.

Obama vill "bomba pakistan", en USA allierad. Obama pratar mycket om att forstarka trupperna i Afghanistan men som chef for en underkommitee om Afghanistan sa har inte hallit ett enda mote och han har aldrig rest dit ens. Det papekade McCain som fick en till poang nar han sade att han sjalv brukar undersoka amnen och halla moten om han ar chef for en underkommmitee. Obamas prat om att Al Queda inte fanns i Irak och USA borde dra sej ut ar en stor omdomesbrist. De sjalva sade flera ar sedan att de har spragt over 4000 sjalvmordbombare i Irak. Bada Bin Laden och USA's militar sajer att fronten i kriget mot terror var i Irak. Obamas plan som ville dra tillbaks trupperna skulle leda till kaos och regionskrig, nu ar istallet krisen nastan over i Irak pga av truppforstarningen som McCain ville ha. Det ar enkelt att bedoma vem som hade ratt.

Obama sade mycket mer men ofta kom han in pa generella klagomal om de senaste aren vilket inte fortydligar hans eget program. Han forsok att koppla McCain till Bush administrationen gick inte sarskilt bra eftersom McCain kunde visa att han rostat emot administrationen i manga fragor som de haft fel om. Obama eget program ar holjt i dunkel och har bara forklarats ytligt, manga delar ar motsajelsefulla eller alldeles for vaga for att kunna tas pa allvar, om man inte ar en gambler.

I de viktigaste fragorna har Obama ingen erfarenhet och han kan inte visa pa manga historiska val eller beslut som man kan bedoma hans karaktar pa. Darfor ar han ett osaket kort och med finanskris runt hornet och manga andra hot runtom i varlden som Iran, Nord Korea, Islmaisternas Jihad runtom i varlden sa ar det mycket sakrare att valja nagon som kan bevisa att han har ett bra omdome, och har bedomt krissituationer ratt i de flesta fallen.

I verbal debattteknik sa var det nastan oavgjort med fordel McCain. I substans sa vager McCain avsevart mycket tyngre an lattviktaren Obama.

Senast igar sa talades det annu om hur kvinnorna som stodde Clinton skulle rosta. Runt 50-60 % av de vill inte valja Obama, de kommer enligt undersokningar att rosta pa McCain eller inte rosta alls. Manga amerikanska kvinnor ar lika Sarah Palin, de flesta kan eller vill identifiera sej med henne. McCain kan vinna valet med genidraget att ha den mycket uppskattade Palin som VP.

VP debatten visas i TV nasta vecka, jag ser fram emot den. Joe Biden har klackt ur sej fler underligheter sedan sist. Kommenataren om att Hillary Clinton var battre lampad som VP kandidat an han sjalv ar nasta oslagbar, men det finns tid for mer komedi fran Biden, vanta och se.

Man kan undra om finanskrisen verkligen ar en kris med tanke pa att en av landets storsta banker gick omkull i veckan utan att nagon brydde sej om det. J P Morgan tog over WaMu's tillgangar pa 300 miljarder dollar for den rabatterade kopesumman 1.9 miljarder dollar. Nagra forlorade lite pengar och nagra andra tjanade lite.

Foto:Svenska tidningar hyllar Obama med standigt repeterade hyllningsreportage. Samtidigt beskrivs republikanerna negativ pa alla mojlig satt, man anvander till och med rykten och osanningar. Det ar inte konstigt om svenskarna far en skev bild av vekligheten eftersom de inte far ta del av hur verkligheten ser ut. Svensk medias strategi; Hylla Obama och se vem lasarna stoder. Det visar hur oarliga de svenska journlisterna ar. Det visar deras karaktar. Tur att man slipper bo i Sverige och vara omringar av en sa falsk varldsbild.

SVD DN AB

Monday, September 22, 2008

Svenska tidningar har inget negtivt om McCain, letar kritik bland bloggar.

Svenska tidningar fortsatter med sin ensidiga rapportering om USA valet.

I Expressen's USA val sektion lyser rubriken "En ny krash for McCain" som syftar pa hur finanskrisen hanteras. Dar skriver Expressen att "McCain blottar sin okunskap" och "Obama har fordelen att vara ett oskrivet blad".

Aftonbladet skriver "Obama finanskrisens vinnare". Precis som 9 av 10 andra rubriker i Sverige ar aven denna missvisande.

Det ar langt ifran sanningen, men med rosafargade glasogon sa kanske den falska verkligheten rapporteras i svensk media.
McCain presenterade en plan forra veckan, dessutom var han en av fa som lange sedan varnat for att just detta kunde intraffa om man inte granskade finanstransaktioner noggrannare.

Obama har inte presenterat en plan annu, han vill avvakta for att se vad den sittande administrationen ska gora innan han sajer nagot om en plan. Obama framstar annu en gang som obeslutsam och farligt velande. Den har typen av situation maste losas snabbt for att forhindra storre kriser, och Obama har nu visat att han inte kan hantera den saken. Mannen ar inte snabb, det marks nar han talar, alla tal punkterades med massor av Ohh, Ahh, och "your know". Inten ens en forsaljare kan klar sitt jobb sarskilt bra om han pratar pa det sattet. Uppfattningen ar att han maste vaga sina svar och kommentaer pa guldvag innan han sajer nagot han vill ha en artificiell betanketid.

Ulf Nilsson skrev i Expressen att Obama ar ett oskrivet blad, det stammer. Ingen vet vad han kan astadsdkomma, hur han tanker och agerar eller vilken insikt han har i olika fragor. Med det ar givetvis en nackdel inte en fordel som Nilsson skriver.

Det finns ingen som vill satsa pa ett "oskrivet blad" nar det handlar om viktiga beslut och stort ansvar. Tvartom, bara erfarna kandidater som visar stort kunnande, beslutsamhet och bevisligen har visat lang erfarenhet kan tankas fa det stora ansvaret att hantera en finanskris eller valjas till en presidentpost. Hittils har Obama tolererats i vantan pa att han ska visa vad han duger till, helst innan valet, man har gett honom "the benefit of the doubt". Den enda kandidat som snabbt kom fram med ett handlingsprogran var McCain, det kanske dyker upp fler tillfallen innan valet da de olika kandidaterna kan visa hur de agerar i knepiga fragor. Om man analyserar kandidaternas agerande sa ligger McCain avsevart battre till an de svenska journlisternas favorit, Obama. Dagliga gallup underokningar ar mer forvirrande an klargorande, om man ska tro den sa ar det mycket jamt mellan kandidaterna. Samtidigt ar Sarah palin pa valturne, hennes valmoten drar rekordpublik, hon ensam far ihop 60 000 personer, langt fler an Obama och McCain om han reser utan Palin.

Svenska Dagbladet har letat bland amerikanska bloggar och har hittat nagon som skriver att McCain familjen har 13 bilar. Det ar knappast en nyhet, jag antar att de flesta manniskor har en eller flera bilar bara kan kora en at gangen? Att McCain har en stor famlj och att det ar mycket vanligt att en familj har flera bilar vet tydligen inte SVD.
Den valfuskande David Kernells facebook sida innan den forsvann.

I ovriga nyheter sa har sonen till Mike Kernell, prominent demokrat, undersokts av FBI for intranget i Sarah Palins privata epost. DAVID KERNELL som studerar pa University of Tennessee fick besok av FBI som sokte igenom hans bostad pa sondagen. Enligt uppgit sa har Kernell gjort en valfilm at Obamas kampanj som bestallts av Obamas kampanjchef. DN SVD SVD2

Thursday, September 18, 2008

Obama vill stoppa exporten av skitjobb till u-lander.

Obama vill satta stopp for utflyttningen av skitjobb, han vill att skitjobben ska fa finnas kvar i USA. Se filmen om hans senaste utspel. McCain svarar med en liknande plan. Vems plan ger USA flest skitjobb? Varning, filmen innehaller komedi.

McCain leder sedan avslutningen av konventent i alla opinionmatningar utom en.

DN AB

Tuesday, September 16, 2008

NOW motsvarande Fi i Sverige hatar framgangsrika hetro kvinnor.

NOW hatar Sarah Palin. Orsaken ar att Palin alskar sitt land, hon ar framgansrik, hetro, lycklig, frisk och republikan. Hon ar genomtrevlig sajer de som traffat henne, hon har en mycket trevlig personlighet, hon har en bra famlij, och har det hogsta "approval rating" av alla Governorer i USA.

Det finns inget att anmarka pa, inget att klaga pa. Henne asikter ar som de flesta amerikaner. Hon ar vardaglig person som kommit valdigt langt i karriaren pa kort tid. Allt detta gor henne till en hatsymbol bland vissa kvinnor. Avundsjuka finns det aven i USA men inte pa langa vagar lika mycket som i Sverige. De flesta i USA ser henne darfor som ett fordome som en stjarna.

Dessutom ser hon bra ut. Hon ar nastan perfekt i manga avseenden. Det gor att vanstern och ser rott, feministerna inom NOW hatar allt som Palin representerar. NOW feministerna som kan liknas vid (Fi) i Sverige ar langt till vanster och bestar till stor del av lesbianer. En politiker som inte klart tar stallning for homoaktenskap och andra underliga konstellationer blir automatisk hatad av NOW. De har till och med deklareret att Sarah Palin inte ar en kvinna, hon ar en man, sager NOW. (?)

Palin fortsatter att fylla upp alla lokaler som hon haller mote i. Inte ens McCain kan fylla upp valmoteslokalerna men da Palin ar med sa blir lokalerna overfulla. Inte bara kvinnor attraheras av hennes vardagliga asikter, alla ar overraskade av hennes kompetens blandat med personlighet och charm. Attt hon klarade sitt forsta tal utan ett enda avbrott trots att hennes telepromter inte fungerade visar hur hon finner sej snabbt. Nu har inte bara den amerikanska vanstern inom NOW och Code Pink en hatsymbol, aven den svenska vanster har en hatsymbol. Har Fi uttalat sej annu, eller ar det vanster journalisterna som gor det at dem? AB DN SVD SVD2

Thursday, September 11, 2008

Vad hon an gor sa blir det fel.

Den amerikanska valkampanjen har borjat, i Sverige.

I SVD skriver tidningen en rubrik: Varfor ger Sarah Palin inte intervjuver?

Pa raden ovanfor skriver samma tidning: Later sej intervjuvas i TV for forsta gangen.

De journlister som varit pa konventet och pa rundresa med henne har ofta kunnat prata med henne enlig vad de sjalva har rapporterat i TV.

Tidningarna skriver saledes motsajande saker utan att behova bry sej om att korrigera sig. Manga tidningar bedriver en klappjakt pa hennes barn och skriver fornedrande skvaller om barnens privatliv som hittats i bloggar.

Den amerikanska valkampanjen har borjat aven i Sverige. Men rakna inte med att lasa om sakfragor, rakna med smutskastning, skvaller, pahittade nyheter och motsajelser speciellt nar det galler MCain, Palin och deras barn. Det ar den svenska modellen av icke-trovardig media. Lasarna ska inte fa tillfalle att dra egna slutsatser, de presenteras fardigvinklade och filtrerade sa lasarna inte behover tanka sjalva.

Veckans mest sensationella pastaende kom fran Joe Biden, men hans uttalande har gatt media helt forbi. Han sade helt oppet att Hillary Clinton hade formodligen varit ett battre val an han sjalv som vice president kandidat. Det ar en klar nedvardering av hela deras kampanj, men typiskt Biden som alltid sajer fel saker vid fel tillfalle, han ar en osakrad handgranat pa tva ben. SVD SVD AB DN AB DN

Wednesday, September 10, 2008

9-11 Vi ska aldrig glomma vilka som begick arhundradets fegaste massmord.


9-11 2001 ar dagen som forandrade USA. Alla som kunde fa tag pa en flagga hangde upp den. Den dagen forenade USA, alla hade ungefar samma reaktion.
   
Man uttryckte chock over att en sadan feghet existerade pa jorden. Vilket primitivt tankande kan leda till att man vill massmorda barn, man och kvinnor, kontorsanstallda, smabarn pa skolresa, alla mordades utan urskillning.

De skyldiga fick snart reda pa att den gangen blev svaret inte bara nagra kryssningsmissiler som sands in over Afghanistan. Det var det enda som Bill Clinton svarade med efter den misslyckade bombattacken mot World Trade Center 1993.

President George Bush fick snabbt finna sej i rollen som president och snabbt ta beslut om vad man ska gora som svar pa 9-11.

Nar han stod i de raserade massorna av World Trade Center sade han att "de skyldiga ska snart fa hora fran oss alla". Det loftet holl han, och det var det absoluta minimum en president kunde gjort. Han svarade snabbt och effektivt och slog ut de flesta Islamist terrorister och ledare i Afghanistan. Han skapad en varldsomfattande koalition mot terrorism som satte stopp for deras ekonomiska transaktioner. Deras forflyttningar hindrades med nya passregler och id kontroller vid ganserna. Terroristerna skulle stoppas. Tolerans av tveksamma id handlingar och pass som mojliggjort att terrorister kunnat resa fritt utan problem varlden over stoppades atminstonde i vastlanderna.

Tusen atgarder senare ar varlden en aning sakrare men Islamisterna har inte slutat forsoka med nya massmord mot vastlander, mot muslimska lander mot alla som de tycker fortjanar terror. Madrid, London, Bali och tusentals andra massmordsliknande terrordad fortsatter, manga svenskar har mordats, inte bara i New York, Bali och i Saudiarabien. Vi maste forsoka gora det omojligt for dem att bedriva sin terror. Sverige maste hjalpa till att gora valden lite sakrare. Just nu sa ar det andra nationer som drar det storsta lasset.

Det kraver information, sa bra som mojligt. Den Svenska FRA-lagen ar ett misslyckat forsok. Ingen vet vad den syftar till och varfor man vill avlyssna alla svenskar. De som borde avlyssnas ar givetvis grova brottslingar och terrorister, men hemma i ankdammen ar det som vanligt ingen politiker som leder och ingen kan motivera sina atgarder. En del ledande politiker vet inte ens vad FRA-lagen ar till for, en del tror att den ar till for av avlyssna ryssarna, andra sager att den ar till for att avlyssna alla svenskar.

Svenskar lider av ankdamms-kaos.

VI maste sluta med utrednngar och sluta forsoka fa konsensus med media innan beslut tas. Handlingsforlamning leder bara till ett varre kaos. Vilket leder tankarna till vad som hade hant om Al Gore var president istallet for George Bush? Hade Gore skickat in kryssningsrobotar och strunta i allt annat medan han omringas av fler och fler massmordare som helst vill ta livet av oss alla?

Det ar viktiga att komma ihag 9-11, vilka det var och anledningen till att Islamisterna vill bedriva sin terror.

Ett par bekanta som dog den dagen som var ledande i sina olika omraden representerade det goda, framtiden, i motsats till ondskan som vill ta livet av de goda endast pga av avundsjuka och utanforskap.

USA har okat sina aktiviteter i Waziristan, Pakistan vilket redan har eliminerat ledande terrorister. Om Bush forsoker hitta Bin Laden sa ar det battre sent an aldrig. McCain har garanterat valjarna att han ska hitta Bin Laden, jag undrar vad han vet som inte Bush vet, det ar val samma radgivare de kommer att ha antar jag, men metoderna kanske skiljer sig.

De media som vill politisera 9-11 och gora partipoitik av den dagen borde skammas, all mansklighet borde var 100 % forenade mot terror, och den darskap och ondska det representerar. Kopiera garna baneret i hogerkolumen till minne av 9-11 och sprid den, visa var ni star? SVD SVD DN DN DN SVD SVD


Glom aldrig vilka som bedriver denna valdsomfattande och makalost fega terror. Se en kort film om Beslan: 
Bilden overst: Tolvhundra skolbarn och foraldrar togs fangna i en skola 2004 pa arets forsta skoldag i Beslan. Muslimska terrorister fran Tjetjnien monterade upp bomber i en fullsatt gymnastiksal och i andra fullsatta rum. Snart sa mordades 330 barn och foraldrar i ett av de varsta terrordaden i Rysslands historia. Muslimer slar rekord i grymhet overallt i varlden. 

Tuesday, September 9, 2008

MTV galan, den varsta nagonsin.

Deras chansartade forsok med en i USA helt okand vard, engelsmannen Russel Brand,  slutade med katastrof. Han kom ut pa scen patand och berusad, den forsta delen blev en lang infomercial for Obama, med forvirrade angrepp pa Bush och Palin. Sedan fortsatte han med sjuka sexuella anspelningar, han ville "hantera Jonas Brothers konsorgan" och satta pa olika personer. Det var verkligen ett bottenrekord pa alla satt.  Russel som var patand och sade sej behova bli pasatt hade haret i en misslycka aldre kvinnas typ av haruppsattning.

Han ville desssutom pissa pa USA's ungdomar, forolampningar och konstigt prat fortsatte. Det var solklart att han inte visste vad han pratade om, droger fanns det tydligen god tillgang pa. 

New York Times gillade forestallningen eftersom de formodligen mest ser till propaganda vardet av att ha Obama reklam pa basta sandningstid riktad till folk som var oforberedda pa reklam. MTV har verkligen sjunkit ner i dyn, det hela var sjukt. Dessutom sa var sjalva produktionen oproffsig i ovrigt. MTV visar hur man bryter lagvattenmarken.  SVD

McCain tar ledningen tack vare Palin.

McCain's val till VP kandidat av Palin ar det smartaste han kunde gjort. Han sjalv ar ganska trakig och farglos men en gnutta humor. I USA vet alla vem han ar och vi vet det mesta om hans bakgrund. Darfor har han problem att jaga upp energi and entusiasm. 

Palin har nu skakat om hela landet och alla pratar om henne. Efter hennes introduktinstal sa blev samtliga TV and pressjournalister med fa undantag oerhort upprorda over att republikanerna nu har en stark vinnarkaraktar i Palin. 

Jag har aldrig sett CNN journalisterna sa upprorda forut, de bokstavligen skakade av ilska. MSNBC ska vi inte ens tala om , de kor redan en 24 timmar per dygn infomercial om Obama blandat med hard kritik mot Palin och McCain. De hade helst sett deras favorit kandidat vinna, Fru Clinton. Hon skulle isafall dessutom bli den forsta kvinna i den hoga positionen, men nu over en natt sa gor republikanerna en kvinna till nast hogsta kandidat. Dessutom sa har Obama och Clinton spenderat 200 - 300 miljoner dollar per person och Palin har inte spenderat en cent for att nu ha fatt samma uppmarksamhet.    

Enligt de senaste Gallupundersokningarna sa har Plain tagit 20 % fler kvinnoroster till McCain an innan hon blev kand. Det ar just kvinnoroster som McCain behover for att sakra en valvinst i en jamn valkampanj. 

Alla som sag hennes tal kunde forutse en stark okning for McCain. De ar nastan komedi att studera journalisternas reaktion. De forsoker nu smutskasta Palin pa alla upptankliga satt, de blandar till och med in hennes barns privatliv i valkampajen, vilket sallan hander. Det ar mycket insinuationer, direkta logner och ryktesspridning om Sarah Palin nu, det kommer att fortsatta. Det finns ju inget sakligt argument for att angripa henne efterrsom allt hon gjort ar positivt, dafor maste de som inte vill driva en arlig kampanj nu ljuga om henne. 

Den enda gang man hort om det positiva hon astadkommit ar da hon holl sitt tal. Media haller tyst om hennes positiva resultat i Alaska. Knappt nagonstans kan man lasa om hur hon kapa bort onodiga kostnadsposter och sparat skattebetalarnas pengar, en halv miljard dollar. Hon tog bort drivmedelskatten i Alaska och 80 % av hennes valjar stoder henne. 

Vilken svensk politiker vill ta bort drivmedelskatten i Sverige? Vore det politiskt sjalvmord eller en stralande ide i Sverige?

Det ar skillnaden pa den svenska socialistiska modellen och kapitalism. I Sverige har man haft varldens hogsta skatten men medborgarna har under aren fatt forsamrad service, hogre kriminalitet och ekonomin stagnerar. I USA far folk behalla den storsta delen av sina pengar vilket leder till att samhallet har utvecklats till den rikaste nationen i varlden. 

En ny bok "The Case  Against Barack Obama" utreder saker som annu inte kommit fram i valdebatterna, bla (jag hade inte tid att oversatta tyvarr) :    
 • How Obama’s friendship with the Reverend Jeremiah Wright was no accident, but a carefully thought-out personal and political decision
 • The inside story of Obama's association with terrorist Bill Ayers wouldn’t matter — an exposé of the insular radical chic of Chicago's Hyde Park politics
 • The real story of Obama as a puppet of Mayor Daley's corrupt Chicago political machine
 • What Obama really did for convicted developer Tony Rezko
 • Debunking the myth of Obama’s "new" politics: how Obama won his first election by throwing all of his competitors off the ballot
 • The new 'Dirty Politics': how underhanded politics sabotaged Obama's opponents in his 2004 Senate race
 • A story Obama would like to stay buried in Chicago: how he used his clout as a U.S. senator to save the corrupt Cook County Political Machine when reformers of both parties tried to challenge the entrenched political bosses
 • How Barack Obama opposed a bill banning infanticide-by-neglect — a stance too extreme even for Nancy Pelosi. (Freddoso has an exclusive interview with the nurse central to the case.)
 • Why the National Abortion Rights Action League says Obama is the most pro-abortion candidate they have ever backed
 • How Obama has repeatedly steered taxpayer money to campaign donors
 • And much, much more.

Find out why electing this man as our Commander-in-Chief could be the most dangerous decision in American history.

The writer David Freddoso covers Capitol Hill for National Review Online, and was previously a political reporter for the Evans-Novak Political Report and Human Events. A graduate of Notre Dame and the Columbia School of Journalism, he lives in Washington, D.C.  SVD  SVD

Thursday, September 4, 2008

The most liberal newspaper in the US rewrites the record of Sarah Palin, who knew?


The most liberal leftwing newspaper in the United States, the New York Times investigates Sarah Palin as an elected official in Alaska.

After listing several hearsay stories of gossip character they get to the meat and substance of the Palin record.

There is a long rant in the NYT article about books in the library, but the rant ends with no conclusion or even a fact to stand on and no person is  interested in talking to NYT about it.

In an attempt to make Palin appear silly the NYT reports on the sports complex that Sarah Palin pushed to develop at a cost of $15 million, and how she saved the taxpayers money by lowering her salary by $4,000. The NYT fail to mention the nearly $500 million of costs that she vetoed and saved for the taxpayers as a governor, they wont mention that she got rid of the governors business jet, she sold it on Ebay, and she got rid of the private chef for the governors mansion, and that she stopped collecting gas tax to help the taxpayers.  The article is written with the sole intention to miscredit the republican VP candidate Sarah Palin since all facts that speak on her behalf is intentionally left out, but negative rumor like gossip is used while there is at the same time nothing to sustantiate the rumors.

It is no secret that the NYT support the democrats and have always done so and its no secret that the swedish daily Dagens Nyheter who is republishing the NYT article is also supporting the democrats over the republicans no matter who the candidates are. Thats why a gallup in Sweden showed that 72 % thinks that the media favors socialists over other political parties, as seen above.

Here is a lesson for the Swedish reader, don't trust the media that is biased, even if it's a large news paper. As long as they don't report the truth or withhold important facts which is the same as lying, you just can't trust them and you need to look elsewhere for objective facts and news.

Fotnote!
The NY Times had many problems with journalist plagiarism. Many articles that were copied from other news media. Some of the journalists and editors were fired. DN DN AB SVD

Wednesday, September 3, 2008

Dagens talare salde paketet. Palin rev ner taket i jubel, en ny Reagan.


Republikanernas tredje dag i St. Paul fortsatte med ett mycket framgangsrikt program. Kvallens tal blev battre vartefter kvallen gick. Romney's tal var ok men Huckabees tal var mycket battre, sedan kom Rudy Giulliani som var mycket battre an Huckabee och som final slog Sarah Palin till med ett helt fantastiskt tal. Forvantningarna var hoga men hon slog ut allt.

Det var for mycket bra material i talen sa jag vet inte ens var man ska borja. Talen borde givetvis ha setts och kanske visas pa TV i Europa men formodligen inte.

Huvudtalaren var VP kandidaten Sarah Palin. Hon leverera sitt tal oerhort bra och siktade pa Obama. Han tog upp det han sagt om hennes erfarenhet. Hon sade ungefar att "jag har inte varit en "community organizer" men man kanske kan kalla det sa da jag var borgmastare, med skillnaden att jag fattade riktiga beslut som berorde folk till skillnad mot vad Obama gjorde." Hon syftade pa att Obama har sagt sig varit en "omrades organisator" vilket ar ungefar en frivillig obetald person som hjalper folk med olika problem, radgivning och konsultationer mm.

Sarah Palin fick till en lang rad poang da hon jamforde sin bakgrund med Obamas. "Jag och McCain sager inte en sak pa valmoten och en helt annan sak privat" syftande pa Obamas agerande tidigare under primarvalskampanjen.

Hon sade att "folk fran sma orter som min hemort har alltid varit stolta over vart hemland". Det syftar givetvis pa Obamas fru Michelle som sade att hon var for forsta gangen i sitt liv stolt over USA da hennes man skulle stalla upp i presidentvalet.  Amerikanser som ar mycket patriotiska av sej reagerade over det uttalandet. Folk undrar varfor en person som aldrig varit stolt over sitt hemland tidigare ska finnas i Vita huset, och de undrar jag ocksa.   

Palin pratade om globala fragor som hotet med Rysslands forsok att kontrollera alla energi tillgangar i Europa och riskerna med hur krisen i Georgien paverkar energisituationen.

Hon visade mycket av sin personlighet, hon passade utan tvekan in i rollen som VP kandidat. Hon var lugn och sjalvsaker och kande sej hemma i talarstolen. Det ar underligt att se en tidigare helt okand person kastas in rollen om kandidaturen till det maktigast jobbet pa jorden och som anpassar sej sa snabbt. 

Innan hon var klar med sitt tal fick jag den mentala bilden av Obama som far en fraga av Palin, vad vill du bli nar du blir stor? Han svarar, som en liten velig rodnande pojke, jag vill bli presi,,,,sen slockar rosten nar han inser att han inte ar kvalificerad.

Den bilden ville man sakert formedla och mellan alla talare sa har Republikanerna lyckats med det ikvall. Jag undrar om det blir varre i morgon.

Rudy foregick Sarah Palin, han siktade ocksa in sej pa Obama. Han sade att Sarah har mer erfarenhet i en executiv position an bagge motstandare sammantaget vilket ar en bra poang. Desstom sade han "Sarah fick fler roster som borgmastare i sin hemort and vad Joe Biden fick som presidentkandidat", jubel och applader.  

"Obama har rostat "narvarande" 120 ganger darfor han kunde inte valja "ja" eller "nej", i New York har vi inte en sadan knapp och inte i Alaska heller".

"Obama tycker inte att en mindre ort har tillracklig flard, tycker han det for att folk i mindre orter haller sej till religionen", mer applader. Obama har sagt att smaortsmanniskor haller sej till religion och sina gevar da de blir bittra. Ganska fornedrande kommentar om man ar religios eller om man tycker att vapenratten ska bevaras, vilket innnefattar de flesta amerikaner.

Rudy fick till det nar han refererade till Obamas bakgrund som "community organizer". Rudy undrade, "vad ar det, vad gor man da?" och drog pa sej langa skrattsalvor. I den verkliga varlden sa ar community organizer inga kvalifikationer for att bli president eller nagot annat heller for den delen. 

Se bitar ur inledningen av Palins tal i Aftonbladet TV. 

Se Rudy Giulians tal, kvallens nast basta.

Valkampanjen har borjat pa allvar nu efter att alla kandidater pa plats. Det ska bli en intressant kampanj aven om man redan har trottna pa allt tal om valet. Varje dag i 20 manader har media tjatat om den minsta aspekt pa alla inblandade och deras bekantas bekanta. Nu finns det en kandidat som ar motsatsen till trakig, och det kan bli kul dels eftersom hon sager att den enda skillnaden pa en pitbull och en hockeymamma som hon sjalv ar lappstiftet. Tro mej, den tjejen kommer att ga mycket langt. AB DN SVD SVD  DN SVD SVD AB
Metro SVD

Tuesday, September 2, 2008

Republikanernas konvent oppnar starkt en dag forsenat.


McCains Vicepresident kandidat Sarah Palin. Vad har hon for mojligheter, har hon nagot att bidra med? Bilden ar fran miss Alaska tavlingen, hon kom nr 2 1984.

President Geroge W Bush var med pa konventet via TV. Han gav sitt fulla stod till McCain och Plain. Han sade bl.a. att McCain har hardats genom sina livserfarenheter och inte ens den argsinta vanstern kan rubba hans planer.

Fred Thompsons tal var ett av de basta som hittills hallits bland samtliga kandidater under kampanjen for att motivera publiken.

Solida jamforelser mellan McCain och Obama som inte kan ignoreras och slagkraftiga huvudpunkter blev ett mycket effektivt tal.

Thompsons slutkommentar var den basta. "Vi vet vem McCain ar, vi vet vem vi lamnar fortroendet med presidentposten till". Det forklarar att vi vet vem McCain ar och samtidigt avslojar att vi vet inte vem Obama ar, hur ska man kunna anfortro en sadan post till en obekant person?

Han sade ocksa att en VP kandidat som astadkommit mycket i den storsta staten i nationen har mycket mer trovardighet an en person som cirkulerar i pratshower och pa fester i Washington. Formodligen syftade han mer pa Hillary Clinton an Biden vilket uppnar fyra olika saker pa en gang. Det forringar Biden, det sajer att Clinton egentligen bara cirkulerar i media utan att arbeta med det hon valts till, det avfardar Obams val av "fel" kandidat som daligt omdome och beskriver Sarah Plain som den hart arbetande resultatdrivna manniska som hon ar. Mycket smart tal.

Joe Lieberman holl ocksa ett bra tal och gav sitt stod till McCain och Plain. Han sade bl.a att detta val var ett av de viktigaste nutida valen och vi maste satta nationen framst inte vart parti. Han hyllade forra presidenten Clinton och sade att Clinton kunde arbeta over partigranserna men Obama har aldrig gjort det.

Lieberman har alltid varit demokrat men partiledningen drog in sitt stod till honom och stodde i det senaste valen en mycket radikal motstandare till Lieberman. Darfor skulle Joe forlorat delstatsvalet, men han stallde istallet upp som oberoende och vann. Det var ett exemplet pa hur det demoktisk partiet radikaliserats. Kapitalstarka bidragsgivare dikterar vad demokraterna ska tycka annas ges stodet till anda mer radikala demokrater. Miljardaren Soros and Moveon har ett mycket starkt inflytande och har lyckats fa in sina kandidater i stor omfattning vilket har vridit demokratisk partier langt till vanseter. Obama ar en av deras kandidater medan Lieberman ar en traditionell centristisk demokrat. Centristiska demokrater kommer inte att valja Obama de valjer hellre McCain.

En dag hos Republikanerna hade battre effekt i TV an fyra dagar hos Demokraterna. Dagen var som McCain's kampanj har varit hittils, mycket proffesionellt genomford och genomtankt. Vi far se hur deras budskap nar fram imorgon da skall VP kandidaten Sarah Palin tala, det ser jag fram emot. Hon kan inspirera trots att jag bara hort ett tal av henne.

Folk som vill fokusera sej pa obetydliga detaljer kan diskutera hennes gravida dotter, vi andra som ser mer globala perpektiv kan diskutera nagot som man missade om man blinkade vid hennes sista tal. Hon namnde i hastigheten kanske en av deras kampanjs viktigaste plan. Hon har i sin delstat Alaska planerat en naturgasledning till en kostnad av 40 miljarder dollar som kraftig kommer att bidra till energioberoende for USA. This is no bimbo folks.
SVD DN AB DN SVD DN AB